Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΣΕΠΠΕ: Επιτυχής η πρώτη συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

ΠΑΣΕΠΠΕ Λογότυπο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26.11.2019, στην Αθήνα, στα γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας η 1η τακτική συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, μετά από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, που συντονίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους του Υπουργείου.

Ο κ. Αραβώσης στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε – μεταξύ άλλων – ότι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοψίζονται στη μετάβαση από τη γραμμική στην Κυκλική Οικονομία μέσα από έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο, στοχεύοντας σε πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα και ευρέος κοινωνικού οφέλους και αφορούν οριζόντια όλη την Ελληνική οικονομία.

Σημαντική συμβολή στην ευρεία συζήτηση παρείχαν οι τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων των φορέων, για τις άμεσες προτεραιότητες στην πορεία της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συγκρότηση της Επιτροπής και έθεσαν στη διάθεση του Υπουργείου το δυναμικό και τις προτάσεις τους. Ο ΠΑΣΕΠΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον κο Κωνσταντίνο Γκολιόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε, εν όψει της διαμόρφωσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων με στόχους και χρονοδιάγραμμα, την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων των φορέων στο αμέσως επόμενο διάστημα στα ζητήματα:

– Αναγκαίων νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών

– Κινήτρων για τις επιχειρήσεις και δεικτών παρακολούθησης

– Πρωτοβουλιών Ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσης και ευαισθητοποίησης

– Προτάσεων πιλοτικών έργων

– Εξειδικευμένων κλαδικών πολιτικών (τρόφιμα, πλαστικά, τουρισμός κ.α.)

– Χρηματοδοτικών εργαλείων Ευρωπαϊκών και ιδιωτικών

– Δημιουργίας Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας για παρακολούθηση της πορείας της

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ καλεί τα Μέλη του να συμμετέχουν στις ενέργειες του Υπουργείου εκφράζοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους στα ανωτέρω ζητήματα, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του ΠΑΣΕΠΠΕ στο email info@paseppe.gr, 2130383814.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων θα αποτελεί όργανο μόνιμου χαρακτήρα, θα δρα ως Εθνικό Συμβούλιο και θα συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτικών για την Kυκλική Oικονομία, αλλά και στη διοχέτευση μέτρων και πρωτοβουλιών στον παραγωγικό ιστό και την κοινωνία.

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν στη Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι:

– Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ)

– Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

– Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ)

– Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

– Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)

– Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

– Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)

– Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

– Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

– Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση–WWF Ελλάς»

– Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

image_pdfimage_print

Φυσικό Αέριο-LPG

ΔΕΣΦΑ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο δεκαετές Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση την Τρίτη 14 Ιουλίου και έως την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, το νέο δεκαετές σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δύο νέα έργα επέκτασης του ΕΣΦΑ, για την προμήθεια φυσικού αερίου σε νέες περιοχές. Πρόκειται για επενδύσεις που θα συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για την απολιγνιτοποίηση, όπως έχει ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, το πρώτο έργο αφορά την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου μέσω νέου κλάδου αγωγού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την  προκαταρκτική μελέτη, ο νέος αγωγός θα ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου  στα Τρίκαλα Ημαθίας και θα έχει μήκος 130 χλμ.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, καθώς και βανοστάσια για την τροφοδοσία λοιπών καταναλώσεων στην περιοχή. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, σύνδεση με τους Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς σταθμούς στο Άσπρος και την Περδίκκα Εορδαίας (έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί να προμηθεύονται φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP μέχρι την κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού).

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του αγωγού είναι η διασύνδεση του ΕΣΦΑ με μία περιοχή, όπου σχεδιάζεται η παραγωγή υδρογόνου (έργο White Dragon), αποτελώντας την αρχή για την προσαρμογή του ΕΣΦΑ στη μεταφορά υδρογόνου (αρχικά ως μείγμα με φυσικό αέριο). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στα 110 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο έργο, σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφορά τη διασύνδεση της πόλης της Πάτρας και της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών με το ΕΣΜΦΑ, με την ταυτόχρονη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων για την τροφοδότηση και άλλων πόλεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα (όπως π.χ. ο Πύργος και το Αγρίνιο).

Σύμφωνα με την προκαταρτική μελέτη, το έργο αποτελείται από έναν αγωγό υψηλής πίεσης 140 χλμ., ο οποίος θα φτάνει έως τη Μεγαλόπολη και θα περιλαμβάνει, επίσης, δύο Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς σταθμούς.

Ο ΔΕΣΦΑ θα συντονιστεί με τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) που θα αναλάβει την κατασκευή του δικτύου διανομής στην περιοχή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δύο έργα εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023 και του 2025, αντίστοιχα, αποτελώντας μοχλό ανάπτυξης για τις δύο περιοχές με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την προστασία του περιβάλλοντος και  την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

*Περισσότερες πληροφορίες για το νέο δεκαετές Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030 μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.desfa.gr/announcements/public-consultations

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Φυσικό Αέριο-LPG

Νέα ηγεσία για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ρίκαρντ Σκούφιας ΕΔΕΥ

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.), η ανεξάρτητη εταιρεία ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία επιβλέπει και διαχειρίζεται την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, τις επενδυτικές σχέσεις και ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο διεθνών έργων ενεργειακής υποδομής, ανακοινώνει το διορισμό νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Οι διορισμοί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έγιναν ύστερα από σχετική πρόταση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη και κατόπιν έγκρισης της Μόνιμης Διαρκούς Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Σε δήλωση του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι οι διορισμοί «σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία, η οποία έχει τώρα ένα διευρυμένο αντικείμενο μετά την απορρόφηση ενός αριθμού διεθνών έργων διασυνοριακών αγωγών φυσικού αερίου, όπως είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός (IGB), ο IGI Poseidon και ο East Med, έργα που υποστηρίζονται από διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ αρκετών χωρών στην περιοχή της Μεσογείου και τα οποία θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου που θα επηρεάσει κάποιες από τις πιο σημαντικές στρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή».

Ο νεοδιορισμένος πρόεδρος, κ. Ρίκαρντ Σκούφιας, ο οποίος έχει διαγράψει μία διακεκριμένη καριέρα στον τομέα της ενέργειας και της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική και ο οποίος εισέρχεται στην εταιρεία με μη εκτελεστική ιδιότητα, σχολιάζει ότι:

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ΕΔΕΥ. Κανένας άλλος τομέας όσο ο κλάδος της ενέργειας και των εξορύξεων δεν εστιάζει με τόσο εμφαντικό τρόπο στην εταιρική διακυβέρνηση και ιδίως στην περιβαλλοντική και την κοινωνική διακυβέρνηση (ΠΚΕ). Αποτελεί προνόμιο η πρόσκληση να ηγηθούμε ενός τόσο επιφανούς διοικητικού συμβουλίου, με διακεκριμένες σταδιοδρομίες στην Ελλάδα, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και όλοι ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την εκτελεστική ομάδα και να καθοδηγήσουμε την εταιρεία σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και συνεχούς επιτυχίας».

Ο κ. Αριστοφάνης Στέφατος, ο νεοδιορισμένος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από μια επιτυχημένη καριέρα ως εκτελεστικό στέλεχος στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας, όπου υπηρέτησε ως COO, CEO και σε μη εκτελεστικούς ρόλους, δηλώνει ότι: «οι ευκαιρίες που προσφέρει η έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είναι σημαντικές.

Σήμερα, εξασφαλίζοντας αυτές τις ευκαιρίες, δίνουμε στη χώρα τη δυνατότητα να διευρύνει τις πιθανές στρατηγικές επιλογές για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Ελλάδας για εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την προοδευτική απανθρακοποίηση. Σκοπός μας είναι η ΕΔΕΥ να αναγνωρίζεται από τους επενδυτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ως ένας αποτελεσματικός, διαφανής και αφοσιωμένος εταίρος που ακολουθεί τα υψηλότερα διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χατζηδάκης: Τα τρία «κλειδιά» για την επανεκκίνηση της οικονομίας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Κωστής Χατζηδάκης ΥΠΕΝ

«Απαραίτητο προαπαιτούμενο για την επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία του κορωνοϊού είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για να γίνει η οικονομία φιλική προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σε συνέδριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Στη συνέχεια περιέγραψε την ατζέντα που υλοποιεί το ΥΠΕΝ προς την κατεύθυνση αυτή, με έμφαση στις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε. για δράσεις πράσινης οικονομίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του κ. Χατζηδάκη:

«Η χώρα μας βγαίνει νικήτρια από τη μάχη με τον κορωνοϊό στο υγειονομικό επίπεδο. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς! Μας απασχολεί όμως και το οικονομικό επίπεδο. Στο οποίο, λόγω της εξάρτησης της οικονομίας μας από τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες γενικότερα, έχουμε υποστεί πληγές.

Η κυβέρνηση κινήθηκε το ίδιο γρήγορα τόσο με το πακέτο έκτακτων ενισχύσεων στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όσο και με το σχέδιο γρήγορης υπέρβασης της οικονομικής κρίσης που προκαλεί ο κορωνοϊός που ήδη εφαρμόζεται. Σε αυτό το σχέδιο συμμετέχει ενεργά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρωτοβουλίες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της αγοράς.

– Ψηφίσαμε το Μάιο τον περιβαλλοντικό νόμο που απλουστεύει και εξορθολογίζει το πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που δεν θα δίνονται πλέον σε 6-8 χρόνια όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά μόλις 100-150 ημέρες. Πετυχαίνουμε και σημαντική επιτάχυνση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα και εδώ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλα αυτά θα συμβούν με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά χωρίς τις χρονοτριβές εκείνες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

– Σύντομα θα παρουσιάσουμε το χωροταξικό-πολεοδομικό νομοσχέδιο που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο όχι μόνο για την οικοδομική, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα.

Περιλαμβάνει διατάξεις που:

α) Επιταχύνουν τον χωροταξικό σχεδιασμό

β) Αποσαφηνίζουν το πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση

γ) Απλοποιούν το καθεστώς των χρήσεων γης

δ) Εισάγουν μια νομικά ασφαλή ρύθμιση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

– Πολύ ψηλά στην ατζέντα μας βρίσκεται και η ενεργειακή εξοικονόμηση: Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το δεύτερο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” από τον οποίο επωφελήθηκαν περίπου 23.000 νοικοκυριά και βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτό θα περιέχει δράσεις ενεργειακής αυτονομίας των κτιρίων, όπως π.χ. την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες, πέραν των κλασικών παρεμβάσεων.

Αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες προκλήσεις:
Πρώτον, την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα της ενέργειας που αποτελούν τα 2/3 των ιδιωτικοποιήσεων συνολικά.

– Οι ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΠΑ Υποδομών (για την οποία θα έχουμε νέα προς το τέλος του έτους) και της ΔΕΠΑ Εμπορίας για τις οποίες έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον

– Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ για την οποία εισαγάγαμε σχετική διάταξη στον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο

– Η ιδιωτικοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Καβάλας,

– Η επίλυση του θέματος της ΛΑΡΚΟ τους αμέσως επόμενους μήνες

– Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ που καθυστέρησε λόγω των αναταράξεων στις αγορές καυσίμων και

– Η ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με αυξημένα δικαιώματα για τον επενδυτή μειοψηφίας. Αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης εξυγιαντικής προσπάθειας που κάνουμε για την ίδια τη ΔΕΗ, την οποία κρατήσαμε όρθια με τα μέτρα του περασμένου καλοκαιριού. Με το νόμο που φέραμε τον περασμένο Νοέμβριο την καταστήσαμε πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική με ρυθμίσεις όπως η κατάργηση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβανόμενων και τα κίνητρα για την προσέλκυση στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα απαλλάσσουμε τη ΔΕΗ από τον ρυπογόνο και ζημιογόνο λιγνίτη με την πολιτική μας για την απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2023 που βασίζεται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές που θα παρουσιάσουμε στην ολότητά του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αυτό δεν αποτελεί θεωρία, υπάρχουν ήδη 12 σημεία που υλοποιούνται:

Το Πράσινο Ταμείο έχει πιάσει δουλειά, ο λιγνιτικός πόρος αποδίδεται, τα ΕΛΠΕ αναπτύσσουν το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα στην Κοζάνη, η ΔΕΗ έχει υπογράψει μια μεγάλη συμφωνία με τη γερμανική RWE. Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το α’ τρίμηνο του 2020, με την οριακή επιστροφή της στην κερδοφορία, αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση ότι κινούμαστε στο σωστό δρόμο.

Την ίδια στιγμή προχωρά και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας μέσω του Target Model που θα ρίξει το κόστος. Παράλληλα, προχωρούν και άλλα μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες (διακοψιμότητα, TFRM) που θα ανακοινωθούν σύντομα. Μιλώντας για το υψηλό ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα, οφείλεται στην έλλειψη απελευθερωμένης αγοράς (και γι’ αυτό προχωρούμε στην απελευθέρωσή της), στο λιγνίτη (που ανεβάζει τη μέση τιμή της ενέργειας σε σχέση με τις άλλες πηγές, δηλαδή το φυσικό αέριο και τις ΑΠΕ) και στις ελλιπείς διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, που δεν μας επιτρέπουν να εκμεταλλευθούμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Για τον λόγο αυτό προχωρούν τα έργα για την αναβάθμιση των διασυνδέσεων με τη Βουλγαρία και την Ιταλία, ενώ έχουμε εκφράσει την βούλησή μας για την κατασκευή της υποθαλάσσιας διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση ακούει στο όνομα Recovery Fund, Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Συνειδητά δεν αναφέρομαι στο νέο ΕΣΠΑ, διότι είναι ένα ακόμα ΕΣΠΑ που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας την εμπειρία του παρελθόντος. Το Recovery Fund όμως είναι ένα καινούργιο εργαλείο, ένα δώρο που αν δεν προσέξουμε μπορεί να αποδειχθεί «δώρον άδωρον».

Από τη μια πλευρά, έχουμε χρήματα στη διάθεσή μας, από την άλλη όμως πλευρά, πρέπει να τα απορροφήσουμε πολύ γρήγορα διότι θα διαρκέσει το πολύ 4 χρόνια. Άρα πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα τα προγράμματα για να μην μείνουν στη σφαίρα της θεωρίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική προεργασία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διότι η στήριξη της πράσινης οικονομίας είναι κομβικής σημασίας στοιχείο του Ταμείου Ανάκαμψης, με πολιτικές για:

– Την ενεργειακή εξοικονόμηση με ένα πρόγραμμα-μαμούθ ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, το οποίο θα κάνει τα «Εξοικονομώ» να φαίνονται ασήμαντα

– Τη στήριξη των πράσινων μεταφορών,

– Την υποστήριξη των ΑΠΕ, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, το υδρογόνο, κλπ.

– Αλλά και προγράμματα Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απολιγνιτοποίησης. Τα κονδύλια που αντιστοιχούν στην Ελλάδα από το

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι 1,7 δις ευρώ, ενώ αν υπολογιστούν και οι πόροι του ΕΣΠΑ, της ΕΤΕπ και άλλες πηγές κοινοτικές και εθνικές –σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- το ποσό για την χώρα μας φτάνει στα 6,2 δισ. ευρώ.

Σας μίλησα για τις ιδιωτικοποιήσεις, τις μεταρρυθμίσεις, το Recovery Fund. Όλα αυτά προστίθενται στις πρωτοβουλίες που ήδη περιέγραψα για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, την χωροταξία, την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Κλείνω με ένα υστερόγραφο απλώς για τη διεθνή ενεργειακή μας πολιτική, η οποία με τη σειρά της στηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας:

– Τον περασμένο Μάιο κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή η Διακυβερνητική Συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed που ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας και την ενεργειακή μας ασφάλεια!

– Υπογράψαμε επίσης τη διακυβερνητική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου IGB Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στόχος τόσο της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας είναι να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2021!

– Στηρίζουμε επιπλέον ένα ιδιωτικό έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, όπως είναι ο πλωτός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU).

– Και όπως προανέφερα, υπερβήκαμε τα εμπόδια για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στην Καβάλα ώστε να προχωρήσει ο σχετικός διαγωνισμός.

Αυτή είναι η πολιτική μας που έχει πράσινο χρώμα, όπως αποδεικνύεται από τις πρωτοβουλίες μας για την απολιγνιτοποίηση, τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των νησιών, το σχέδιο για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.

Δίνουμε έμφαση σε όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που έρχονται να συμφιλιώσουν το περιβάλλον και την ενέργεια με την οικονομική ανάπτυξη συνολικότερα, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο κλίμα για την επιχειρηματικότητα».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα