Βαγγέλης
Θάνος

Το ενδιαφέρον όλων των ισχυρών παικτών του κλάδου προσέλκυσε ο διαγωνισμός για τη νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που δρομολογείται στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com, για το πρότζεκτ κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές. Τα σχήματα που διεκδικούν το έργο είναι τα εξής: Mytilineos-Μεσόγειος, Intrakat-Watt, Θαλής-AVAX-MORE, ενώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατέβηκε μόνη της στο διαγωνισμό. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι συμμαχίες που διεκδικούν το έργο είναι οι ίδιες που έχουν εκδηλώσει και το ενδιαφέρον τους για τη μονάδα απορριμμάτων στη Ρόδο, το οποίο είναι επίσης υπό την ευθύνη του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός για το έργο ολοκληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο έχει προϋπολογισμό 52,9 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 42,7 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το πρότζεκτ θα υλοποιηθεί υπό το μορφή ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο  του έργου προβλέπει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων της Νήσου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. Το ακριβές χρονικό διάστημα της σύμβασης σύμπραξης θα καθοριστεί ειδικότερα στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της Ο.Ε.Δ.Α. Θήρας έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27.226 τόνους, ωστόσο η ακριβής ποσότητα θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Το έργο ΣΔΙΤ, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από:

• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει:
-Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
-Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής
• Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου της Σύμπραξης.

Τα οφέλη της μονάδας

Σύμφωνα με το ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, η κατασκευή και λειτουργία έργων Διαχείρισης & Επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του Νησιού κρίνεται απολύτως επείγουσα και επιβεβλημένη. Η κατασκευή της μονάδας θα οδηγήσει στην παύση λειτουργίας του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. και παράλληλα θα σηματοδοτήσει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

Επιπλέον η νέα υποδομή αναμένεται να συμβάλει:

• Στην ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων και υλικών, επιπρόσθετα της δυναμικότητας του ήδη λειτουργούντος Κ.Δ.Α.Υ.
• στην παραγωγή και αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων ή/ και ενέργειας
• στην εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) από ταφή.
• Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
• Στην ελαχιστοποίηση των υλικών που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με την εναπόθεση σε αυτόν μόνο των υπολειμμάτων των επιμέρους παραγωγικών διεργασιών
• Στην εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
• Στην εναρμόνιση με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας.
• Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιμακούμενη χρονικά εκτροπή σημαντικής ποσότητας βιοαποδομήσιμου κλάσματος από το Χ.Υ.Τ.Υ.. Σύμφωνα με τους στόχους του Ε.Σ.Δ.Α. θα πρέπει μέχρι το έτος 2030 η μείωση να φτάσει το 10%. Συνοπτικά και βάσει των παραπάνω, με το προτεινόμενο έργο, εξασφαλίζονται τα εξής:

• Μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε υγειονομική ταφή, ήτοι μείωση του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων και των εκπομπών βιοαερίου στους Χ.Υ.Τ.Υ.

• Μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στους Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου να συμβάλλει η Περιφέρεια στους στόχους μείωσης που τίθενται στον Ε.Σ.Δ.Α.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής του προς κατασκευή Χ.Υ.Τ. μέσω μείωσης των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή.
• Παραγωγή ανακυκλώσιμων προϊόντων, ενέργειας και compost.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV