Connect with us

Αφιερώματα

Θεμέλιος λίθος η ύπαρξη σύγχρονων λειτουργικών υποδομών

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αρθρογραφεί ο Λευτέρης Αυγενάκης για το ypodomes με θέμα 5 χρόνια κρίση-5 χρόνια έργα

Η ύπαρξη σύγχρονων και λειτουργικών έργων υποδομών αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την επιτυχή υλοποίηση οιασδήποτε αναπτυξιακής στρατηγικής μιας χώρας, καθώς και τον κινητήριο μοχλό για την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής (δημόσιας ή ιδιωτικής) και κοινωνικής δραστηριότητας.

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα, κατακτώντας σημαντικά τεχνολογικά –τουλάχιστον- επιτεύγματα, η ενίσχυση των έργων υποδομής είτε στο στάδιο της δημιουργίας-κατασκευής, είτε στο στάδιο της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού είναι αδήριτη ανάγκη για την πραγμάτωση μιας σταθερής αναπτυξιακής πορείας και, συνεπώς, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη χώρα μας, παρατηρείται το εξής οξύμωρο σχήμα: από τη μια να έχουν κατασκευαστεί σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δεν λειτουργούν και μαραζώνουν (π.χ. αεροδρόμιο Σητείας, Ολυμπιακά ακίνητα) και από την άλλη να λιμνάζουν επί σειρά ετών έργα ζωτικής σημασίας για την τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και ανάπτυξη (π.χ. Ολυμπία οδός, μετρό Θεσσαλονίκης, ΒΟΑΚ).

Αυτό το γεγονός αποτελεί απόρροια αφενός της απουσίας ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα των υποδομών και αφετέρου στην επικράτηση μιας νοοτροπίας άσκησης κοντόφθαλμης πολιτικής για την παρουσίαση έργου εντός του στενού χρονικού ορίου μιας κυβερνητικής θητείας ή, πολύ περισσότερο, μιας υπουργικής θητείας.

Η ύπαρξη αυτής της λογικής και του ‘άγχους’ για να υπάρξει η “σφραγίδα” του εκάστοτε πολιτικού προσώπου στην υλοποίηση ή την εγκαινίαση ενός έργου στερεί από τη χώρα μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της, αυτή του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα των υποδομών. Η επιτυχής άσκηση πολιτικής δεν πρέπει να στηρίζεται στην απαρίθμηση ενός καταλόγου (μικρού ή εκτενέστερου) έργων, αλλά σε μια συνολική αποτίμηση της πολιτικής των υποδομών, της αναγκαιότητας των έργων και της συνεισφοράς τους στην αειφόρο ανάπτυξη.  

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια δυσχέραινε περαιτέρω την κατάσταση στον τομέα των υποδομών. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι με κύριο μοχλό το ΕΣΠΑ (τόσο μέσω των τομεακών προγραμμάτων, όσο και μέσω των ΠΕΠ) σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα στρατηγικής σημασίας.

Η πεποίθηση της προηγούμενης κυβέρνησης ότι η αναβάθμιση του τομέα των υποδομών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης συντέλεσε στην κατακόρυφη αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, στο σχεδιασμό-προγραμματισμό νέων έργων και στην χάραξη ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού, ιδίως στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020.

Ειδικότερα, αναφορικά με την τελευταία πενταετία η απορρόφηση του ΕΣΠΑ από 17% που ήταν το 2010 έφθασε στο 87% στις αρχές του 2015.

Ο απολογισμός της πενταετίας, όπως και κάθε απολογισμός πεπραγμένων, αποκτά ουσιαστικό νόημα και σημαντική αξία αν χρησιμοποιηθεί ως βάση για την υλοποίηση έργων στο παρόν και το σχεδιασμό του μέλλοντος. Οι βασικοί πυλώνες, βάσει των οποίων οφείλουμε να πορευθούμε στον τομέα των υποδομών είναι οι εξής:

-Αποβολή νοοτροπίας υλοποίησης έργων συγκεκριμένης θητείας, προκειμένου να ενισχυθεί το προφίλ του εκάστοτε πολιτικού προϊστάμενου.

-Συνεργασία των υγιών πολιτικών δυνάμεων του τόπου μας, προκειμένου να συμφωνηθεί από κοινού η χάραξη και εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου στον τομέα των υποδομών και ενός σαφούς και σταθερού θεσμικού πλαισίου. Η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά να περιλαμβάνει και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και να συνδέει με δημιουργικό τρόπο τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες με τις εθνικές και όλα αυτά πέρα κι έξω από τις τοπικές και υπερτοπικές πολιτικές επιδιώξεις.

-Η εφαρμογή ενός σταθερού πλαισίου αρχών και λειτουργίας για τον τομέα των υποδομών θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ύπαρξη ενός ξεκάθαρου αναπτυξιακού μοντέλου και στη διασφάλιση της συνέχειας στην κατασκευή, ολοκλήρωση και συντήρηση των έργων υποδομής.

Η συχνή αλλαγή τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και των προτεραιοτήτων στα έργα δημιουργεί σύγχυση (σε υπηρεσίες, εργολήπτες και πολίτες) και σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ οδηγεί στην αύξηση του κόστους και σε αναβολή ή ακύρωση έργων που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης.

-Η κατασκευή και λειτουργία έργων μέσω ΣΔΙΤ αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας (αεροδρόμιο Αθηνών, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, κλπ), ενώ το μοντέλο ανάπτυξης μέσω ΣΔΙΤ επεκτείνεται και σε άλλους επιμέρους τομείς, όπως περιβαλλοντικά και πολιτιστικά έργα.

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και ανάγκες απαιτεί την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ διασφαλίζοντας την επέκταση τους και σε άλλους επιμέρους τομείς, καθώς και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των ΣΔΙΤ.      

-Η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης ολιστικής προσέγγισης στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των έργων υποδομής αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο. Να σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά μεταξύ τους με στόχο την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και πλήρως λειτουργικού δικτύου υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, περιβαλλοντικά, κλπ).

-Ο στρατηγικός σχεδιασμός να ακολουθείται και από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπου να τίθενται προτεραιότητες και στάδια υλοποίησης και αξιολόγησης του στρατηγικού σχεδιασμού.

-Η καλύτερη αξιοποίηση και εξαγωγή τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα των υποδομών. Η χώρα μας διαθέτει έναν πλούτο στον τομέα των έργων υποδομής (τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό) που οφείλει να αξιοποιήσει όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και εξάγοντας το σε άλλες χώρες.     

Η παρούσα Κυβέρνηση πρέπει να απεγκλωβιστεί από την καταστροφική, τόσο για την ίδια, όσο και -κυρίως- για τη χώρα μας, νοοτροπία της ακύρωσης των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων σε μια λογική (αποδόμησης) γκρεμίσματος και τεχνητής αντιπαράθεσης και να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την εμπειρία των παρελθόντων ετών, προκειμένου να συμβάλλει στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.

Οι υποδομές αποτελούν τον βασικό πυλώνα και τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης και είναι τομέας εθνικής στρατηγικής σημασίας. Η χώρα μας είναι ευλογημένη με μια ευνοϊκή γεωγραφική θέση και με μια ισχυρή επιχειρηματική παράδοση καθιστώντας την ανέκαθεν το σταυροδρόμι μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης.

Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας μπορεί να αποτελέσει και σήμερα τη ναυαρχίδα της οικονομικής ανάκαμψης και της αειφόρου ανάπτυξης: η πολιτική των υποδομών πρέπει να εστιάζει στην θεμελίωση της χώρας μας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο και σε πύλη εισόδου προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη και το αντίστροφο.

Η αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης και η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου και των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης καινοτομιών και ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα οδηγήσουν με βεβαιότητα τη χώρα μας σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης και αειφορίας καθιστώντας την σημαντικό γεωπολιτικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο.       


Λευτέρης Αυγενάκης (Τομεάρχης Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων της Ν.Δ)

image_pdfimage_print
Advertisement

Facebook

ΕτικέτεςError, no Ad ID set! Check your syntax!

δημοφιλη θεματα