Newsroom

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 129/Α) ο Νόμος 4951/2022 με τίτλο:  “Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.”

Πέρα από τα ζητήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο νόμο εμπεριέχεται μια σειρά από διατάξεις που αποτελούν τροποποιήσεις και προσθήκες σε ζητήματα αδειοδότησης του Νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α) όπως η προέγκριση οικοδομικών αδειών, η διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας, το περιεχόμενο του διαγράμματος κάλυψης και ο δειγματοληπτικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες Δόμησης.  Ουσιαστικά, οι νέες αυτές διατάξεις ανοίγουν το δρόμο για τη μεταφορά μιας σειράς ευθυνών  που μέχρι σήμερα ανήκαν στις πολεοδομίες, προς ιδιώτες μηχανικούς με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Ειδικότερα στα σχετικά άρθρα του Νόμου 4951/2022 προβλέπονται:

  • Η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών καθώς και για τις αναθεωρήσεις αυτών.  Προς υπενθύμιση, οι οικοδομικές άδειες ανάλογα με το είδος του έργου, τη χρήση και το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. (Κατηγορία 1, 2 και 3). Για τις δύο πρώτες Κατηγορίες 1 και 2,   μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η προέγκριση της οικοδομικής άδειας κατά την οποία γίνεται έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης από τις Υπηρεσίες Δόμησης ήταν υποχρεωτική.
  • Όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται πλέον αυτόματα  εφόσον προηγείται έγγραφη βεβαίωση της αρμόδια Υπηρεσίας Δόμησης στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών.  Η διαφορά έγκειται στο ότι για τις Κατηγορίες 1 και 2 ελέγχεται και το τοπογραφικό διάγραμμα, κάτι που δεν γίνεται στην κατηγορία 3.  Πέρα της παραπάνω βεβαίωσης υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες όπως αυτά καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
  • Ως αποτέλεσμα ο ελεγκτικός μηχανισμός των Υπηρεσιών Δόμησης περιορίζεται στον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλομένων στοιχείων και μελετών σε ποσοστό τουλάχιστόν 30% των οικοδομικών άδειών που εκδίδονται αυτόματα με την παραπάνω διαδικασία, με ευθύνη δηλαδή μηχανικού.
  • Τροποποιείται το περιεχόμενο και καθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου του διαγράμματος κάλυψης (το σχέδιο του οικοπέδου με χωροθετημένα τα κτίσματα, τα περιγράμματα, τις ενδεικτικές όψεις τους, τις σχηματικές τομές αυτών και τους απαραίτητους πολεοδομικούς υπολογισμούς) το οποίο θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.  Η διαφοροποίηση συνίσταται στο ότι αντικαθίσταται η επιτρεπόμενη δόμηση με τον συντελεστή όγκου ο οποίος είναι αναλογικός της δόμησης.  Βασικό στοιχείο πλέον του διαγράμματος κάλυψης  αποτελεί η υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, όπου σημειώνεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης και δηλώνεται ότι στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με τον σχετικό Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.  Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας  ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας  είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn