Newsroom

Στη Βουλή παρουσιάστηκαν σημεία του Νομοσχεδίου για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων: Το Πρόγραμμα «Ήλιος», στοχεύει στην δημιουργία μεγάλων υποδομών παραγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα προς άλλες, κυρίως βόρειες, Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια, να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής, κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την γεωστρατηγική θέση της χώρας μας αξιοποιώντας έναν ανεξάντλητο φυσικό πόρο, την Ελληνική ηλιοφάνειας.
 

Το Πρόγραμμα «Ήλιος» έχει ως βάση δύο ισχυρά ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία, την Οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την Οδηγία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία ενσωματώνεται πλήρως στο ελληνικό δίκαιο με αυτό το νομοσχέδιο.
 

Μέσω του Ήλιος η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιεί και εφαρμόζει τις διατάξεις της Οδηγίας ΑΠΕ του 2009. Οι διατάξεις προβλέπουν διακρατικούς μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, ώστε να γίνει εφικτή η επίτευξη των στόχων ΑΠΕ της ΕΕ για το 2020.
 

Μέσα από το Ήλιος η Ελλάδα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το άφθονο πλουτοπαραγωγικό δυναμικό ηλιακής ενέργειας που διαθέτει και να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα για το κράτος από εξαγωγές αυτής της ενέργειας. Το ύψος αυτών των εσόδων είναι ιδιαίτερα υψηλό διαχρονικά και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην απομείωση του δημόσιου χρέους.

 

Σημειώνω ότι οι εταίροι μας έχουν αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του Ήλιος και η δυνατότητα οικονομικής συνεισφοράς του προγράμματος στη μείωση του δημόσιου χρέους εντάχθηκε στις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής στις 26/10.
 

Για την πλήρη υλοποίηση του προγραμμάτος, προϋποθέσεις είναι η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – σήμερα η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 3 GW, ενώ το «Ήλιος» προβλέπει τη δημιουργία υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο έως 10 GW – η διαμόρφωση ενός πλαισίου διμερών ή ενιαίων τιμών για την εξαγώμενη ενέργεια και η ύπαρξη φυσικού χώρου και θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα για τη δημιουργία των επενδύσεων αυτών.
 

Για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις η Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ. Σημειώνουμε, ότι το σχέδιο και σε αυτή την πτυχή του – της διευρωπαϊκής διασύνδεσης – συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι στους άμεσους στόχους της, προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη διασύνδεση των κρατών μελών μέσω των λεγόμενων «Λεωφόρων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ».
 

Κατ΄ αυτή την έννοια το Ήλιος έχει μια περαιτέρω αναπτυξιακή και στρατηγική διάσταση. Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών – πρακτικά, ένας νέος αγωγός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – πέρα από τα άμεσα οφέλη που θα προσφέρει στην οικονομία της χώρας μας, μας καθιστά «στρατηγικό παίκτη» στην Ευρωπαϊκή αγορά μεταφοράς ενέργειας.
 

Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να καλύψει ένα μέρος από την τρίτη προϋπόθεση που είναι η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που καθιστά εφικτή την υλοποίηση επενδύσεων και λειτουργία μεγάλων υποδομών φωτοβολταϊκών, μέσα από απλοποιημένες και στοχευμένες διαδικασίες αδειοδότησης. Παράλληλα, σημειώνεται το ΥΠΕΚΑ μέσω του ΟΚΧΕ έχει ξεκινήσει την αποτύπωση σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα των εκτάσεων που είναι διαθέσιμες από πλευράς δημοσίου για την χωροθέτηση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
 

Τέλος, με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα. Με το σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 2009/30/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τα είδη και τη χρήση βιοκαυσίμων και θέτει τα κριτήρια αειφορίας σε βιοκαύσιμα και βιορευστά, δηλαδή τα όρια υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών και την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων.
 

Επιπλέον, προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των νέων κριτηρίων, με τη θέσπιση κανόνων υπολογισμού των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (κύκλου ζωής).
 

Πηγή:ypodomes.com
 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ