Connect with us

Τρένο

Οι προτάσεις της ΡΑΣ για τη βελτίωση των υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Δημοσιεύθηκε

στις

Σιδηρόδρομος

Tις προτάσεις της για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Η ολοκλήρωση της 2ης μελέτης συμπίπτει με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος εγκαθιδρύει νέο ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των επιβατών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την αύξηση των σιδηροδρομικών ταξιδιών και συνακόλουθα αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη. Η 2η Μελέτη Ελέγχου Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ 1371/2007), αποτυπώνει την κατάσταση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών για τα έτη 2018 και 2019. Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Οι προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της 2ης μελέτης ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚ 1371/2007 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών:

ΑμεΑ και Προσβασιμότητα

-Εκπαίδευση του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη συνδρομή των Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα σε κάθε στάδιο της μετακίνησής τους στο σιδηροδρομικό σταθμό και στις αμαξοστοιχίες τόσο για την παροχή βοήθειας όσο και για την πρόληψη κινδύνων / ατυχημάτων.

-Άμεση αποκατάσταση των εκάστοτε βλαβών που παρουσιάζονται στους ανελκυστήρες και στις κυλιόμενες κλίμακες ώστε να εξυπηρετούνται, κατά προτεραιότητα, άτομα με αναπηρίες ή μειωμένη κινητικότητα.

-Συστηματική ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο της δυνατότητας καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών με ΑμεΑ/ΑΜΚ για πρότερη ενημέρωση της αρμόδιας σιδηροδρομικής επιχείρησης 48 ώρες πριν το ταξίδι.

-Μέτρηση της ικανοποίησης των επιβατών ΑμεΑ/ΑΜΚ ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εξυπηρέτησή τους.

Ασφάλεια

-Άμεση ενημέρωση του επιβατικού κοινού εντός και εκτός συρμών για την ύπαρξη εκτάκτων περιστατικών/συμβάντων.

-Επαρκής φωτισμός και κάμερες ασφαλείας σε καίρια σημεία στους σταθμούς, ώστε να αποθαρρύνονται πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.

-Έλεγχος εισόδου στις πλατφόρμες των σιδηροδρομικών σταθμών των ταξιδιωτών, αποκλειστικά με την επίδειξη του εισιτηρίου.

-Συνεχής αξιολόγηση συμβάντων και ατυχημάτων, με άμεσες ενέργειες εντοπισμού αιτιών και αποκατάστασης

-Επέκταση συνεργασίας μεταξύ Σιδηροδρομικών Φορέων και Ελληνικής Αστυνομίας στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε σημεία που παρατηρούνται παραβατικά φαινόμενα.

Βλάβες

-Τακτική συντήρηση του τροχαίου υλικού ή αντικατάστασή του, ιδιαίτερα σε δρομολόγια που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες βλάβες

-Τακτική συντήρηση των υποδομών, τόσο του δικτύου όσο των σιδηροδρομικών σταθμών, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα.

Εισιτήρια

-Διαθεσιμότητα όλων των τύπων των εισιτηρίων από όλα τα σημεία πώλησης (γραφεία εισιτηρίων, διαδίκτυο, επί της αμαξοστοιχίας).

Πληροφορίες

-Εκσυγχρονισμός, λειτουργία των συστημάτων πληροφόρησης επιβατών σε πραγματικό χρόνο από τον Διαχειριστή υποδομής.

-Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, από κάθε μέσο /σύστημα πληροφόρησης αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο για τα τακτικά δρομολόγια όσο και για τα έκτακτα συμβάντα που διαταράσσουν τη μετακίνηση των επιβατών.

-Διαγραφή δρομολογίων που ακυρώθηκαν, από τις ηλεκτρονικές οθόνες παροχής πληροφοριών.

-Εκφώνηση και αναγραφή ανακοινώσεων στην ελληνική και τουλάχιστον σε μια ακόμη γλώσσα της Ε.Ε, κατά προτίμηση στην αγγλική.

-Αδιάλειπτη ενημέρωση μεταξύ διαχειριστή υποδομής και σιδηροδρομικής επιχείρησης με τελικό αποδέκτη τον επιβάτη για την εκτίμηση και την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης κυκλοφορίας, σε περίπτωση συμβάντος και εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης.

-Επανάληψη ανακοινώσεων, σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

-Ενημέρωση των επιβατών για τη δυνατότητα υποβολής παραπόνων στη ΡΑΣ.

Προσωπικό

-Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού για τη σωστή επικοινωνία και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα τη διαχείριση κρίσεων – συγκρούσεων.

-Συστάσεις και επανάληψη εκπαίδευσης, εναλλαγή ή αντικατάσταση προσωπικού της σιδηροδρομικής επιχείρησης, μετά από επιβεβαιωμένα παράπονα επιβατών.

-Παροχή wifi στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στους συρμούς.

-Έλεγχος των πληροφοριών που παρέχει ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας (αμεσότητα απόκρισης, χρόνος αναμονής, ακρίβεια μεταδιδόμενης πληροφορίας κ.λπ.).

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα