Newsroom

Για να σημειώσει πρόοδο η μηχανική μάθηση στον τομέα των κατασκευών, θα πρέπει οι άνθρωποι να “επιτρέψουν” στα συστήματα να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα και ήδη βλέπουμε το ισχυρό αντίκτυπό της σε διάφορους κλάδους, όπως η υγεία, οι μεταφορές κ.α. Όμως, δεν προσαρμόζονται όλοι οι κλάδοι με την ίδια ταχύτητα στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από τους κλάδους που έχουν καθυστερήσει να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι κατασκευές, καθώς είναι γνωστός για την παραδοσιακή του ιδιότητα και τη στήριξή του σε συστήματα και διαδικασίες που βασίζονται στο χαρτί.

Ωστόσο, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις κατασκευές μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης έργων με τεχνητή νοημοσύνη, οι διαχειριστές κεφαλαίων μπορούν να αναλύσουν και να βελτιστοποιήσουν αποτελεσματικά τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από πλήθος πηγών, όπως hardware, drones και κάμερες, έως λύσεις λογισμικού, όπως τα Συστήματα Πληροφοριών Διαχείρισης Προγραμμάτων (PMIS) και τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins). Αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα μπορεί να βελτιωθεί κάθε πτυχή ενός κεφαλαιουχικού έργου, όπως η απόδοση, η ασφάλεια και η συνεργασία, ώστε να ξεκλειδωθεί το μέγιστο δυναμικό του εκάστοτε έργου.

Με την εφαρμογή AI για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από παρόμοια προηγούμενα έργα, οι διαχειριστές κεφαλαίων μπορούν να εντοπίσουν περιοχές υψηλού κινδύνου που απαιτούν πρόσθετη παρακολούθηση και μέτρα για τον περιορισμό του, ή να εντοπίσουν περιοχές χαμηλού κινδύνου όπου οι πόροι μπορούν να διατεθούν πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει προγνωστικές αναλύσεις που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να προβλέπουν τα αποτελέσματα του έργου με βάση διαφορετικά σενάρια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζονται από δεδομένα.

Στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων βρίσκεται η Parsons, κορυφαίος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών Διαχείρισης Έργων. Η εταιρεία συνδυάζει τη βαθιά κατανόηση των επιχειρησιακών δεδομένων των πελατών της με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχει σχετικές με την επιχειρησιακή λειτουργία λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τους ιδιοκτήτες έργων για να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και να αναπτύξει εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, ώστε να παρέχουν πιο έξυπνες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές.

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να γίνει ανάλυση ιστορικών δεδομένων για τον εντοπισμό μοτίβων και τάσεων για την ανάπτυξη στρατηγικών που επιλέγουν τους καλύτερους πόρους, μεθόδους και τεχνολογίες για μελλοντικά έργα. Αυτό το πλεονέκτημα έχει υλοποιηθεί σε ένα σημαντικό έργο αεροπλοΐας από την Parsons. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί της Parsons δημιούργησαν το Σύστημα Υποστήριξης Διαχείρισης Κατασκευαστικών Λειτουργιών (COMMS), μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που εξάγει πληροφορίες από προηγούμενα έργα για να παράγει γρήγορες και ακριβείς εκτιμήσεις κόστους για τρέχοντα και μελλοντικά κατασκευαστικά έργα.

Το σύστημα αυτό εξετάζει επιδέξια το εύρος των εργασιών και άλλες σχετικές λεπτομέρειες, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του έργου. Επιταχύνει, επίσης, την εκτίμηση του κόστους για διάφορα σενάρια βάσει δεδομένων, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων για τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα απομονωμένα δεδομένα και η αναποτελεσματική συνεργασία αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις κατασκευές, καθώς οι ενδιαφερόμενοι εργάζονται ανεξάρτητα και χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα λογισμικού. Εργαλεία συνεργασίας με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, όπως ένα PMIS, ή μια λύση, όπως η πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών δεδομένων περιουσιακών στοιχείων της Parsons, Paradim®, βελτιώνουν την επικοινωνία, μειώνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων, ενώ βοηθούν τις ομάδες έργου να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την πρόοδο και να αυτοματοποιούν εργασίες ρουτίνας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Κατασκευές - Πηγή: Parsons
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Κατασκευές – Πηγή: Parsons

Το AI “συνδέει” τον κόσμο – Το παράδειγμα της διεθνούς γέφυρας Gordie Howe

Η ομάδα έργου της Διεθνούς Γέφυρας Gordie Howe για παράδειγμα, χρησιμοποίησε εργαλεία με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης στο PMIS για να κάνει πιο εύκολη την συνεργασία τους, απλοποιώντας τη διαχείριση των τεσσάρων ξεχωριστών τμημάτων του έργου: των κόμβων του Μίσιγκαν, των λιμένων εισόδου των ΗΠΑ και του Καναδά και της ίδιας της γέφυρας. Κάθε στοιχείο διαχειρίζεται ως έργο-εντός-του-έργου με το δικό του σύνολο κατασκευαστικών σχεδίων που εκδίδονται σε πακέτα στα οποία διαφορετικά φύλλα και αναθεωρήσεις μπορούν να συνδυαστούν σε ενιαία αρχεία PDF.

Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αναθεωρήσεων του πακέτου σχεδίων, οι ειδικοί της Parsons X PMIS ανέπτυξαν δύο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το PDF Splitter και το Re-Assembler. To PDF Splitter είναι ένα αυτοματοποιημένο σενάριο που διαβάζει και επεξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα πακέτα σχεδίων, χωρίζει κάθε σελίδα του PDF σε μεμονωμένα αρχεία, χρησιμοποιεί λογική εξαγωγής για τον εντοπισμό του αριθμού φύλλου και των αναθεωρήσεων και αποθηκεύει το αρχείο με ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Το εργαλείο Re-Assembler επιτρέπει στον τελικό χρήστη να εξάγει εύκολα τις τελευταίες εκδόσεις, ή να επιλέγει χειροκίνητα τις επιθυμητές αναθεωρήσεις για κάθε φύλλο για να τις συγχωνεύσει σε ένα ενιαίο αρχείο PDF, ή να εμφανίσει τις αναθεωρήσεις σε μορφή πίνακα. Μέσω αυτών των εργαλείων, η ομάδα έργου μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αναθεωρήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων και να βελτιώσει τη διαδικασία κατασκευής, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τυχόν λάθη.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα ωθεί τον κλάδο προς ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και βιωσιμότητα. Καθώς οι επαγγελματίες των κατασκευών αγκαλιάζουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, γινόμαστε μάρτυρες της αρχής μιας νέας εποχής όπου η καινοτομία και η τεχνολογία συγκλίνουν για να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε και διαμορφώνουμε τον κόσμο γύρω μας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV