Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά επένδυση ΑΠΕ για νέο αιολικό της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων έλαβε το έργο ‘‘Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ‘ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ’ Ισχύος 40 MW (8 Α/Γ) στη θέση ‘ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ’ στον Δήμο Ορεστιάδας – Π.Ε. Έβρου’’, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των Φορέων και Υπηρεσιών.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Περιγραφή του έργου

Ο ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά του έργα υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στον Δήμο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Πετρωτών της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου.

Ο ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από οχτώ (8) Α/Γ αντί για εννέα (9) που προέβλεπε ο σχεδιασμός του έργου, σύμφωνα με τον φάκελο της ΜΠΕ, ονομαστικής ισχύος 5 MW εκάστη με πτερωτή τριών (3) πτερυγίων, διαμέτρου 132 m, μεταλλικού πυλώνα, ύψους 134 m, εντός τριών πολυγώνων.

Κατά τη κατασκευή του ΑΣΠΗΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν δανειοθάλαμοι καθότι υπάρχει περίσσεια υλικού, σύμφωνα με το εκπονηθέν ισοζύγιο χωματισμών του έργου.

Ως προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών αλλά και ως εργοταξιακοί χώροι θα χρησιμοποιηθούν οι πλατείες των Α/Γ, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος και το γήπεδο του οικίσκου ελέγχου (χώρος κέντρου ελέγχου), έκτασης περίπου 4.003,60 m2, που βρίσκεται σε επαφή με το βόρειο όριο της πλατείας της Α/Γ5.

Στο έργο θα εγκατασταθεί σιλό παρασκευής σκυροδέματος επί του γηπέδου εγκατάστασης του οικίσκου ελέγχου. Το κινητό συγκρότημα σκυροδέματος θα καλύπτει τις ανάγκες για παραγωγή υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος σε απομακρυσμένες περιοχές του έργου.

Για την κατασκευή της οδοποιίας του έργου θα απαιτηθεί η εγκατάσταση κινητού – αυτοφερόμενου συγκροτήματος θραύσης/παραγωγής αδρανών υλικών. Τα αδρανή υλικά θα προέλθουν κατά βάση από τα υλικά εκσκαφής βράχου και δευτερευόντως (διαλογή μεγάλων λίθων), που μέσω κινητού σπαστήρα αδρανών θα αποκτήσουν κατάλληλη διαβάθμιση (παραγωγή θραυστού υλικού οδοστρωσίας 3Α).

Για την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Συνολικά απαιτούνται βελτιώσεις σε υπάρχοντες χωματόδρομους μήκους 12.920,00 m οδών και κατασκευή νέων οδών μήκους 2.991,36 m.
 • Εργασίες για την διαμόρφωση κατάλληλων πλατωμάτων (πλατείες) επιφάνειας περίπου 59.300,00 m2 για την ανέγερση των Α/Γ και την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού, για κάθε Α/Γ. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες για την εκσκαφή της θεμελίωσης των Α/Γ.
 • Εργασίες διαμόρφωσης εργοταξιακού χώρου (ΧΕΕ) εμβαδού 4.000 m2.
 • Εργασίες ανέγερσης του κτιρίου του Κέντρου Ελέγχου του ΑΣΠΗΕ εντός γηπέδου εμβαδού 4.000 m2.
 • Εργασίες για την εσωτερική καλωδίωση των Α/Γ μέσης και χαμηλής τάσης και ασθενών ρευμάτων σε τάφρο πλάτους περίπου 1,00 m και βάθους 0,70 m που θα διανοιχθεί παράλληλα της υφιστάμενης και νέας οδοποιίας.
 • Εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση των Α/Γ2, Α/Γ3, Α/Γ4, Α/Γ5, Α/Γ6, Α/Γ7, Α/Γ8 και Α/Γ9 (εσωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης).
 • Εργασίες κατασκευής Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης «Σπήλαιο» που τοποθετείται ανατολικά- νοτιοανατολικά του ΑΣΠΗΕ. Το γήπεδο εγκατάστασης του Υ/Σ θα είναι επιφάνειας περίπου 13,5 στρεμμάτων.
 • Κατασκευή νέας γραμμής Υψηλής Τάσης 2Β/150 kV μήκους περίπου 18,7 km για την σύνδεση του νέου Υ/Σ «Σπήλαιο» με τον υφιστάμενο Υ/Σ «ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» μετά από επέκτασή του.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV