Connect with us

Συγκοινωνίες - Mεταφορές

Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις στάσεις της θαλάσσιας συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύθηκε

στις

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Υποδομών ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις στάσεις της νέας θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη!

Παρακάτω οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού:

ΑΡΘΡΟ 1ο -ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) το οποίο θα εμφανίζεται στο εξής για συντομία με την ένδειξη «Αγωνοθέτης».

Οι Προτάσεις θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ( 2ος όροφος)

Οδός : Αγγελάκη 13

Ταχ. Κωδ. :54621

Θεσαλονίκη

Advertisement

Τηλ. :2310 296889

e-mail: s.loi@thessaloniki.gr

Αρμόδιος: Στέλλα Λόη

Ο Αγωνοθέτης θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.


ΑΡΘΡΟ 2ο -ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγός: Τράπεζα Πειραιώς

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Advertisement

3.1 Το ΥΠΟΜΕΔΙ στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας της Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, αναζητά ιδέες για την κατασκευή των στάσεων επιβίβασης – αποβίβασης και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις στις προβλήτες των στάσεων. Συγκεκριμένα αναζητά προσχέδια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των προβλητών οι οποίες θα περιλαμβάνουν εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρο αναμονής επιβατών, χώρο ελέγχου του συστήματος και εξυπηρετήσεις αναψυκτηρίου .


3.2 Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η αναζήτηση προσχεδίων για τις εγκαταστάσεις αναμονής επιβατών και έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων που αφορούν στις απολύτως αναγκαίες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης και την εξυπηρέτηση των επιβατών της.


3.3 Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η σύνταξη αρχιτεκτονικών προσχεδίων (προμελέτη) για τις 4 επιλεγείσες στάσεις της βασικής διαδρομής της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, αναλυτικά οι παρακάτω στάσεις:

Πλατεία Ελευθερίας
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Μαρίνα Καλαμαριάς
Περαίας
της βασικής διαδρομής που απεικονίζονται αναλυτικά στο χάρτη 1 παράρτημα 1


Οι προτεινόμενες τέσσερις στάσεις πρέπει να αναγνωρίζονται ως η αρχιτεκτονική ταυτότητα του ενιαίου συστήματος θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης.


Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι μικρής κλίμακας (να καταλαμβάνουν συνολικά έως 120 τ.μ) ώστε να έχουν τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.

Οι κατόψεις των προτεινόμενων προβλητών για τις 4 στάσεις της Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 1 έως 4 του παραρτήματος 1 της παρούσης προκήρυξης.


Αναλυτικότερα, οι εγκαταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν:

Εκδοτήρια εισιτηρίων
Χώρο αναμονής επιβατών
Αναψυκτήριο και μικρό κατάστημα εξυπηρέτησης των πελατών (εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π.)
Επαρκή χώρο κίνησης των επιβατών για την απρόσκοπτη επιβίβαση και αποβίβασή τους.
Δημόσιες τουαλέτες ( χημικές ή συμβατικές) ανάλογα με την συνδεσιμότητα ή όχι της κάθε στάσης με τα δίκτυα της πόλης
Μικρό αποθηκευτικό χώρο
Πρόβλεψη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος έως 10 kW στην κάλυψη οροφής
Πρόβλεψη για τη τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης πολλαπλών θέσεων (αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό) και ξεχωριστό για μπαταρίες και λαμπτήρες
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (υποδομή για στάθμευση ποδηλάτων, παγκάκια)

Advertisement


Σημειώνεται ότι στην περιοχή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών προβλέπεται διαχωρισμός της κίνησης (αφικνούμενοι – αναχωρούντες) προκειμένου να αποφεύγεται η εμπλοκή. Η θέση των μηχανημάτων ακύρωσης εισιτηρίων οφείλει να διευκολύνει αυτό το διαχωρισμό.


Οι εξυπηρετήσεις των επιβατών πρέπει να εγκατασταθούν σε κτίσμα στεγασμένο και κατάλληλα προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τους και τα υλικά κατασκευής τους πρέπει να επιλεγούν, ώστε το έργο να εντάσσεται στο χαρακτήρα της θέσης της αντίστοιχης στάσης πάνω στο παραλιακό μέτωπο αλλά και στον χαρακτήρα του πλωτού μέσου συγκοινωνίας Είναι σκόπιμο οι προτεινόμενες στάσεις να διαθέτουν ενιαία και φιλική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, ώστε να η λειτουργία τους να επικοινωνείται προς τους πολίτες με τρόπο εύληπτο.

Οι προτάσεις οφείλουν να παρέχουν ασφαλή και άνετη μετακίνηση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ( βρέφη, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, -).

Επιπλέον, επειδή στα σκάφη της θαλάσσιας συγκοινωνίας θα επιτρέπεται η επιβίβαση ποδηλατών με τα ποδήλατά τους, πρέπει να προβλεφθούν οι ειδικές συνθήκες αναμονής, ακύρωσης των εισιτηρίων και επιβίβασης/αποβίβασης, χωρίς να ενοχλείται το υπόλοιπο επιβατικό κοινό..

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1 Διαγωνισμός προσχεδίων για ειδικές κατηγορίες


4.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι αρχιτέκτονες, μέλη του ΤΕΕ, έως 40 ετών.

Το ηλικιακό όριο των 40 ετών υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων και αφορά όλους τους διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση ομαδικών συμμετοχών το ηλικιακό όριο αφορά τόσο τον υπεύθυνο της ομάδας όσο και όλα τα μέλη της.

Advertisement

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν ως μέλη και αρχιτέκτονες από άλλες χώρες ή και φοιτητές/τριες.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία συμμετοχή (είτε μόνος του είτε ως μέλος ομάδας).


4.3 Η συμμετοχή των Διαγωνιζομένων στον Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.


4.4 Αποκλείεται από το Διαγωνισμό:

– Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του Διαγωνισμού.

– Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής

– Πρόσωπα που συνδέονται με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή με άμεση επαγγελματική σχέση.

– Το προσωπικό του Αγωνοθέτη που υπηρετεί σε αυτόν σήμερα και έως τη λήξη του Διαγωνισμού

 

Advertisement

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΠΑΘΛΑ

5.1 Στους νικητές του διαγωνισμού θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι.

Α βραβείο: 5.000-, Β βραβείο: 3.000 – και Γ βραβείο: 2.000- και 3 ισότιμοι έπαινοι των 1000-

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Εφόσον τα έπαθλα απονεμηθούν σε ομάδα διαγωνιζομένων, το χρηματικό έπαθλο θα κατατεθεί υπέρ των μετεχόντων, κατά τα οριζόμενα εγγράφως, από τους ίδιους τους Διαγωνιζόμενους ποσοστά, στον υπεύθυνο της ομάδας, ο οποίος θα έχει ορισθεί από τα μέλη της ομάδας, εγγράφως, ως δικαιούχος του επάθλου.


5.2. Οι Προτάσεις που θα λάβουν έπαθλα ή επαίνους θα περιέλθουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Αγωνοθέτη.


Οι Διαγωνιζόμενοι διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα προώθησης της πρότασής τους σε μελέτη εφαρμογής, εφόσον ο Αγωνοθέτης προχωρήσει σε υλοποίηση των προτάσεων που βραβεύθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Advertisement

Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες του κλάδου οριζόμενοι από τον Αγωνοθέτη μετά και από γνώμη του χορηγού.

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από

Σπύρος Βούγιας, Συγκοινωνιολόγος-Καθηγητής ΑΠΘ, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης (Πρόεδρος της Επιτροπής)

Παππάς Αθανάσιος, Αρχιτέκτων μηχανικός,

Σπάρτση Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παπαδόπουλος Λόης, Αρχιτέκτων μηχανικός, καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Σεκέρης Ιωάννης Εκπρόσωπος του Χορηγού

 

Advertisement

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr, των Δήμων που θα εφαρμοστεί αρχικά η βασική γραμμή της Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού, της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας και στην ιστοσελίδα του χορηγού, Τράπεζας Πειραιώς.

Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμο Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ( 2ος όροφος), στην οδό Αγγελάκη 13, Θεσαλονίκη, από την Δευτέρα 27/06/2011 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00.

.

Ο Αγωνοθέτης μπορεί να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο με ταχυμεταφορέα ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

8.1 Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 26/8/11 και ώρα 15:00.

Advertisement

8.2 Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει για τον Αγωνοθέτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης / Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ( 2ος όροφος) Οδός : Αγγελάκη 13 Ταχ. Κωδ. :54621,Θεσαλονίκη στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00.

Σε όσους παραδίδουν τις Προτάσεις απευθείας στον Αγωνοθέτη, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τα χαρακτηριστικό επταψήφιο αριθμό σήμανσης της Πρότασης και την ημερομηνία παραλαβής της.

8.3 Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία του Αγωνοθέτη με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή. Το εμπρόθεσμο της αποστολής αποδεικνύεται με τη σφραγίδα αποστολής

του ταχυδρομείου ή την απόδειξη παραλαβής από τον Αγωνοθέτη.

8.4 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης της τυχόν μη τήρησης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 9.2 ή σοβαρού κωλύματος μετά από Απόφαση του Αγωνοθέτη.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο- ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9.1 Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν (εγγράφως ή με e-mail), τυχόν ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες έως και την Τετάρτη 08/07/2011 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου) και ώρα 15:00.

9.2 Ο Αγωνοθέτης είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει σε όλους όσους παραλάβουν την Προκήρυξη του Διαγωνισμού και έχουν αφήσει τα στοιχεία τους, και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την Τετάρτη 22/07/2011.

Advertisement

 

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ


Θα υποβληθούν:


10.1. Σχέδια

Το σύνολο των τεσσάρων προτεινόμενων στάσεων θα σχεδιασθούν (κατόψεις, τομές) σε κλίμακα 1: 200.

Επιπλέον, μία από τις τέσσερις προτεινόμενες στάσεις θα σχεδιασθεί και σε κλίμακα 1: 100.

Εκτός από τα συμβατικά αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές) οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αρχιτεκτονικά σχέδια, διαγράμματα, τρισδιάστατα σχέδια για κάθε προτεινόμενη στάση, σκίτσα, φωτογραφίες μακέτας καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται από τους ίδιους πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση της πρότασής τους

Το σύνολο των σχεδίων θα παραδοθεί σε τρεις πινακίδες Α1, σε διάταξη landscape, επικολλημένες σε άκαμπτη επιφάνεια τύπου Kapafix 8 χιλ. Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης οι υποβαλλόμενες πινακίδες θα παρουσιασθούν στην Έκθεση όλων των Προτάσεων που θα πραγματοποιηθεί.

10.2 Μακέτες

Advertisement

Μία μακέτα της μίας από τις τέσσερις προτεινόμενες στάσεις σε κλίμακα 1:100 ή, εναλλακτικά), μακέτες των τεσσάρων στάσεων σε κλίμακα 1: 200, στερεωμένες σε ενιαία βάση.

10.3 Έκθεση-Τεχνική περιγραφή

Η έκταση της Εκθεσης/τεχνικής περιγραφής θα είναι έως 10 σελίδες Α4.

10.4. CD/DVD

Ένα CD/DVD στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:


* οι τρεις υποβληθείσες πινακίδες σε αρχείο μορφής PDF

* το τεύχος της έκθεσης / τεχνικής περιγραφής σε αρχείο μορφής PDF


Επίσης για τις ανάγκες του καταλόγου του διαγωνισμού, στο CD/DVD να περιλαμβάνονται:

 

Advertisement

 

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κάθε Πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να επισημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό αριθμό, χωρίς ψευδώνυμο. Ο αριθμός αυτός θα αποτελείται από επτά (7) αραβικά ψηφία που θα είναι ευδιάκριτα και θα εμφανίζεται σε όλα τα στοιχεία της Πρότασης. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

12.1 Η όλη Πρόταση θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ένα φάκελο, σφραγισμένο με βουλοκέρι, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός, αντί ψευδωνύμου, επταψήφιος αριθμός σήμανσης και η διεύθυνση παραλήπτη ήτοι:

«Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων.»

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Οδός : Αγγελάκη 13

Advertisement

Ταχ. Κωδ. :54621

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. :2310 296872

Με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε ανεξάρτητη συσκευασία, παραδίδεται και η μακέτα της κάθε συμμετοχής.


12.2 Μέσα στον παραπάνω φάκελο κάθε Διαγωνιζόμενος εκτός από τις πινακίδες και το cd θα υποβάλει και ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή και σφραγισμένο με βουλοκέρι, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με τo φάκελο της Πρότασης χαρακτηριστικό επταψήφιο αριθμό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), το φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχουν) του μεμονωμένου Διαγωνιζόμενου είτε του υπεύθυνου εκπροσώπου της ομάδος διαγωνιζόμενων , καθώς επίσης και βεβαίωση από το ΤΕΕ ότι ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα κατά το άρθρο 4, παρ. 2 (είτε συμμετέχει ατομικά είτε ως υπεύθυνος ομάδας) της παρούσας Προκήρυξης.

Επίσης πρέπει να υπάρχουν βεβαιώσεις ΤΕΕ ότι έχουν πληρωθεί οι μέχρι τότε οικονομικές υποχρεώσεις του, υπεύθυνη Δήλωσή του ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων (ή διαβατηρίων ή ληξιαρχικών πράξεων γέννησης από όπου προκύπτει η ηλικία των διαγωνιζομένων) των υπευθύνων εκπρόσωπων και όλων των μελών της ομάδας. Εφόσον πρόκειται για ομάδα διαγωνιζομένων πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ομάδας στην οποία

α. να φαίνεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους και

β. να ορίζεται ο υπεύθυνος απέναντι στον Αναθέτη εκπρόσωπος της ομάδας, στον οποίο και θα καταβληθεί το ισόποσο του βραβείου, σε περίπτωση διάκρισης.

12.3 Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της Πρότασης μέχρι την παραλαβή της από τον Αγωνοθέτη. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Ο Αγωνοθέτης δεν είναι υπεύθυνος για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της Πρότασης.

Advertisement

 

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

13.1 Η Κριτική Επιτροπή θα παραλάβει τις Προτάσεις από τον αρμόδιο που θα ορίσει ο Αγωνοθέτης.

13.2 Η αποσφράγιση των φακέλων των Προτάσεων θα γίνει από την Κριτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της, θα γίνει έλεγχος της έγκυρης υποβολής, θα συνταχθεί δε σχετικό πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας Πρότασης. Οι σφραγισμένοι Φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των Διαγωνιζομένων θα μονογραφηθούν και θα συσκευασθούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα μονογραφηθεί και θα φυλαχθεί με ευθύνη του Αγωνοθέτη. Το δέμα με τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την υπογραφή του Πρακτικού της οριστικής κρίσης.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θα συνεκτιμηθούν η καταλληλότητα, η οικονομία και η πρωτοτυπία της λύσης, η αναγνωρισιμότητα των κτισμάτων ως στοιχείων που ανήκουν στο ενιαίο σύστημα θαλάσσιας συγκοινωνίας, η βιοκλιματική προσέγγιση, η ένταξη των έργων στο θαλάσσιο μέτωπο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Είναι επιθυμητό τα νέα κτίσματα να έχουν μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Advertisement

15.1 Η Κριτική Επιτροπή συνέρχεται για κρίση, ύστερα από πρόσκληση του Αγωνοθέτη και εξετάζει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κάθε Πρόταση που δεν συμφωνεί με τους όρους της Προκήρυξης θα αποκλεισθεί από την κρίση, θα συνταχθεί δε σχετικό πρακτικό.

15.2 Στην πρώτη της συνεδρίαση, η Κριτική Επιτροπή θα αποφασίσει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την εξέταση και την τελική επιλογή των Προτάσεων. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει μόνον όταν βρίσκεται σε απαρτία. Απαρτία θεωρείται όταν η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι διπλή.

15.3 Η Κριτική Επιτροπή προχωρά στην κριτική αξιολόγηση όλων των Προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τα Κριτήρια του ¶ρθρου 14, κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας και επιλέγει εκείνες που θα λάβουν έπαθλα ή επαίνους σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

15.4 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 20 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των Προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Αγωνοθέτη.

15.5 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τον Αγωνοθέτη εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

15.6 Μετά την απόφαση απονομής των επάθλων και επαίνων, η Κριτική Επιτροπή, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, προβαίνει στην αποσφράγιση των Φακέλων για τη διαπίστωση των ονομάτων εκείνων που έχουν λάβει έπαθλα ή επαίνους. Οι υπόλοιποι Φάκελοι επιστρέφονται κλειστοί, κατά τη διαδικασία επιστροφής των Προτάσεων. Αν μετά την αποσφράγιση αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις Προτάσεις που έλαβαν έπαθλο ή έπαινο δεν δικαιούται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό το οικονομικό ισόποσο του επάθλου ή επαίνου που απονεμήθηκε σε αυτόν περιέρχεται στον Αγωνοθέτη.

15.7 Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία θα περιλαμβάνουν αιτιολογημένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Προτάσεων που έλαβαν έπαθλα ή επαίνους, καθώς και την Απόφασή της, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και παραδίδονται στον Αγωνοθέτη.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο- ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Advertisement

16.1 Όλες οι Προτάσεις μαζί με την Έκθεση της Κριτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr, και θα εκτεθούν σε ειδική αίθουσα, που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr και στην ιστοσελίδα της χορηγού Τράπεζα Πειραιώς www. piraeusbank.gr με ελεύθερη είσοδο στο κοινό.

16.2 Στις Προτάσεις που θα λάβουν έπαθλο ή έπαινο θα αναφέρονται και τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που τις εκπόνησαν. Επίσης θα αναφερθούν τα ονόματα όσων Διαγωνιζομένων επιθυμούν να άρουν την ανωνυμία τους. H γνωστοποίηση της επιθυμίας άρσης της ανωνυμίας των Διαγωνιζομένων θα μπορεί να γίνει μόνο μετά από επιστολή που οι Διαγωνιζόμενοι (σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής: ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπός του) θα αποστείλουν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Αγωνοθέτη κατά το διάστημα μεταξύ 16/9/2011-23/09/2011.


16.3 Όλες οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε κατάλογο μετά το τέλος του Διαγωνισμού και σε έκθεση που θα παρουσιαστούν σε κάποιον από τους Εκθεσιακούς χώρους της Α Προβλήτας στο Λιμάνι.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

17.1 Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr, στην ιστοσελίδα της χορηγού τράπεζα Πειραιώς www. piraeusbank.gr, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στις ιστοσελίδες των τριών δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού.

17.2 Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και θα σταλεί στα Μεταπτυχιακά Τμήματα των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας .

17.3 Η δαπάνη των πιο πάνω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον Αγωνοθέτη.

17.4 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που έλαβαν έπαθλο ή έπαινο, θα σταλούν για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο (τουλάχιστον στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του Διαγωνισμού), στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη και στην ιστοσελίδα του χορηγού.

Advertisement

 

ΑΡΘΡΟ 18ο – ΔΙΑΦΟΡΑ

18.1 Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

18.2 Στοιχεία των προτάσεων που δε θα είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθούν υπόψη στην κρίση.


ΑΡΘΡΟ 19ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ανάρτηση προκήρυξης διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη

Δευτέρα 27/06/11

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους Διαγωνιζόμενους

Παρασκευή 08/07/11

Advertisement

Απαντήσεις στα ερωτήματα, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη

Παρασκευή 22/7/11

Λήξη προθεσμίας υποβολής Προσχεδίων


Παρασκευή 26/8/11

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Παρασκευή 16/9/11


Προθεσμία δήλωσης των Διαγωνιζόμενων για άρση της ανωνυμίας τους

Παρασκευή 23/9/11

Απονομή επάθλων

Advertisement

Παρασκευή 30/9/11

Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα