Newsroom

O ‘Ομιλος ΤΙΤΑΝ και η Orcan Energy ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας καθαρής ενέργειας. Οι δύο εταιρείες εγκαινίασαν τη συνεργασία τους με στόχο την αξιοποίηση μιας νέας σπονδυλωτής τεχνολογίας της Orcan Energy, και τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της σε μεγάλη κλίμακα. Η νέα τεχνολογία μπορεί να μετατρέπει μεγάλες ποσότητες διαφεύγουσας θερμότητας σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική λύση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στα εργοστάσια τσιμέντου. Η συγκεκριμένη λύση ανάκτησης θερμότητας, σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις συνολικές έμμεσες εκπομπές CO2 (Scope 2) του Τιτάνα από την ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και η Orcan Energy, κορυφαία εταιρία καθαρών τεχνολογιών, ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής τεχνολογικής λύσης παραγωγής καθαρής ενέργειας. Η συνεργασία αυτή θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του Τιτάνα στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά την παραγωγή τσιμέντου και την σημαντική εμπειρία της Orcan Energy στην εφαρμογή λύσεων βιώσιμης ενέργειας. Οι δύο εταίροι θα διερευνήσουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας τεχνολογίας που θα μετατρέπει τη διαφεύγουσα θερμότητα σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας τη δυνατότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης έργων με ταυτόχρονη μείωση κόστους.

Ο κ. Samir Cairae, Διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, δήλωσε: «Φιλοδοξούμε να μειώσουμε τις έμμεσες εκπομπές CO 2 από την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2), κατά περίπου 58% έως το 2030 – με έτος βάσης το 2020. Χάρη στη συνεργασία μας με την Orcan Energy και την υιοθέτηση αυτής της νέας αλλά δοκιμασμένης σπονδυλωτής τεχνολογίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη διαφεύγουσα θερμότητα σε καθαρή ενέργεια μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μειώνοντας σημαντικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα και απολαμβάνοντας παράλληλα άμεσα οικονομικά οφέλη. Επιπλέον, αυτό το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργασιών ενόψει ραγδαίων αλλαγών στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα».

Ο Δρ Andreas Sichert, Διευθύνων Σύμβουλος της Orcan Energy, δήλωσε: «Υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό τη συνεργασία μας με τον Τιτάνα για την αξιοποίηση των τεράστιων και πολύτιμων πόρων διαφεύγουσας θερμότητας που διαθέτει. Η τεχνολογία μας θα συμβάλλει όχι μόνο στην επίτευξη των εξαιρετικά φιλόδοξων στόχων του Ομίλου για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, αλλά και στη σημαντική μείωση των δαπανών που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πρωταγωνιστεί στον κλάδο τσιμέντου, με σταθερή ανάπτυξη και ενεργή προώθηση πρωτοβουλιών βιωσιμότητας. Είμαστε εδώ για να συνδυάσουμε και τους δύο κόσμους: την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα. Η σπονδυλωτή προσέγγισή μας θα επιτρέψει στον Τιτάνα να ανταποκριθεί με ευελιξία σε εξωγενείς μεταβολές».

Σε πρώτο στάδιο, η συνεργασία στοχεύει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση των λύσεων μετατροπής της διαφεύγουσας θερμότητας σε καθαρή ενέργεια που προσφέρει η Orcan Energy και την πιλοτική εφαρμογή της σε εργοστάσια του Τιτάνα. Οι μονάδες της Orcan Energy μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες εγκαταστάσεις. Αρχικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους προθερμαντές και στους ψύκτες κλίνκερ – είτε συνδυαστικά είτε ανεξάρτητα, για μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον, οι δύο εταίροι θα διερευνήσουν και άλλους πιθανούς τομείς συνεργασίας καθώς και την ανάπτυξη μιας πιο στρατηγικής συμμαχίας.

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις ΗΠΑ, απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.  Ο Τιτάνας έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO2, να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).  Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.titan-cement.com .

Σχετικά με την Orcan Energy

Η Orcan Energy AG αναπτύσσει, παράγει, διανέμει και χρηματοδοτεί ενεργειακές μονάδες για τη μετατροπή της διαφεύγουσας θερμότητας σε καθαρή και προσιτή ηλεκτρική ενέργεια. Τις κατασκευάζει και τις παραδίδει έτοιμες για χρήση, συμπεριλαμβάνοντας την εγκατάσταση. Τα προϊόντα της Orcan Energy αξιοποιούν το τεράστιο παγκόσμιο δυναμικό διαφεύγουσας θερμότητας και επιτρέπουν στους πελάτες να μειώνουν ταυτόχρονα εκπομπές CO 2 και κόστη. Η Orcan Energy απελευθερώνει το ενεργειακό δυναμικό των αχρησιμοποίητων πηγών θερμότητας με βάση την τεχνολογία οργανικού κύκλου Rankine (Organic Rankine Cycle – ORC) δεύτερης γενιάς. Μειώνοντας μαζικά την υφιστάμενη τεχνολογία και αναπτύσσοντας μια σπονδυλωτή λύση, η Orcan Energy μετατρέπει για πρώτη φορά τις μικρές και μεσαίες πηγές διαφεύγουσας θερμότητας, καθώς και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, σε οικονομικά βιώσιμες επιλογές. Κατά συνέπεια, οι μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας οπουδήποτε παράγεται υπερβάλλουσα θερμότητα, για παράδειγμα, σε βιομηχανικές διεργασίες, σε κινητήρες, σε πλοία ή ακόμα και σε γεωθερμικές εγκαταστάσεις. Οι λύσεις της Orcan Energy βοηθούν ήδη τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τσιμέντου, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της ναυτιλίας να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους, να μειώσουν τα κόστη και να συμμορφώνονται με τη μελλοντική νομοθεσία. Χάρη στα ευέλικτα μοντέλα χρηματοδότησης, οι εταιρίες μπορούν να εξοικονομούν κόστη ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από διαφεύγουσα θερμότητα ήδη από την πρώτη μέρα. Η Orcan Energy έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 600 μονάδες με περισσότερες από 7 εκατομμύρια ώρες λειτουργίας διεθνώς. Η εταιρία απασχολεί 60 υπαλλήλους και έχει την έδρα της στο Μόναχο της Γερμανίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις εφαρμογές της, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.orcan-energy.com .

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV