Πάτρα-Πύργος: Σε πορεία δημοπράτησης η 6η εργολαβία Κάτω Αχαγιά-Σαγαίικα

Σε πορεία δημοπράτησης εισέρχεται και η 6η εργολαβία του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος. Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που σας αποκαλύπτει σήμερα το ypodomes.com δεσμεύεται το ποσό των 74.395.000,00 € (με ΦΠΑ) για την δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 6: Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα».

Η ημερομηνία της δημοπράτησης αναμένεται να είναι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς στις μέχρι τώρα 5 εργολαβίες, μειοδότης έχει αναδειχθεί στις μεν 4 πρώτες ο Όμιλος Καλογρίτσα (Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών) και στην πέμπτη η εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΑΤ (συμφερόντων Παπαϊωάννου).

Στα της εργολαβίας το σημαντικότερο τεχνικό έργο σε αυτό το τμήμα είναι ο Ανισόπεδος Κόμβος Κάτω Αχαϊας.Το συνολικό μήκος του έργου είναι 10,16χλμ (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)».

Στην 5η εργολαβία είδαμε και πάλι τις εταιρείες 7ης τάξης να συμμετέχουν στην διαδικασία και αυτό ίσως να σημαίνει και την μάχη για την αναδοχή σε αυτό το τμήμα.

Η χρηματοδότηση και αυτού του τμήματος και συνολικά του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, αναμένεται να είναι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ με συνολικό κόστος 475εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Ο Φάκελος Μεγάλου Έργου αναμένεται να οδεύσει στις Βρυξέλλες το καλοκαίρι λόγω τροποποιήσεων και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και εγκριθεί να συμβασιοποιηθούν οι εργολαβίες το Φθινόπωρο και να ξεκινήσουν, πιθανόν, όλες μαζί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εργολαβιών έχει οριστεί σε 42 μήνες οπότε μία πρώτη εκτίμηση λειτουργίας είναι το τέλος 2021, αρχές 2022.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Την Τεχνική Περιγραφή του έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία τα προς κατασκευή έργα είναι:
(α)Αυτ/μος Πάτρα – Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 12+900 μέχρι Χ.Θ. 23+060, μήκους 10,16km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.
(β)Ανισόπεδος Κόμβος Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 17+734).
(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

(δ) Λοιπά σύνοδα έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, έργα σήμανσης – ασφάλισης – περίφραξης, τεχνικά έργα (γέφυρες, Άνω & Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις
οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης – πυρόσβεσης, κ.λπ.
(ε)Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ ημικατασκευασμένα τεχνικά (Άνω Διάβαση, γέφυρα και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.
(στ) Εργασίες πρασίνου.
(ζ)Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας
πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, τυχόν απαιτούμενα αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών
έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης –
αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
Ακολουθήστε τον Νίκο Καραγιάννη στο twitter