Βαγγέλης
Θάνος

Σε περιπέτειες των προδικαστικών προσφυγών εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα που αφορούν μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ελλάδα.

Ο λόγος για τη μονάδα απορριμμάτων στη Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. Παρά τις προσπάθειες της Αναθέτουσας Αρχής να αποφύγει τέτοιου είδους μπερδέματα τελικά φαίνεται πως οι προσφυγές δεν αποφεύχθηκαν. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο  ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, πραγματοποίησε  ανοιχτές συνεδριάσεις για το έργο με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Παράλληλα, ανέπτυξε μια διαδικασία στην οποία πραγματοποιούσε  συλλογή ερωτήσεων των υποψήφιων αναδόχων και μετέπειτα απαντούσε ώστε να μην υπάρξουν γκρίζα σημεία. Τελικά όμως δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί ο δύσκολος δρόμος των προσφυγών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η εταιρεία Ηλέκτωρ, η οποία στις αρχές Ιανουαρίου (02/01), με επιστολή στην ΕΑΔΗΣΥ στράφηκε κατά της Αναθέτουσας Αρχής για την πράξη παροχής διευκρινίσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας προσπάθησε να αποφύγει τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Με επιστολή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΑΔΗΣΥ) ζήτησε να μην γίνει αποδεκτή η προσφυγή. Όπως σημειώνει η αίτηση είναι εκπρόθεσμη. Η δεκαήμερη προθεσμία από την αποδεικνυόμενη γνώση των προσβαλλόμενων όρων της διακήρυξης, παρήλθε στις 19/11/2022. Ακόμα η προσφυγή είναι απορριπτέα για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Τέλος,  ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας κάνει λόγο για έλλειψη εννόμου συμφέροντος της προσφεύγουσας.

Η ΕΑΔΗΣΥ ωστόσο δέχτηκε το αίτημα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να λάβει ακόμα μια παράταση. Πλέον η νέα καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι στις 13 Μαρτίου 2023 και η αποσφράγιση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Μαρτίου.

Η υποδομή είναι μια από τις μεγαλύτερες που δρομολογούνται στην Ελλάδα καθώς έχει προϋπολογισμό 92,8 εκατ. ευρώ (115 εκατ. αξία με ΦΠΑ), καθώς η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί και δικαίωμα προαίρεσης.

Η ΜΕΑ προβλέπεται να εξυπηρετεί τα απορρίμματα των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων.

Η κατασκευή και η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας έχει προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Ταυτότητα έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ Φλόκα, συνολικής δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι χρόνια. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον: α) Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι έτη λειτουργίας του έργου και β) Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή / και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή

Εγκαταστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

α) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) αποτελούμενη από Μονάδα Προδιαλογής (μηχανικού διαχωρισμούή μηχανικής διαλογής) και Μονάδα Κομποστοποίησης -Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των μηχανικά διαχωρισμένων οργανικών υλικών και θα δέχεται 53.032 τόνους /έτοςσύμμεικτα αστικά απόβλητα (απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου), καθώς καιυπολείμματα της ΜΕΒ και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

(β) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοποβλήτων (ΜΕΒ) αποτελούμενη από Μονάδα Κομποστοποίησης -Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των προδιαλεγμένων στην πηγή Βιοαποβλήτων και θα δέχεται 8.113 τόνους /έτος προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα (υλικά καφέ κάδου) και 2.028 τόνους/έτος πράσινα απόβλητα.

Η Μονάδα Ραφιναρίας θα είναι κοινή για την ΜΕΑ και ΜΕΒ.

Η Μονάδα Κομποστοποίησης ΑΣΑ θα δέχεται μηχανικά διαχωρισμένα στην ΜΕΑ οργανικά, 27.800τόνους/έτος, ενώ η ΜΕΒ θα δέχεται διαχωρισμένα στην πηγή βιοαπόβλητα και μαζί με το διογκωτικό υλικό (πράσινα απόβλητα) θα δέχεται 10.141 τόνους/έτος οργανικό υλικό.

Το σύνολο των επιμέρους κατασκευαστικών έργων θα ονομάζεται στο εξής «ΜΕΑ/ΜΕΒ». Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειμένου ανάλογα με το είδος βιολογικής επεξεργασίας να παραχθεί κομπόστ τύπου Α, ή /και δευτερογενές καύσιμο.

Η ΜΕΑ/ΜΕΒ περιλαμβάνει διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων (ΜΕΒ), από την βιολογική επεξεργασία αυτών παράγει κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Εάν το οργανικό κλάσμα, το προερχόμενο από μη προδιαλεγμένα οργανικά, χρησιμοποιείται, για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, τότε υφίσταται επεξεργασία ξήρανσης για την ελάττωση της υγρασίας του.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV