Βαγγέλης
Θάνος

Παράταση τριών μηνών έλαβε ο διαγωνισμός για το πιλοτικό υβριδικό έργο ΑΠΕ στην Αστυπάλαια. Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υπήρξαν ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η Αρχή να δώσει τρίμηνη παράταση στους υποψήφιους αναδόχους , ούτως ώστε να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεση τους για να προετοιμάσουν τους φακέλους τους, βάσει των νέων κατευθύνσεων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει τη λήξη του διαγωνισμού στις αρχές του 2023. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το 2026.

Στόχος του πιλοτικού έργου είναι η διείσδυση σε ποσοστό μέχρι και 80% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος του νησιού.

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα τεύχη δημοπράτησης, αφορούν τεχνικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές προβλέπουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, το σύστημα συσσωρευτών τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-Ion), τα πρότυπα αντιστροφέων συστήματος αποθήκευσης, και τον υποσταθμό μέσης τάσης.

Αρμόδιος φορέας για την προετοιμασία των προδιαγραφών του διαγωνισμού μέσα από τον οποίο θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου, είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το ΕΠΙΣΕΥ επελέγη για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, με στόχο να συνδράμει τη ΡΑΕ στην διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης, στο πλαίσιο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου.

Ταυτότητα έργου

Ο υβριδικός σταθμός κατά την πρώτη φάση απαρτίζεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος κατ’ ελάχιστον 3 MW, ως μονάδα παραγωγής ΑΠΕ και από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθαρής χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 7,2 MWh.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για λόγους ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος της Αστυπάλαιας, οι εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού  (ΥΒΣ) και ιδίως τα συστήματα αποθήκευσης του ειδικού πιλοτικού έργου (ΕΠΕ) είναι προτιμότερο να χωροθετηθούν πλησίον του υφιστάμενου τοπικού σταθμού παραγωγής. Το υβριδικό  έργο στην Αστυπάλαια αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει σχεδόν τα 9 εκατ. ευρώ

Οι συµµετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία υβριδικών έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε αυτόνοµα δίκτυα.

Πρώτη φάση

Κατά την πρώτη φάση θα αναπτυχθούν μονάδες ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και συμπληρωματικές υποδομές διαχείρισης. Οι υποδομές θα επιτρέψουν να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αστυπάλαιας, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο νησί και λειτουργούν.

Όσο η πρώτη φάση θα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θερμικές μονάδες της ΔΕΗ θα λειτουργούν παράλληλα , ακόμα κι αν δοθεί η δυνατότητα να σταματήσουν . Η διατήρηση των θερμικών μονάδων στοχεύει να διευκολύνει τη διαχείριση και την ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση το πιλοτικό έργο θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός είκοσι μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ΥΒΣ ΕΠΕ.

Δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση, για το υβριδικό έργο στην Αστυπάλαια, αποβλέπει στην αύξηση του επιπέδου διείσδυσης ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού συστήματος, από 50% που προβλέπεται για στην Α’ φάση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται επέκταση του δυναμικού παραγωγής ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του υβριδικού σταθμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο , στη β’ φάση προβλέπεται πλέον η συστηματική διακοπή της λειτουργίας των θερμικών μονάδων υπό την προϋπόθεση, φυσικά , της εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ομαλής τροφοδότησης του ηλεκτρικού συστήματος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως, η μετάβαση από την α΄ στη β΄ φάση τελεί υπό την αίρεση θετικής αποτίμησης της λειτουργίας του ειδικού πιλοτικού έργου (ΕΠΕ) και του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια της α’ φάσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV