Connect with us

Ύδρευση - Αποχέτευση

Ολιγόωρη διακοπή νερού στην Ελευσίνα τη Δευτέρα 14/10

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Έργα ύδρευσης

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή της παροχής του νερού στο Δήμο Ελευσίνας, περιοχή Αεροδρομίου και συγκεκριμένα στις οδούς Λεωφ. Γέλας–Λεύκες Παπαδέδε–Μακεδονίας.

Διάρκεια:  Από τις 9.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάρκειας των εργασιών και επαναφοράς της υδροδότησης.

image_pdfimage_print

Ύδρευση - Αποχέτευση

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε ημερίδα του ΙΤΕ για ευφυή δίκτυα υδροδότησης

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Έργα ύδρευσης

Στην Ημερίδα του ΙΤΕ για τις «Ευφυείς Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των Δικτυών Υδροδότησης» συμμετέχει η Γιώργος Αλεξάκης Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών – Διεθνών Θεμάτων. Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης και παρουσία του Πρύτανη Παναγιώτη Τσακαλίδη, του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα, του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ Δημήτρη Πλεξουσάκη, ερευνητών και στελεχών συναρμοδίων υπηρεσιών, εκπροσώπων ΔΕΥΑ και ΟΑΚ, παρουσίασε το ρόλο και αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα των υδάτων γενικότερα, τις συνέργειές της με συναρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων και τοπικών φορέων στην Κρήτη, αλλά και τη δυναμική της δραστηριότητα στην αξιοποίηση συναφών χρηματοδοτήσεων για συναφή καινοτόμα έργα.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων SMART-WATER-2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ,  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  Interreg Ελλάδα-Κύπρος.

Ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη μεταξύ ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου στον Πυλώνα Περιβάλλον-Ενέργεια της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που εστιάζει μεταξύ άλλων στον τομέα των Υδάτινων Πόρων, με αξιόλογες και ώριμες ερευνητικές ιδέες σε τοπικό επίπεδο προς περαιτέρω αξιοποίηση.

Παρουσίασε επίσης τα έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας iWaterMap – Οδικοί Χάρτες Καινοτομίες στην Τεχνολογία Ύδατος και Tourest – Βιώσιμη Διαχείριση Νερού στις Τουριστικές Περιοχές της Αδριατικής Ιονίου, των πλαισίων Interreg Europe και ADRION αντίστοιχα, στα οποία η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, καθώς και την ενταγμένη στο ΕΣΠΑ Πράξη – Ενίσχυση των Ελέγχων στις Ρυπογόνες για τα Ύδατα Δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η Ημερίδα συνεχίζεται με παρουσιάσεις στελεχών φορέων της Κρήτης, των εκπροσώπων Κυπριακών Φορέων που αποτελούν τους εταίρους των έργων  SMART-WATER-2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ, και άλλων επιστημόνων που υλοποιούν συναφή ευρωπαϊκά έργα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Περιβαλλοντικά έργα

Ικανοποίηση Κομισιόν για τη συμφωνία σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη γεωργία

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Υδρευση, Νερό

Οι νέοι κανόνες που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018 προβλέπουν εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού, με σκοπό την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργική άρδευση.

Ο Eπίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, είπε:

«Με αυτή την προσωρινή συμφωνία δίνουμε στην ΕΕ ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση κάποιων από τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή. Σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση νερού και τα μέτρα για την αποδοτικότητα του νερού, η χρήση ανακτηθέντος νερού στον γεωργικό τομέα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών μας.».

Αυτή τη στιγμή, η πρακτική επαναχρησιμοποίησης του νερού έχει θεσπιστεί μόνο σε μερικά κράτη μέλη και η εφαρμογή της είναι πολύ κατώτερη των δυνατοτήτων της. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα διευκολύνουν και θα τονώσουν την υιοθέτηση της εν λόγω επωφελούς πρακτικής, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο προβλέψιμη παροχή καθαρού νερού στους γεωργούς της ΕΕ, να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μετριάσει τις επιπτώσεις αυτής.

Με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων, οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται την ασφάλεια της πρακτικής και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη γεωργική παραγωγή στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, η εν λόγω εναρμονισμένη προσέγγιση θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή και θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα επεξεργασμένα αστικά λύματα, τα οποία έχουν ήδη υποστεί ορισμένες επεξεργασίες βάσει των κανόνων της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, θα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία ώστε να πληρούν τις νέες ελάχιστες ποιοτικές παραμέτρους και, ως εκ τούτου, να καθίστανται κατάλληλα για χρήση στη γεωργία.

Πέραν των εναρμονισμένων ελάχιστων απαιτήσεων, η νέα νομοθεσία θεσπίζει επίσης εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης· διατάξεις για τη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση πιθανών πρόσθετων κινδύνων για την υγεία και πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων· διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια, σύμφωνα με τις οποίες θα δημοσιεύονται οι βασικές πληροφορίες για κάθε έργο επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Μετά την έγκρισή του, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ύδρευση - Αποχέτευση

Σε δημοπράτηση με 27,9εκατ.ευρώ η ολοκλήρωση της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Υδρευση, Νερό

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ύδρευσης στην Κεντρική Μακεδονία είναι επίσημα ενεργός. Πρόκειται για το έργο κατασκευής επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) — Φάση Α2. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.), ώστε η δυναμικότητα τής εγκατάστασης να αυξηθεί από 150.000m3 ημερησίως που είναι σήμερα, σε 300.000m3 ημερησίως (ολοκλήρωση φάσης Α2). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες, ήτοι 20 μήνες η κατασκευή, τέσσερεις (4) μήνες η δοκιμαστική λειτουργία και έξι (6) μήνες η αποδοτική λειτουργία τής νέας εγκατάστασης.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2020 και η αποσφράγιση των προσφορών στις 24 Ιανουαρίου του ίδιου μήνα. Το αρχικά εκτιμηθέν κόστος του έργου ανέρχεται σε 26,91εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 21,7εκατ.ευρώ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσα από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, Σίνδος, στο Δήμο Δέλτα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τα έργα επέκτασης, διατηρούνται σε γενικές γραμμές οι διεργασίες επεξεργασίας των εγκαταστάσεων Α1 φάσης, με διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις, που απορρέουν από την κατασκευή της φάσης Α2 και είναι απαραίτητες, για τη βελτιστοποίηση τής απόδοσης τής εγκατάστασης και της ποιότητας τού παραγόμενου νερού (αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων οσμής και γεύσης), χωρίς επικάλυψη με τα έργα της Α1 φάσης.

Συνοπτικά, τα έργα περιλαμβάνουν:

— μικρές προσαρμογές στα έργα πολιτικού μηχανικού και προσθήκη νέου Η/Μ εξοπλισμού στις υπάρχουσες δεξαμενές προοζόνωσης – ρύθμισης pH και ταχείας ανάμειξης, που αντιστοιχούν στις ανάγκες σταδίου Α2,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέας μονάδας κροκίδωσης – καθίζησης, που περιλαμβάνει 12 ορθογωνικές δεξαμενές κροκίδωσης – καθίζησης με κεκλιμένες πλάκες και το αντλιοστάσιο ανύψωσης τής παραγόμενης ιλύος προς τη μονάδα πάχυνσης,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων, αντίστοιχο με το υφιστάμενο,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέας δεξαμενής πάχυνσης ιλύος, αντίστοιχης με την υφιστάμενη,

— εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αφυδάτωσης ιλύος,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέου υπογείου Α/Σ απομάκρυνσης τής ιλύος από την υφιστάμενη ειδική μονάδα επεξεργασίας των νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης προς τους παχυντές (υφιστάμενο και νέο),

— εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης χημικών, για την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστάσεων,

— προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στην κατασκευασμένη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης Η2Ο2 και κατασκευή νέας ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης, που τοποθετείται σε κλειστό στεγασμένο χώρο (οικίσκος Η2Ο2) δίπλα στη μονάδα προοζόνωσης, με προσθήκη νέων αντλιών και δοσιμέτρησης Η2Ο2, για τη μονάδα προοζόνωσης,

— σωληνώσεις νερού προς επεξεργασία, σωληνώσεις ιλύος και δίκτυα μεταφοράς χημικών, ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης, που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου,

— προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στον υφιστάμενο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών της Α2 φάσης,

— νέα έργα συμπλήρωσης των λειτουργιών εισόδου – εξόδου στην εγκατάσταση,

— έργα φύτευσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,

— εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματης καταγραφής, παρακολούθησης και αυτόματης λειτουργίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες των νέων μονάδων επέκτασης. Το νέο σύστημα θα είναι πλήρως συμβατό με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα αυτοματισμού, το οποίο θα ενταχθεί πλήρως στο νέο σύστημα,

— έλεγχος και δοκιμές του επί μέρους εξοπλισμού, και θέση σε λειτουργική ετοιμότητα (δοκιμαστική λειτουργία),

— 6μηνη αποδοτική λειτουργία της νέας εγκατάστασης.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα