Newsroom

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» ανακοίνωσε επίσης τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2023 επιβεβαιώνουν ότι η Συγγενής εταιρεία βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού επιπέδου επενδύσεων στο σύνολο του έτους, γεγονός που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 370,4 εκατ. ευρώ (έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε και άλλο ένα τρίμηνο υψηλών επιδόσεων για το 2023 με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο να ανέρχονται σε 92,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 149,5%.

Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και οδήγησαν στην πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του Διαχειριστή.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο 2023 ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 38,2% έναντι 211,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 287,2 εκατ. ευρώ έναντι 205,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 39,9%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 47,8% σε 212,3 εκατ. ευρώ έναντι 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 54,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2022 ποσού 138,3 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,46 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά το εννεάμηνο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 7,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 98,7% και ανήλθε στα 130,0 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 131,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 119,5% έναντι 60,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,5% έναντι 56,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 91,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 92,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 39,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν στα 102,5 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 101,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 42,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 3ο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στα 75,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 42,9% σε ετήσια βάση έναντι 52,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 76,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 58,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2022 ύψους 48,2 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 2,17 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά την προηγούμενη περίοδο εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 6,8εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 78,7% και διαμορφώθηκε στα 47,8 εκατ., έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 48,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 120,5% έναντι 22,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 97,1% έναντι 17,0 εκατ. το 2022, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 34,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2022.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 46,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 632 χιλ. ευρώ έναντι 523 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 41 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και σε χρηματιστηριακές δαπάνες. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 89 χιλ. ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.09.2023 ανέρχονταν σε 19,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 46,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 20,4 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη συνεδρίαση 95/04.08.2023 αποφάσισε την διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023 (ημερ. Αποκοπής: 04.10.2023). Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για την χρήση 2023 καθώς αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες4, που προβλέπεται από τη νομοθεσία5 να προταθεί ως διανομή προμερίσματος.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεών της για το εννεάμηνο που έληξε στις 30.09.2023, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α..

Τα Έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς κατά το εννεάμηνο 2023 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 40,5% και ανήλθαν στα 275,5 εκατ. ευρώ έναντι 196,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, η οποία οφείλεται κυρίως στην:

  • αύξηση των εσόδων χρέωσης χρήσης συστήματος κατά 54,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της έγκρισης των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από τον «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» από την 1 Σεπτεμβρίου 2022,
  • αύξηση των εσόδων από δικαιώματα διασύνδεσης κατά 24,8 εκατ. ευρώ, από 26,56 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022 σε 51,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023.

Τα Έσοδα από αγορά εξισορρόπησης αποτελούν μία ροή εσόδων με εφαρμογή από το 2022 και ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2023. Το Απαιτούμενο Έσοδο της Αγοράς Εξισορρόπησης επιμερίζεται μέσω του τέλους αγοράς εξισορρόπησης μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης και των συμβαλλόμενων μερών με ευθύνη εξισορρόπησης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Το Σύνολο των εσόδων λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθε σε 4,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 23,8%
έναντι της αντίστοιχης περιόδου που οφείλεται κυρίως:

α) στη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες υποστήριξης παγίων λόγω του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης μεταφέρθηκαν σταδιακά από το 2022 στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και
β) στη μείωση των εσόδων από εργολαβίες

Η μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς από τη θετική συνεισφορά των εσόδων τεχνικών και λειτουργικών υπηρεσιών υποστήριξης του έργου κοινού ενδιαφέροντος (PCI) 3.10.2 διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου το εννεάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 7,1% και ανήλθαν σε 83,5 εκατ. ευρώ, έναντι 78,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2022.

Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές Προσωπικού εμφανίζονται μειωμένες κατά 5,4% στα 39,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εφαρμόστηκε το 2022 με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν το 2022 να επιβαρύνουν την προηγούμενη χρήση. Οι Αμοιβές Τρίτων εμφάνισαν μια αύξηση ποσού 4,4 εκατ. ευρώ που οφείλεται κύρια: α) κατά ποσό 1,9 εκατ. ευρώ στην αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των διευρυμένων λειτουργικών αναγκών του Ομίλου και β) κατά ποσό 0,9 εκατ. ευρώ σε αύξηση αμοιβών αδειών χρήσης λογισμικού. Επιπρόσθετα, οι Παροχές Τρίτων εμφάνισαν μία αύξηση ποσού 1,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως: α) σε επισκευές στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου και β) σε έξοδα επιτήρησης γραμμών μεταφοράς που πραγματοποιήθηκαν το εννεάμηνο 2023. Τα Λοιπά έξοδα σημείωσαν αύξηση κατά 20% ή 2,0 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο που κύρια οφείλεται στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, καθώς ο Όμιλος έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα κοινωφελών έργων, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη – Αττική, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης και των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγάρων και Μάνδρας στην Αττική. Ο Όμιλος, επιδιώκει τη συνεχή υποστήριξη και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Οι Συνολικές προβλέψεις, ανήλθαν σε ποσό 1,5 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο 2023, ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο ανήλθαν σε έσοδο από απελευθέρωση ποσού 7,8 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τις Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 82,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,2% ή 4 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στις παγιοποιήσεις έργων ύψους 132 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος του 2022, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 4,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023 από 2,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022 και η μεταβολή οφείλεται κυρίως: α) στην αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην αύξηση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και β) στους τόκους προθεσμιακών καταθέσεων που αφορούν στο εννεάμηνο του 2023. Κατά την προηγούμενη περίοδο δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο έσοδο για τον Όμιλο. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 15,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023 από 11,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022 κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των κυμαινόμενων επιτοκίων Euribor.

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 27,5 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 ανήλθε σε 15,7 εκατ. ευρώ. Το εννεάμηνο του 2023 οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 213,1 εκατ. ευρώ έναντι 138,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι Επενδύσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 370,4 εκατ. ευρώ έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022 και αφορούν κυρίως στο έργο διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Β, διασύνδεση Κρήτης – Αττικής), όπως επίσης και στη τέταρτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων η οποία έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής, καθώς έχει ολοκληρωθεί η πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου της διασύνδεσης Θήρας-Νάξου. Το σύνολο των υπολοίπων καλωδίων υψηλής τάσης βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής. Ο υποσταθμός Θήρας βρίσκεται υπό ανέγερση και έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις κατασκευής των υποσταθμών Σερίφου, Φολεγάνδρου και Μήλου.

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά στα δάνεια της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της θυγατρικής εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ»

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV