Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

ΡΑΕ: προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού προκαλεί το τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε

στις

Το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ προκαλεί προβλήματα (και) στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε επείγουσα επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Π. Οικονόμου που κοινοποιήθηκε και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ΡΑΕ αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 53 του Ν.4021/2011, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος».

Η εν λόγω διάταξη, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, παρουσιάζει αμφισημία και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων επιφέρει σοβαρά προβλήματα και παρενέργειες στη λειτουργία της εγχώριας αγοράς.

Ειδικότερα, η ερμηνεία που έχει δοθεί από το Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ) είναι ότι, η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται έως ότου εξοφληθεί το σύνολο του ειδικού τέλους που έχει καταλογιστεί στην παροχή για το εν λόγω έτος.

Όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή, παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα:

1) Υπάρχει πλήθος καταναλωτών που, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης με νέο
προμηθευτή, η αλλαγή του προμηθευτή τους έχει «παγώσει», λόγω μη καταβολής του συνόλου του ΕΕΤΗΔΕ για το έτος 2011, ακόμα και αν οι καταναλωτές αυτοί δεν έχουν ακόμα λάβει το λογαριασμό που περιλαμβάνει την τελική δόση για το έτος 2011, ή δεν έχει ακόμα παρέλθει η ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.

2) Υπάρχουν προμηθευτές οι οποίοι, βάσει του Ν. 4001/2011, επέλεξαν να μετατρέψουν τις υφιστάμενες άδειές τους σε άδειες εμπορίας (trading), δηλαδή αποκλειστικά για εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρισμού), και να μην συνεχίσουν τη δραστηριότητα προμήθειας τελικών καταναλωτών στη χώρα μας.

Οι προμηθευτές αυτοί, ενώ κατά τα άλλα έχουν ακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες μεταφοράς των πελατών τους σε εναλλακτικούς προμηθευτές, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά αυτή, αποκλειστικά και μόνο λόγω του τρόπου εφαρμογής του ΕΕΤΗΔΕ, κατά την ως άνω, λανθασμένη, ερμηνεία. Η μεταφορά των πελατών θα είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, εάν δεν παρακωλύονταν οι αλλαγές εκπροσώπησης πελατών λόγω του ΕΕΤΗΔΕ.

Αντίθετα, δεδομένου ότι η επίμαχη διάταξη περιλαμβάνεται στην παράγραφο 11, η οποία όμως αναφέρεται ειδικά στην περίπτωση που το τέλος δεν καταβληθεί, οπότε και ο Διαχειριστής προβαίνει σε διακοπή της παροχής, είναι βάσιμο να ερμηνευθεί ότι η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την περίπτωση της παραγράφου 11, και όχι συνολικά το ΕΕΤΗΔΕ, πράγμα που οδηγεί σε κάθε περίπτωση στην απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή, έως ότου εξοφληθεί το σύνολο του ΕΕΤΗΔΕ για το εν λόγω έτος.

Η ΡΑΕ είχε παρέμβει τον περασμένο Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος της διπλής ερμηνείας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011.

Στην ως άνω επιστολή, η ΡΑΕ εισηγείτο, ενδεικτικά, την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
(1211/10.10/2011, ΦΕΚ Β΄ 2298/13.10.2011), ώστε να καταστεί σαφές, ότι η απαγόρευση του δικαιώματος επιλογής νέου προμηθευτή για τους επιλέγοντες πελάτες δεν καταλαμβάνει, σύμφωνα με τη διάταξη του γ΄εδάφιου της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του νόμου, τους καταναλωτές που δεν έχουν καταστεί ακόμη υπόχρεοι, ή έχουν εξοφλήσει οποιαδήποτε δόση του ΕΕΤΗΔΕ έχει ήδη τιμολογηθεί στο λογαριασμό τους του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά μόνον όσους δεν έχουν εξοφλήσει το εν λόγω τέλος (δόση ή τελικό ποσό), μετά την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής από την τιμολόγηση του ΕΕΤΗΔΕ.

Η ΡΑΕ επανήλθε με συγκεκριμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος, η οποία περιλαμβάνει τροποποίηση του ν.4021/2011. Η πρόταση για την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 53 έχει δύο εναλλακτικές:

1) Πλήρη διαγραφή του εδαφίου «Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος
άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος». Εναλλακτικά:

2) Τροποποίηση του εδαφίου ως εξής: «Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος της
περίπτωσης του εδαφίου Α΄ της παρούσας παραγράφου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή
ηλεκτρικού ρεύματος».

Advertisement

Η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ λύση δεν αλλάζει την ουσία του άρθρου 53 και του έκτακτου ειδικού τέλους που θέσπισε η Πολιτεία το 2011, αλλά διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του, έτσι ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα σε βάρος των καταναλωτών και να μην υπάρχει ασυμβατότητα με τον Ν. 4001/2011 και τις συναφείς κοινοτικές οδηγίες.

in.gr

 

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα