Connect with us

Αναπλάσεις Αθήνας

Ολοταχώς για υπογραφές το έργο Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ολοταχώς προς υπογραφές και υλοποίηση οδεύει το μεγαλύτερο έργο του 2016 που αφορά τα Έργα Υποδομής της Ανάπλασης  του Φαληρικού Όρμου. Το έργο στο οποίο Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρειας Αττικής, στις 4 Ιανουαρίου, επικύρωσε το πρακτικό του διαγωνισμού και ανέθεσε το έργο στην ΑΚΤΩΡ με ποσοστό έκπτωσης 53,54% που είναι ο ανάδοχος του μεγάλου έργου. Για όσους ασχολούνται στον τομέα των έργων μιλούν για διαδικασία εξπρές χωρίς προηγούμενο καθώς η ανάθεση έγινε σε μόλις 20 μέρες από την πραγματοποίηση του διαγωνισμού.

Η σύμβαση βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπου αναμένεται η έγκριση της, ενώ θα ακολουθήσει το πέρασμα της από τη Βουλή των Ελλήνων και αμέσως μετά θα πέσουν οι σχετικές υπογραφές. Με τους ρυθμούς που κυλά η διαδικασία είναι πολύ πιθανό το έργο να ξεκινήσει μέχρι το Πάσχα.Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το αρχικό κόστος του έργου είναι 150εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που δημοπρατήθηκε το 2016. Η διάρκεια της προθεσμίας των έργων είναι 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εφόσον οι υπογραφές πέσουν μέσα το Καλοκαίρι του 2017, τότε το έργο (χωρίς να συνυπολογιστούν τυχόν καθυστερήσεις) θα παραδοθεί στις αρχές του 2019. Βέβαια πηγές τις αγοράς αναφέρουν πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό για τέτοιας έκτασης έργο, καθώς εκτός άλλων περιλαμβάνεται και ένα αρχικό διάστημα 5 μηνών για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής. 

Να θυμίσουμε πως στο διαγωνισμό συμμετείχαν 8 σχήματα ενώ το φάκελο διακήρυξης είχαν παραλάβει 24 σχήματα.  Δεύτερη ήρθε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με  53,24%, τρίτη η J&P ΑΒΑΞ με 51,48%, τέταρτη η ΤΕΡΝΑ με 43,75%, πέμπτη η Κ/Ξ TEKΑΛ-OBEROSLER με 43,42%, έκτη η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ με 41,92%, έβδομη η Condotte Italiana με 41,10% και όγδοη η ΜΕΤΚΑ με 36,73%.

Είναι το πρώτο πολύ μεγάλο συμβόλαιο δημόσιου έργου για την ΑΚΤΩΡ ύστερα από 3 χρόνια ξηρασίας καθώς τα μεγάλα έργα που δημοπρατήθηκαν την τριετία 2014-2015-2016 ήταν ελάχιστα και όσα βγήκαν, κατέληξαν σε άλλα σχήματα. Πηγές της αγοράς λένε πως εφόσον ξεκίνησαν προσφορές τόσο μεγάλες όσο αυτή που είδαμε στο έργο της ανάπλασης Φαλήρου είναι σχεδόν βέβαιο πως η τάση αυτή θα επικρατήσει και στα επόμενα μεγάλα έργα που έρχονται με πρώτες τις εργολαβίες του Πάτρα-Πύργος.

Να σημειώσουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και δεν έχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει πως ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να πάρει την προκαταβολή του 10% που προβλέπεται για τα έργα ΕΣΠΑ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως αναφέρεται στην απόφαση σκοπός του έργου είναι η κατασκευή των έργων υποδομών για την ανάπλαση του
Φαληρικού Όρμου και ειδικότερα τα έργα Α ́ Φάσης τα οποία περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα και υποστηρικτικά έργα. Ειδικότερα :

Α) Εγκάρσια μετατόπιση της λεωφόρου Ποσειδώνος
-Το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κηφισού και Συγγρού (μήκος περίπου 1000 m) μετατοπίζεται μέχρι 90 m προς τη θάλασσα και ταπεινώνεται έως 3 m, σε συνδυασμό με την κατασκευή δύο τεχνικών κάλυψης μήκους 300 m περίπου έκαστο και εγκάρσιων γεφυρώσεων του νέου οδικού έργου, για την ενοποίηση του αστικού χώρου με το παραλιακό μέτωπο. Αποκαθίστανται οι συναρμογές της παραλλαγμένης λεωφόρου με τα υφιστάμενα και διατηρούμενα τμήματά της.

-Περιλαμβάνεται η μερική αναδιαμόρφωση των Α/Κ Συγγρού και Α/Κ Κηφισού, η πλήρης αναδιαμόρφωση του Α/Κ Παλαιού Φαλήρου, καθώς και διαμόρφωση νέων συνδετήριων κλάδων πρόσβασης στις δραστηριότητες του παραλιακού μετώπου Φαλήρου. Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου (παλαιά παραλιακή λεωφόρος) αναδιαρρυθμίζεται και μετατοπίζεται κατά τμήματα για την επίτευξη αυξημένης παροχετευτικής ικανότητας, ενώ η υφιστάμενη γραμμή Τραμ προσαρμόζεται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στον αναμορφούμενο Α/Κ Συγγρού, στην παραλλασσόμενη οδό Εθνάρχου Μακαρίου και στην πορεία των επιφανειακών πλημμυρικών παροχών προς τα νέα αντιπλημμυρικά έργα. Προβλέπεται επίσης αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου πεζόδρομων – ποδηλατόδρομων της περιοχής ανισόσταθμα προς τα οδικά έργα.

Β) Υδραυλικά –αντιπλημμυρικά έργα
Στη θέση της υφιστάμενης παραλιακής υψηλής λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία μετατίθεται στα κατάντη, υλοποιούνται δύο ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια, ένα στο Μοσχάτο (δυτικό) και ένα άλλο στην Καλλιθέα (ανατολικό). Τα ξηρά κανάλια έχουν τη μορφή ήπιας εδαφικής πτύχωσης και σε αυτά εκτονώνονται οι επιφανειακές πλημμυρικές παροχές από τις ανάντη αστικές λεκάνες απορροής, ώστε να καταλήξουν στα υγρά αντιπλημμυρικά κανάλια και στον διευθετημένο Ιλισσό. Σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, τα ξηρά κανάλια θα λειτουργούν ως φυσικές κοιλάδες πρασίνου, βατές από πεζούς.

-Επεκτάσεις των υφιστάμενων υγρών αντιπλημμυρικών καναλιών προς τα νέα ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια, εκατέρωθεν του Ιλισσού, στην περιοχή του Κηφισού (δυτικό υγρό κανάλι) και στην περιοχή της ναυταθλητικής μαρίνας (ανατολικό υγρό κανάλι).

-Επέκταση της διευθέτησης του Ιλισσού στα ανάντη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (370 m περίπου).

-Νέος παραλιακός συλλεκτήρας Μοσχάτου και Καλλιθέας (κατάντη και κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του Τραμ) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παραλιακού συλλεκτήρα.

-Μετάθεση υφιστάμενου αγωγού φυσικού αερίου με κατασκευή νέου, κάτω από τη νέα παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και μετάθεση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης.

Γ) Υποστηρικτικά έργα
-Έργα ανανέωσης στάσιμων νερών στον Κηφισό και στον Ιλισό
-Έργα τροφοδοσίας δεξαμενών κολύμβησης /αναψυχής
-Κέντρο Ανάκτησης Νερού Ελαιώνα (ΚΑΝΕ), με τροφοδοσία από την υγρή φάση των λυμάτων του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), υπόγεια μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας και επιστροφή της ιλύος στον ΚΑΑ.

Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 1.200 m3/ημέρα και το παραγόμενο ανακτημένο νερό θα ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις για απεριόριστη άρδευση και άλλες αστικές χρήσεις (πλην πόσιμου) στις περιοχές ανάπλασης του Φαληρικού μετώπου, με δυνατότητα κάλυψης μέρους των αναγκών σε αρδευτικό νερό και στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας Αττικής και το ποσό σύμφωνα με την απόφαση έχει χωριστεί ως εξής: 2016: 5εκ.ευρώ, 2017: 80εκ.ευρώ, 2018: 50εκ.ευρώ και 2019: 19,95εκ.ευρώ.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
Ακολουθήστε τον Νίκο Καραγιάννη στο twitter

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα