Connect with us

Κτιριακά Έργα

Ορίσθηκε ημερομηνία προσφορών του διαγωνισμού τεχνικής ωρίμανσης ακινήτων ΕΤΑΔ

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Αθήνα από ψηλά - Design by Canva Pro
Πηγή: Design by Canva Pro

Το κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής της.

Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνει χώρα με το πέρας των υπηρεσιών που θα ανατεθούν στον Ανάδοχο του έργου μέχρι τον 3ο προϋπολογισμό της σύμβασης.

Το έργο εκτιμάται ότι θα κοστίσει 186.000 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής ωρίμανσης όπως:

1. Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτου (Α/Α 1 του πίνακα Ι), ο οποίος περιλαμβάνει:

Συμπλήρωση του φακέλου του ακινήτου, απαραίτητη για την οποία είναι η έρευνα σε όλες τις δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΥΔΟΜ, Τεχνικές Υπηρεσίες, Αρχαιολογίες, Δασαρχεία, Κτηματολόγιο, Συμβολαιογράφους.

Πραγματοποίηση αυτοψίας και περιγραφή του ακινήτου, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών και καταγραφή των αριθμών ΟΚΩ του ακινήτου, εφόσον υφίστανται.

Έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.

Εύρεση και έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων κτιρίων, δυνατότητα νομιμοποίησης, εφόσον υφίστανται.

Πολεοδομικό καθεστώς (διατάγματα ρυμοτομίας, απαλλοτριώσεις, επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης, αρτιότητα και δυνητική οικοδομησιμότητα κ.λπ.)

Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ρέμα, περιοχή ειδικής προστασίας κ.λπ.).

Δασικά

Έλεγχο δεσμεύσεων Αρχαιολογίας.

Έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών.

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης με καταγραφή των ευρημάτων του ελέγχου.

2. Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος (Α/Α 2-3 του πίνακα Ι), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Αν το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς, διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ‘87, πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. Το τοπογραφικό πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την νομοθεσία για τις μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.

3. Αρχιτεκτονική αποτύπωση (Α/Α 4 του πίνακα Ι) και σχεδίαση κτισμάτων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων.

4. Ένταξη ακινήτου (Α/Α 5-6 του πίνακα Ι) στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαιρέτων χρήσεων ή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς.

5. Επανέκδοση βεβαίωσης νομιμότητας (Α/Α 7 του πίνακα Ι), με πραγματοποίηση αυτοψίας στο ακίνητο.

6. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Α/Α 8 του πίνακα Ι).

7. Όλα τα δικαιολογητικά και υποβολή για την έγκριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, εφόσον απαιτείται (Α/Α 9 του πίνακα Ι). 8. Σύνταξη τοπογραφικού (Πίνακας ΙΙ), για διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων και συνεργασία με νομικό της εταιρείας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην αρμόδια Μονάδα της ΕΤΑΔ Α.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πλήρως επεξεργάσιμη και εντός της προθεσμίας που θα τάσσει η ΕΤΑΔ Α.Ε. σε κάθε επιμέρους ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης εκ των Πινάκων Ι και ΙΙ. Για την παροχή των υπηρεσιών των Πινάκων Ι και ΙΙ του παρόντος σε ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χλμ. από την έδρα του αναδόχου, θα καταβάλλεται εφάπαξ ως κατ’ αποκοπή αμοιβή, ένα (1) ευρώ/χιλιόμετρο, ανεξαιρέτως του συνόλου των υπηρεσιών που θα ανατεθούν για το συγκεκριμένο ακίνητο. Η ως άνω κατ’ αποκοπή αμοιβή θα συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στον μέγιστο προϋπολογισμό της σύμβασης κατά τα ανωτέρω.

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα