Connect with us

Κτιριακά Έργα

Οι αποφάσεις για τη δόμηση και τις χρήσεις στον Υμηττό

Δημοσιεύθηκε

στις

Την ανακοπή μεθοδεύσεων και σχεδίων για την επέκταση της οικιστικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές ζήτησαν αυτοδιοίκηση και ιδιώτες κατά τη συνεδρίαση της Περιφέρειας, στην οποία εγκρίθηκε πλειοψηφικά η ΣΜΠΕ του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ενω πραγματοποιήθηκαν μία σειρά κρίσιμων επισημάνσεων από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Παράλληλα, καίριες ήταν και οι τοποθετήσεις των δημάρχων από τους πέριξ του Υμηττού Δήμους, οι οποίοι ανέδειξαν την κρισιμότητα που έχουν για τις τοπικές κοινωνίες βασικά και μακροχρόνια πλέον ζητήματα όπως τα κοιμητήρια, τα λατομεία, το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης / Ηλιούπολης (ΚΥΤ), το Πάρκο των Κεραιών, οι αγροτικές περιοχές στη Α2΄ Ζώνης και οι αυθαίρετοι οικισμοί εντός αρχαιολογικών περιοχών κ.α.

Επέκταση του προεδρικού διατάγματος

Η Περιφέρεια Αττικής τονίστηκε, όσον αφορά στο Προεδρικό διάταγμα που έπεται της ΣΜΠΕ, ότι πρέπει να επεκταθεί, υπογραμμίζοντας, ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τις λοιπές ορεινές εξάρσεις και εκτάσεις της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Natura GR3000006 ακολουθώντας τα όριά της, μέχρι και το νοτιότερο τμήμα αυτής, στο Ακρωτήριο Ζωστήρα.

Οι παρατηρήσεις της Περιφέρειας

Οι παρατηρήσεις της Περιφέρειας, με την κατάθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ, ενόψει της σύνταξης του Προεδρικού Διατάγματος συνοψίζονται στις εξής 7 παρατηρήσεις:

*Να αποκλείσει τη δόμηση εντός και σε ικανές αποστάσεις πλησίον ρεμάτων, μισγαγγειών κ.λ.π. του όρους, πέραν των απολύτως απαραίτητων έργων ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας

*Να απαγορεύσει τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) εντός της Ζώνης Α προστασίας του Υμηττού

Advertisement

* Να εξαιρέσει από τη χρήση κατοικίας τα πρώην στρατόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός της Ζώνης Α του Υμηττού

* Να προσδιορίσει ότι η τακτοποίηση των κατασκευών εντός του όρους θα πρέπει να γίνει ναι μεν με όρους αντιμετώπισης των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων αλλά ισοδύναμα με τη διαφύλαξη του ορεινού όγκου καθώς και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων για τα οποία εξάλλου ο Υμηττός έχει ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (Natura). Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής μελέτη βιοποικιλότητας στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι προκαλούμενες πιέσεις και επιπτώσεις από τις μελετούμενες επιλογές και επιχειρούμενες επεμβάσεις

*Να κριθεί κατεδαφιστέα οποιαδήποτε κατασκευή εντός της ζώνης Α η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποβληθείσα ΣΜΠΕ

* Να προβλεφθεί μια συστηματική και πλήρης καταγραφή όλων των πολιτιστικών και φυσικούς κάλους στοιχείων του, όπως και των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών και αναγκών του. Ούτως ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς ο μη επηρεασμός τους και η μη αλλοίωσή τους, αλλά και για να λαμβάνονται οι απαιτούμενες δράσεις διατήρησης και ανάδειξής τους. Η θεσμοθετημένη εγκατάσταση και λειτουργία ενός προσαρμοσμένου στο όρος, συστήματος παρακολούθησης είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική προστασία του

* Να υλοποιηθεί μελέτη για το (ΚΥΤ) που θα αφορά αποκλειστικά αυτό και σε αυτήν να διατυπώνονται, να εξετάζονται και να αξιολογούνται με σαφήνεια όλες οι εναλλακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο καθεστώς και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σαν εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις όπως η μηδενική λύση, η μετεγκατάσταση του, ο εκσυγχρονισμός του με την προτεινόμενη λύση.

Οι παρατηρήσεις

Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη ΣΜΠΕ, είναι οι κάτωθι:

*Δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου, καταγραφής και επιβολής ποινών

Advertisement

* Να υπάρξει δυνατότητα μεγαλύτερης ακρίβειας στην χάραξη των ορίων των περιοχών αρκεί να υπάρχει έγκαιρη και συστηματική καταγραφή

*Η υπαγωγή μέρους της Α σε Α2 δημιουργεί ανησυχία για πιθανές καταπατήσεις και διεκδικήσεις

* Με την δημιουργία της Ζώνης ΣΤ ρυθμίζεται η αυθαίρετη δόμηση όμως απαιτούνται οι σχετικές μελέτες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του μέτρου και αν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες οικιστικές συγκεντρώσεις.

*Η μελισσοκομία να επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις ισχύος της σχετικής διάταξης πυροπροστασίας

* Θα απαιτηθεί η κατάρτιση ενιαίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και καταγραφή των αυθαιρέτων στους οικισμού Χέρωμα, Σκάρπιζα και Κίτσι

* Για το αναφερόμενο ΚΥΤ Αργυρούπολης θα απαιτηθεί σύνταξη Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην οποία να εξετάζονται όλες οι δυνατές λύσεις απομάκρυνσης ή παραμονής και οι προκαλούμενες επιπτώσεις

* Σχετικά με την παρουσία νεκροταφείων απαιτείται μια ξεκάθαρη και οριστική λύση για την επίλυση ενός χρόνιου πραγματικού προβλήματος με την οριστική όμως χωροθέτησή τους χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης

Advertisement

*Σχετικά με τα ΣΜΑ να προβλεφθεί η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος απομάκρυνσης της προσωρινής λειτουργίας τους με την δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την οριστική λύση στις οποίες τον πρώτο λόγο να έχουν η Περιφέρεια Αττικής οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες

* Σε γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει περισσότερο την προστασία του όρους ως προστατευόμενου Natura και να συμπεριλάβει επιπρόσθετες περιοχές.

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα