Newsroom

Μια σειρά από σημαντικές διατάξεις για τον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων και κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο και ενόψει της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, προβλέπεται η απόσχιση του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ και η μεταβίβασή του στον ΔΕΔΔΗΕ, με την εξαίρεση του Δικτύου Υψηλής Τάσης της Κρήτης, το οποίο θα μεταβιβαστεί στον ΑΔΜΗΕ με άλλη νομοθετική ρύθμιση, που κατά πάσα πιθανότητα θα κατατεθεί ως τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο τις επόμενες ημέρες.

Με τη ρύθμιση, ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά άδεια αποκλειστικής κυριότητας του Δικτύου Διανομής πλην του Δικτύου οπτικών ινών, το οποίο παραμένει στην κυριότητα της ΔΕΗ. Η ρύθμιση προβλέπει επίσης, ότι το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ θα αυξηθεί με βάση την εύλογη αξία του Δικτύου, η οποία ισούται με την καθαρή θέση του, δηλαδή την αποτίμηση μείον τα αφορολόγητα αποθεματικά που θα μεταφερθούν με τον κλάδο.

Επίσης, προβλέπεται ότι με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου Δικτύου Διανομής εκδίδονται από τον ΔΕΔΔΗΕ νέες μετοχές, που παραδίδονται στη ΔΕΗ και οι μετοχές αυτές παρέχουν στην μητρική επιχείρηση το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου, που έχουν παρασχεθεί στη ΔΕΗ για δάνεια που μεταφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ, ισχύουν υπερ του ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος, προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούν να συμμετέχουν στις διαρθρωτικές δομές της ΔΕΗ, καθώς και ότι η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των άλλων διοικητικών οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ δεν εξαρτώνται από τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Ρυθμίσεις για ΑΠΕ

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν τις ΑΠΕ, αρχής γενομένης από την πρόβλεψη ότι ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εντάσσει στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων που στοχεύουν στην αύξηση της απορρόφησης ΑΠΕ, μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΕ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας στη συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση του νομοσχέδιου, η ρύθμιση αυτή γίνεται λόγω του κορεσμού των δικτύων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η οποία προβληματίζει ενόψει της υποχρέωσης της χώρας έως το 2030, να υπερδιπλασιάσει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα από 30% που είναι σήμερα στο 67%.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη το «πάγωμα» της υποβολής στη ΡΑΕ νέων αιτήσεων για την υλοποίηση υβριδικών σταθμών ΑΠΕ σε νησιά που έχουν διασυνδεθεί ή που τελούν υπό διασύνδεση.

Επίσης, προβλέπει ότι απορρίπτονται εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής ή βεβαιώσεων ειδικών έργων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εξέτασή τους. Μάλιστα, έως τις 31/12/2021 αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την ανάπτυξη υβριδικών έργων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σκρέκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η πρόβλεψη αυτή γίνεται διότι το υπουργείο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης ειδικού μηχανισμού στήριξης των έργων αποθήκευσης, ο οποίος στη συνέχεια θα κατατεθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δεν αδικείται κανένας, ούτε δίνεται προβάδισμα σε κανέναν. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, όταν εγκριθεί ο μηχανισμός από τη Κομισιόν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.

Με το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μικρών φωτοβολταϊκών σε κορεσμένες περιοχές του δικτύου και συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα για εγκατάσταση 86 MW στη Πελοπόννησο, 46 MW στις Κυκλάδες, 140 MW στην Κρήτη και 40 MW στην Εύβοια.

Οι αιτήσεις για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τον Σεπτέμβριο σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Σε μια προσπάθεια ελέγχου της υπερθέρμανσης της αγοράς των ΑΠΕ, το υπουργείο θεσμοθετεί την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ύψους 35.000 ευρώ/MW για όλα τα έργα ΑΠΕ άνω του 1 MW, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση Παραγωγού.

Η υποχρέωση αυτή απορροφά το σύνολο των έργων σε όποια φάση και αν βρίσκονται εκτός αν έχουν ήδη καταθέσει εγγύηση, προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εγγυήσεις αυτές δεν καταπίπτουν αλλά αποτελούν μια βεβαίωση του πραγματικού επενδυτικού ενδιαφέροντος και της οικονομικής δυνατότητας υλοποίησης των έργων.

Μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας των αγορών

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των Αγορών Ενέργειας από τη ΡΑΕ. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός στόχος είναι ο συγκεκριμένος μηχανισμός να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, σημειώνοντας ότι είχε εκπονηθεί ήδη σχέδιο από τη ΡΑΕ, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση από την ΕΕ.

Ο υπουργός εμφανίστηκε προβληματισμένος για το γεγονός όπως είπε από πέρυσι έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, οι χονδρικές τιμές του ρεύματος 20-40% λόγω της ανόδου των τιμών των ρύπων και του φυσικού αερίου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι όπως τόνισε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει την πολιτική απόφαση να προωθήσει με δυναμικό τρόπο το «πρασίνισμα» της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι πολιτικές αυτές, είπε ο κ. Σκρέκας επιβαρύνουν τους καταναλωτές όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ρύθμιση για την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων ρύπων και συγκεκριμένα προβλέπει ότι με απόφαση του ΥΠΕΝ, θα κατανέμονται σε ετήσια βάση από φέτος ως το 2030 τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς ως εξής:

– Τουλάχιστον 60% των εσόδων θα αποτελούν πόρο του ΕΛΑΠΕ.

– Ποσοστό των εσόδων που θα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση θα διατίθεται στις επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα αντιστάθμισης. Επίσης, με την απόφαση θα καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων που θα διατίθεται για τη στήριξη έργων εξοικονόμησης χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΝ.

– Για τη χρηματοδότηση έργων, στις περιοχές που θα γίνει η απολιγνιτοποίηση και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, στο δήμο Μεγαλόπολης και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το ποσοστό των χρημάτων από τους πλειστηριασμούς που πηγαίνουν στον ΕΛΑΠΕ και σήμερα είναι 60%, ωστόσο τα επόμενα χρόνια και με βάση το ύψος των εσόδων, αλλά και τις ανάγκες του ΕΛΑΠΕ, θα εξειδικεύεται η κατανομή.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμα ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΡΑΕ, τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης καθώς και τον προσδιορισμό της ΡΑΕ ως της Αρμόδιας Αρχής για την ασφάλεια εφοδιασμού του Συστήματος, έναντι του ΑΔΜΗΕ που είναι σήμερα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV