Connect with us

Εταιρικά Nέα

Πως θα προστατεύστε τους εργαζόμενους από τη θερμική καταπόνηση

Δημοσιεύθηκε

στις

Πηγή: Σαμαράς & Συνεργάτες
Πηγή: Σαμαράς & Συνεργάτες

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 41935/ 22-06-2021 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα την «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος», όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εργασία κατά την διάρκεια του θέρους, στην οποία όπως είναι φυσικό υπάρχει ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων συγκεκριμένων κατηγοριών με συνέπειες δυσμενείς στην υγεία τους, ήπιες ή και περισσότερο επώδυνες και ορισμένες φορές επικίνδυνες.

Προτεραιότητα σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο πρέπει να δίνεται:

Σε υπαίθριες εργασίες (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εκτέλεσης εργασιών στον ύπαιθρο όπως αποψίλωση, περιποιήσεις κήπων κλπ),
Σε εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της χρήσης μηχανημάτων παράγεται έντονη θερμότητα (όπως σε κεραμοποιία, χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανία πλαστικών, χώροι παρασκευής εδεσμάτων και εστίασης)
Σε χειρωνακτικές εργασίες κυρίως όπου εντείνεται η καταπόνηση των εργαζομένων κατά την εκτέλεση τους (χειρωνακτική μεταφορά βαρέων αντικειμένων, εκτέλεση εργασιών μορφοποίησης ελασμάτων κ.α).
Όμως η πρόληψη της Υγείας των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση στους χώρους εργασίας, δεν περιορίζεται μόνο την περίοδο του θέρους. Για το ζήτημα αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην σχετική νομοθεσία ασφάλειας και υγείας της εργασίας:

Π.Δ 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK”, ……..η θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρiνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού κατά το χρόνο εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις εφαρµοζόµενες µεθόδους εργασίας, τη σωµατική προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και τις κλιµατολογικές συνθήκες των εποχών του έτους…….

Π.Δ 16/96, “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK”, …….Oι χώροι εργασίας σε όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερµοκρασία ανάλογη µε την φύση της εργασίας και τη σωµατική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαµβανοµένων πάντα υπόψη και των κλιµατολογικών συνθηκών των εποχών του έτους…..

Υποχρεώσεις εργοδοτών

Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και επιβάρυνσης της υγείας των εργαζομένων, ειδική αναφορά πρωτίστως γίνεται στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται, με κυριότερα τα κάτωθι:

Εκτίμηση των χώρων στους οποίους εκτιμάται ότι θα υφίστανται αυξημένες τιμές θερμοκρασίας σύμφωνα με τις συνθήκες των χώρων ή τις εκτελούμενες εργασίες ή τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων, από την παρατεταμένη έκθεση σε αυξημένες τιμές θερμοκρασίας στους χώρους εντεταλμένης εργασίας τους,
Εν συνεχεία των ενεργειών εκτίμησης του κινδύνου στην σχετική νομοθεσία προτείνεται η λήψη κατάλληλων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας των εργαζομένων, με σημαντικότερα τα κάτωθι:

Μέριμνα πρωτίστως των εργαζομένων, που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ένταξη η οποία υλοποιείται με τη συμβολή Ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ή και του Ιατρού Εργασίας της εταιρείας αν προβλέπεται σχετικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Υλοποίηση κατάλληλων τεχνικών μέτρων ή εναλλακτικά των τεχνικών μέτρων προτείνεται η λήψη και των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων προστασίας, με συμμετοχή των συμβούλων Τεχνικών Ασφαλείας στην καταλληλότητα τους κατά περίπτωση.

Σχετική ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών πρόληψης και προστασίας στο προσωπικό,

Ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες, που η πανδημία COVID 19 είναι ακόμη σε εξέλιξη, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή σε περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και δυνητικά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης. Λόγω λοιπόν της συστηματικής εφαρμογής μάσκας προσώπου για την προστασία από την νόσο COVID 19, ενδεχομένως να αυξάνεται η αναπνευστική προσπάθεια του εργαζόμενου σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, προκαλώντας μεγαλύτερη εφίδρωση και μειώνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα εξάτμισης του ιδρώτα και την δρόσιση του ατόμου. Οι εργοδότες, λοιπόν, με τη βοήθεια του γιατρού εργασίας σε όσες επιχειρήσεις υπάρχει, πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι με την κατηγορία αυτή εργαζομένων και να εφαρμόζουν αυστηρά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης και για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου COVID-19.

Είναι σαφές τελικά ότι η πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων από Φυσικούς Παράγοντες στους χώρους εργασίας αποτελεί κύρια μέριμνα της πολιτείας και των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων και επιβάλλεται να είναι βασική υποχρέωση των εργοδοτών, ώστε να μεριμνούν σχετικά για την διασφάλιση του προσωπικού τους. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι η σχετική μέριμνα του κάθε εργοδότη δεν επαρκεί αν δεν έχει στην διάθεση του το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, αλλά και τον εξοπλισμό για την λήψη των προτεινόμενων μέτρων από την νομοθεσία.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση μετρήσεων Φυσικών Παραγόντων σε χώρους εργασίας, καθώς και στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από την θερμική καταπόνηση και μπορεί να υποστηρίξει κάθε επιχείρηση / φορέα στην προσπάθειας της για συμμόρφωση του με τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων από την θερμική καταπόνηση κατά την εργασία.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών Ασφάλειας Εργασία

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα