Κατερίνα
Παναγέα

Παρατάθηκε ο διαγωνισμός για τη νέα μονάδα απορριμμάτων στη Ναυπακτία.

Η δημοπράτηση του μεγάλου έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης Γεν Αιτ/νίας», μεταφέρθηκε για τις 23 Φεβρουαρίου 2024 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών είναι πλέον προγραμματισμένη για τις 28 Φεβρουαρίου 2024.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ναυπακτίας.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 41.575.910,40 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 33.528.960 ευρώ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε 96 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 72 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο ομάδες συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου:

α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της ΜΕΑ, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

 • Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ ΚΥΤΑΡΡΟ 3.
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή στραγγισμάτων του X.Y.T.Y. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.)
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης όμβριων Ο.Ε.Δ.Α.
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y., επεξεργασία – τελική διάθεση)
 • Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α., στο χώρο ωρίμανσης κομπόστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ, κλπ.)
 • Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση της Ο.Ε.Δ.Α., έργα Η/M, περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης όμβριων, έργα φυτεύσεων κ.α.
 • Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α.
 • Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 μηνών.
 • Η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για τον κύριο του έργου για άλλα 6 έτη λειτουργίας. Κατά την λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται σε €/τόνο εισερχόμενου στην εγκατάσταση αποβλήτου.
 • Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την είσοδο της εγκατάστασης.

Το έργο θα εγκατασταθεί στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπακτίας και υπάγεται διοικητικά στην 1η Γεωγραφική Eνότητα Αιτωλοακαρνανίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV