Newsroom

Τις προτάσεις του για το σχέδιο νόμου των πλαστικών μιας χρήσης κατέθεσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) την Τετάρτη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Σ.Β.Π.Ε., Ηλίας Μάμαλης, μίλησε στην επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης και εξέφρασε τις απόψεις της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών, υπογραμμίζοντας ότι τα απορρίμματα είναι η μεγάλη πρόκληση, που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την Πολιτεία και αυτό δεν θα συμβεί με απαγορεύσεις αλλά με εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού. Παράλληλα παρουσίασε την κρίσιμη συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία και επεσήμανε την απουσία του πνεύματος της Κυκλικής Οικονομίας.

Οι βασικότερες προτάσεις του Σ.Β.Π.Ε που παρουσίασε κατά την παρέμβασή του ο κ. Μάμαλης είναι οι εξής:

• H εισφορά προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος των 4ων λεπτών να ισχύσει μόνο για τα ανακυκλώσιμα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ για τα μη ανακυκλώσιμα η εισφορά να είναι 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη

• Να δοκιμαστεί αρχικά και σε πραγματικές συνθήκες η χρήση ανακυκλωμένου υλικού ΡΕΤ, διότι δεν είναι γνωστές στη βιομηχανία οι επιπτώσεις στο περιεχόμενο των συσκευασιών και ο ΣΒΠΕ προτείνει την εκκίνηση από περιεκτικότητα 10% έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία προσφοράς ζήτησης στην παραγωγή του ανακυκλωμένου υλικού

• Να υπάρχει κεντρικός συντονισμός και οργάνωση από την Πολιτεία και σχεδιασμός των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μετά από ενδελεχή μελέτη τού περιβάλλοντος και των διαθέσιμων εργαλείων

• Στα μέτρα, που θα ληφθούν – για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού – να γίνεται αναφορά στα πλαστικά απόβλητα και όχι γενικά στα πλαστικά.

Στην παρέμβασή του ο κος Μάμαλης, υπογράμμισε ότι ο στόχος μείωσης της τάξης του 60% αποτελεί πρωτοφανές ποσοστό για όλη την Ευρώπη και θα αποβεί καταστροφικό τόσο για την βιομηχανία πλαστικών που συνεισφέρει στο ΑΕΠ, στα δημόσια έσοδα (900 εκ €) και στις θέσεις εργασίας (67.000) όσο και για τον κλάδο της εστίασης. Επίσης, επεσήμανε το έλλειμμα κινήτρων για την επίτευξη του οράματος της κυκλικής οικονομίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος θέλει να σας ευχαριστήσει θερμά για την πρόσκληση, που του απευθύνατε προκειμένου να παραθέσει και δια ζώσης τις απόψεις των μελών της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών στην ανοικτή ακρόαση της Βουλής, σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα πλαστικά μιας χρήσης.

Ο Πρόεδρος Βασίλειος Γούναρης δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και μου ανέθεσε να σας παρουσιάσω τις θέσεις του Συνδέσμου.

Με την ευκαιρία που μας προσφέρετε, θα ήθελα να κάνω μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του κλάδου των πλαστικών, όπως αποτυπώθηκε σε πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, πριν περάσω στις επιμέρους προτάσεις μας, οι οποίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδίου νόμου.

Μερικοί αριθμοί κλειδιά για το 2018 :

• Συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών €3 δισεκατομμύρια ευρώ
• Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 67 χιλιάδες θέσεις εργασίας
• Τα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές ξεπέρασαν τα 900 εκατομμύρια ευρώ.
• Οι εξαγωγές πλαστικών ανήλθαν στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος θεωρεί ότι τα απορρίμματα είναι η μεγάλη πρόκληση, που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την Πολιτεία και αυτό δεν θα συμβεί με απαγορεύσεις αλλά με εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού.
Η θέση μας αποδείχθηκε περίτρανα στην υγειονομική κρίση, όπου η έλλειψη μέριμνας από την Πολιτεία για την εκπαίδευση του κοινού οδήγησε στην μη ορθή απόρριψη του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ένα νέο μεγάλο ρεύμα απορριμμάτων, που ναρκοθετεί την κοινή μας προσπάθεια για μηδενικά απόβλητα.

Στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις.

Άρθρο 1.

• Σε αυτό το άρθρο τονίζονται ιδιαίτερα οι επιπτώσεις που έχουν τα ΠΜΧ στην υγεία. Όχι των πλαστικών αποβλήτων. Πέραν των ιατρικών εφαρμογών παρακαλώ υπάρχουν επ’ αυτού, επιστημονικές απόψεις της FDA και της EFSA για την επαφή τους με τα τρόφιμα.

Άρθρο 4 Παρ 6.

• Βασικοί πυλώνες της Κυκλικής Οικονομίας είναι: 1) η Μείωση του πλαστικού 2) η Ανακύκλωση 3) η Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε η εισφορά προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος των 4ων λεπτών να ισχύσει μόνο για τα ανακυκλώσιμα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ για τα μη ανακυκλώσιμα η εισφορά να είναι 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη.

• Σημειωτέων ότι ο στόχος μείωσης της τάξης του 60% αποτελεί πρωτοφανές ποσοστό για όλη την Ευρώπη και θα αποβεί καταστροφικό τόσο για την βιομηχανία όσο και για τον κλάδο της εστίασης καθώς οι συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή ως προς το συνολικό ΑΕΠ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Άρθρο 6

• Τονίζουμε ότι πρέπει να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες η χρήση ανακυκλωμένου υλικού ΡΕΤ της τάξης 20%, 25%, 35% διότι δεν είναι γνωστές στη βιομηχανία οι επιπτώσεις στο περιεχόμενο των συσκευασιών, μιας και μέχρι σήμερα παγκοσμίως, χρησιμοποιείται μόνο το 25% ανακυκλωμένου υλικού, το οποίο είναι ευρέως παραδεκτό και χρησιμοποιούμενο, σε περισσότερες της μιας εκ των εφαρμογών.

Κατά συνέπεια η πρόταση είναι να ξεκινήσουμε από περιεκτικότητα 10% έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία προσφοράς ζήτησης στην παραγωγή του ανακυκλωμένου υλικού, πέραν τού πολύτιμου χρόνου που θα κερδηθεί για να μελετηθούν οι τρόποι χρήσης / περιεκτικότητας που θα προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών.

Άρθρο 7. Σήμανση

• Η σήμανση είναι δυνατή στο PET με τη δημιουργία των καλουπιών. Εξ’ άλλου αν θέλουμε να έχουμε ικανοποιητική συλλογή η παραπάνω πρόταση είναι απαραίτητη, αφού κατά την συλλογή η αναγνώριση γίνεται στην μονάδα και όχι στην πολλαπλή συσκευασία.

• Η σήμανση επί των ιδίων των προϊόντων είναι τεχνικά αδύνατη σε ορισμένα ΠΜΧ. Προτείνουμε την σήμανση πάνω στην συσκευασία της ελάχιστης μονάδας πώλησης (π.χ. δεσμίδα ή πακέτο)

Άρθρα 8 & 9

• Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει κεντρική λεπτομερής οργάνωση από την Πολιτεία και σχεδιασμός των ΣΕΔ και ΣΣΕΔ μετά από ενδελεχή μελέτη τού περιβάλλοντος και των διαθέσιμων εργαλείων λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας (Βουνά και Νησιά).

• Δεν προσφέρονται κίνητρα για επίτευξη του οράματος της κυκλικής οικονομίας. Οι περιέκτες τροφίμων και ποτών που περιέχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένου υλικού, μέσω πιστοποίησης και μπορούν να συμμετέχουν σε ΣΕΔ και ΣΣΕΔ και θα πρέπει να απαλλάσσονται τόσο από την εισφορά όσο και από την υποχρέωση μείωσης της κατανάλωσης.

Άρθρο 12

• Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο να συμπεριληφθούν, έστω και σαν υπόμνημα, στην επιτροπή της Βουλής οι προτάσεις μας και να υπάρξουν ήδη από σήμερα πιο συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την ανακύκλωση. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για να υπάρξει αργότερα η απαραίτητη εξειδίκευση.

Άρθρο 14

• Στα μέτρα, που θα ληφθούν για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, να γίνεται αναφορά στα πλαστικά απόβλητα και όχι γενικά στα πλαστικά. Κοινός στόχος μας είναι οι κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων (zero waste societies).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV