Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Οι ευκαιρίες και τα εμπόδια για επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά πάρκα

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash

Πέντε εμπόδια, που αντιμετωπίζουν τα έργα αλλά και νέες ευκαιρίες επενδύσεων για την επόμενη πενταετία στην αγορά των φωτοβολταϊκών διαπιστώνει έρευνα του εργαστηρίου μάρκετινγκ MARLAB του ΠΑΜΑΚ.

Οι ευκαρίες

Οι ευκαιρίες για περαιτέρω επενδύσεις, αφορούν κυρίως σε μεγάλα και πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα και έργα, που θα επικεντρώνονται στην αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας για την επόμενη πενταετία (2021-2025) «βλέπουν» οι συμμετέχοντες σε έρευνα του εργαστηρίου μάρκετινγκ MARLAB, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την επιστημονική επίβλεψη της διευθύντριας του MARLAB, καθηγήτριας Ροδούλας Τσιότσου.

Η έρευνα έδειξε ότι η στασιμότητα σε μικρομεσαία Φ/Β έργα μέχρι το 2018 συνοδεύτηκε από μία άνοδο στην κατασκευή Φ/Β πάρκων την τελευταία τριετία (2018-2020) αλλά και προοπτική ευκαιριών για επενδύσεις την επόμενη πενταετία. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες θεωρούν πως η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για ενέργεια σε συνδυασμό με την εναρμόνιση της χώρας στα διεθνή περιβαλλοντολογικά πρότυπα μοιραία θα οδηγήσει τον κλάδο, συνολικά, σε ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι “βλέπουν” ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και σε εγκαταστάσεις μεγάλων Φ/Β συστημάτων.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια

Σχετικά με τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στον κλάδο, οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ανέφεραν:

τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις για την έναρξη και τη μετέπειτα ολοκλήρωση ενός Φ/Β έργου,

Advertisement

την αλλαγή/παραβίαση στους όρους των συμβάσεων που έχουν με τον ΔΕΔΔΗΕ

την παράλληλη, υποχρεωτική, μείωση της τιμής πώλησης της kWh,

τις δυσκολίες χρηματοδότησης και τον κορεσμό των δικτύων – έλλειψη διαθέσιμων δικτύων.

Επιπλέον, οι μικροί παραγωγοί θεωρούν πως σταδιακά παραγκωνίζονται και δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για την κατάσταση στον κλάδο.
Συμμετοχές

Στην έρευνα συμμετείχαν 204 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας με τη χρήση Φ/Β. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 105 παραγωγοί ενέργειας (51,6%), 36 εργολάβοι-συντηρητές φωτοβολταϊκών (17,8%), 29 εργολάβοι-σύμβουλοι (14,3%), 21 εργολάβοι-συντηρητές-προμηθευτές Φ/Β προϊόντων (10,3%), 8 προμηθευτές (4%), 3 εργολάβοι- προμηθευτές (1,5%) και μια εταιρεία συμβούλων (0,5%). Στην έρευνα συμμετείχαν επιχειρήσεις από 36 διαφορετικούς νομούς της χώρας με τις περισσότερες να έχουν έδρα τους νομούς Θεσσαλονίκης (27,5%), Αττικής (15,2%), Δράμας (7,8%), και Χαλκιδικής (6,9%).

Φωτοβολταϊκά πάνελ και συντήρηση

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Φ/Β σταθμοί/πάρκα του δείγματος των παραγωγών είναι στην πλειοψηφία τους συνολικής ισχύος έως 100kW (56,6%), ενώ το 26,4% δήλωσε ισχύ από 101-500kW, το 11,3% ισχύ από 501-1000 kW και το 5,7% από 1001-6000kW (Μέσος όρος: 439,3 kW) (Γράφημα 1). Η μέση τιμή πώλησης ανά kWh είναι 0,30€ με ελάχιστη τιμή 0,065€ και μέγιστη 0,48€.

Με βάση τις απαντήσεις των 105 παραγωγών του δείγματος, διαθέτουν 127 Φ/Β σταθμούς/πάρκα οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι σε 35 νομούς της χώρας με τους περισσότερους στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, και Δράμας.

Advertisement

Για το 74,4% του δείγματος ο μέσος αναμενόμενος χρόνος ζωής των Φ/Β πάνελ είναι από 10-20 έτη, για το 17,8% είναι από 21-25 έτη και για το 7,8% του δείγματος από 26 έως 50 έτη (Μέσος όρος: 20,3 έτη)

Σε ό,τι αφορά στο είδος των Φ/Β πάνελ που χρησιμοποιούν, το 65,3% των παραγωγών δήλωσαν τα πολυκρυσταλλικά πάνελ, το 27,6% δήλωσε τα μονοκρυσταλλικά, το 5,1% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί πολυκρυσταλλικά και μονοκρυσταλλικά ενώ το 2% δήλωσε Φ/Β πάνελ λεπτής μεμβράνης (thin film)

Οι παραγωγοί ανέφεραν πως ξοδεύουν 2.000-3.000 ευρώ ετησίως για τη συντήρηση των Φ/Β σταθμών/πάρκων, αν και αυτό ποικίλλει ανάλογα με την έκταση του πάρκου και την εταιρεία-ανάδοχο. Το 80,8% του δείγματος δήλωσε πως πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους καλής λειτουργίας (οπτικός έλεγχος, ηλεκτρολογικός έλεγχος και καθαρισμός – πλύσιμο Φ/Β πάνελ, ράντισμα χόρτων και κοπή τους).

Ειδικότερα, το 38,5% επιχειρήσεων πραγματοποιεί τους παραπάνω ελέγχους 2 φορές ετησίως, το 13,5% μία φορά το χρόνο, και το 9,6% τέσσερις φορές το χρόνο. Περίπου 2 στις 3 επιχειρήσεις (62,5%) αναθέτουν τους ελέγχους σε εξειδικευμένες εταιρίες ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιούν οι ίδιες τους ελέγχους.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση διαδικτυακών συνεντεύξεων σε βάθος κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021 από τους ερευνητές του MARLAB Ευάγγελο Σαπρίκη, επίκουρο καθηγητή, Ιωάννη Κυανίδη, υποψήφιο διδάκτορα, Ιωάννη Σάμο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος και την ερευνήτρια Νίκη Σαββίδου, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, υπό την επιστημονική επίβλεψη της κ. Τσιότσου.

Advertisement
Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα