Connect with us

Έργα πόλης

Θεσσαλονίκη: εγκρίθηκε το αποτεφρωτήριο, θα γίνει στο Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ένα από τα μεγαλύτερα «ταμπού» σπάει στην Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης την Νοεμβρίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τη δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και οστών εντός του χώρου των Κοιμητηρίων Αναστάσεως Του Κυρίου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο μεγαλύτερος δήμος της Βόρειας Ελλάδας σε λίγο καιρό θα παρέχει την δυνατότητα σε όσους κατοίκους της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας επιθυμούν την αποτέφρωση και να μην αναγκάζονται να μεταφέρονται σε προορισμούς του εξωτερικού για την τελευταία επιθυμία τους.

Η κατασκευή ενός αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο της Αναστάσεως του Κυρίου (Α΄ κοιμητήρια) είναι και επωφελής καθώς ύστερα από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι ο δήμος θα αποπληρώσει το κόστος της κατασκευής πολύ σύντομα.

Η αποτέφρωση διαρκεί περίπου 1 ώρα και ένας κλίβανος αποτέφρωσης ενεργεί 5-6 αποτεφρώσεις στην βάρδια ήτοι 1200-1300 αποτεφρώσεις ετησίως με βάση την ΚΥΑ, το αποτεφρωτήριο υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει δύο κλιβάνους αποτέφρωσης, ψυκτικό χώρο για την παραμονή των σορών, χώρο τελετών, χώρους γραφείων κ.α.

Ο χώρος που απαιτείται για τα μηχανήματα είναι περίπου 300m2 και 300-400m2 για τους υπόλοιπους χώρους. Ο χώρος της κατασκευής του αποτεφρωτηρίου στο Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου βρίσκεται μακριά από κάθε κτίσμα (λειτουργικά και οπτικά) και πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Νόμου 3448/06, είναι εύκολα προσβάσιμο από το αεροδρόμιο και από τις Εθνικές οδούς δια της περιφερειακής οδού χωρίς να επιβαρύνεται κυκλοφορικά το κέντρο της πόλης και αναμφίβολα θα αποτελέσει ένα σημαντικό έσοδο.

Υπολογίζεται ότι ο Δήμος θα εισπράττει 500-600 ευρώ από κάθε αποτέφρωση το δε κόστος κατασκευής και εξοπλισμού του αποτεφρωτηρίου θα ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 – 2.500.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι για τα πρώτα χρόνια θα λαμβάνουν χώρα 1500 -2000 αποτεφρώσεις ετησίως αφού σήμερα 1000-1500 αποτεφρώσεις γίνονται ετησίως από γραφεία τελετών της Ελλάδος στη Βουλγαρία.

Η χωροθέτηση του Αποτεφρωτηρίου εντός του κοιμητηρίου θα γίνει σε θέση που δε θα υπάρχει οπτική επαφή και σύμπτωση λειτουργίας με τα κοιμητήρια για να μην προσβάλει τις ταφικές συνήθειες των πιστών που γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο και δε θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά τις όμορες περιοχές αφού θα κατασκευασθεί με τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών όρων αλλά και τους κανόνες της σχετικής τεχνολογίας. Θα αποτελεί δε αρχιτεκτονικά ένα κτίριο υψηλής αισθητικής.

Advertisement

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
Η αποτέφρωση των νεκρών αποτελεί παγκοσμίως τον πλέον συνήθη τρόπο διαχείρισης των νεκρών. Στις πολυπληθέστερες θρησκείες του κόσμου Βουδισμό, Ινδουισμό και Ταοϊσμό αποτελεί τον βασικό τρόπο διαχείρισης των νεκρών και η αποτέφρωση γίνεται σε αποτεφρωτήρια που ανήκουν στους Ναούς.

Στην Αρχαία Ελλάδα η αποτέφρωση των νεκρών αποτελούσε συνήθη πρακτική. Στην Ιλιάδα περιγράφεται αναλυτικά η σημαντική διαδικασία της αποτέφρωσης των νεκρών και όπου όσο πιο μεγάλος ήταν ο ήρωας τόσο πιο μεγάλη ήταν και η πυρά που άναβαν, έτσι η αποτέφρωση συνδέθηκε στενά με την ανδρεία την αρετή και εθεωρείτο η πρέπουσα κατάληξη μιας επικής ζωής.

Στους νεότερους χρόνους στην Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Νότιο Αμερική την Αφρική τον Καναδά και την Αυστραλία το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών ανακινήθηκε τον 19ο αιώνα, κατά την διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και για την αντιμετώπιση μολυσματικών
ασθενειών.

Ιατρικοί κύκλοι εισηγήθηκαν την μέθοδο της αποτέφρωσης των σωρών των νεκρών. Το 1874 οργανώθηκε η Αγγλική Εταιρεία Αποτέφρωσης. Το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Αγγλία ολοκληρώθηκε το 1879 στο Γουακινγκ Σαρρετ. Το 1878 λειτούργησε στην πόλη Γκόθα το πρώτο αποτεφρωτήριο της Γερμανίας,. Το κίνημα για την αποτέφρωση στις ΗΠΑ πρωτοεμφανίστηκε το 1876 και το πρώτο αποτεφρωτήριο χτίστηκε στην Ουάσιγκτον.

Το 1937 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποτέφρωσης (I.C.F.) η οποία τελεί υπό τον ΟΗΕ με διαπιστευμένους εκπροσώπους στα επιτελεία του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, στην Βιέννη και την Γενεύη. Διατηρεί ιστοσελίδα στο internet www.int-crem-red.org. Η αποτέφρωση των νεκρών αναγνωρίζεται από τις δημόσιες αρχές υγείας όλων των κρατών μελών της ΕΟΚ ως η πιο υγιεινή μέθοδος διάθεσης των νεκρών.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στις σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου υπάρχουν, ένα και περισσότερα αποτεφρωτήρια: Αυστρία 11 αποτεφρωτήρια (το 25% επιλέγουν την αποτέφρωση), Βέλγιο 10 αποτεφρωτήρια (το 42% επιλέγουν αποτέφρωση), Τσεχία 28 αποτεφρωτήρια (80% επιλέγουν αποτέφρωση), στην ανία 34 αποτεφρωτήρια (75% επιλέγουν αποτέφρωση), στην Γαλλία 120 αποτεφρωτήρια (30% επιλέγουν αποτέφρωση), στην Γερμανία 136 αποτεφρωτήρια (48% επιλέγουν αποτέφρωση), Μεγάλη Βρετανία 260 αποτεφρωτήρια (80% επιλέγουν αποτέφρωση), στην Ιταλία 44 αποτεφρωτήρια (12% επιλέγουν αποτέφρωση), κ.ά.

Η αποτέφρωση των νεκρών παγκοσμίως τυγχάνει μεγάλης προτίμησης για πολλούς λόγους.
1. Απαλλάσσει τις οικογένειες των νεκρών από την υποχρεωτική εκταφή της σωρού των συγγενών τους σε 3-5 χρόνια μετά την ταφή και την τραγική και μακάβρια υποχρέωση των συγγενών στη θέα σε πολλές περιπτώσεις, μη αποσυνθεμένης σωρού.
2. Απαλλάσσει την οικογένεια από τα έξοδα της κατασκευής και συντήρησης ενός τάφου για τρία χρόνια.
3. Είναι πολύ οικονομικότερη της ταφής.
4. Προστατεύεται το περιβάλλον (γη και υδροφόρος ορίζοντα)
5. Δίνεται η δυνατότητα αποτέφρωσης των οστών μετά την εκταφή για την αποφυγή της τοποθέτησης των οστών στα χωνευτήρια μαζικής απόθεσης.

Πλην του Βουδισμού του Ινδουισμού και του Ταοϊσμού που προαναφέρθηκαν, όλα τα Χριστιανικά Δόγματα αποδέχονται την μέθοδο της διάθεσης των νεκρών δια της αποτέφρωσης. Οι Διαμαρτυρόμενοι, οι Καθολικοί όλες οι Ορθόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού (Ρουμανίας, Σερβίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Η.Π.Α., Αυστραλία), παρέχουν την εξόδιο ακολουθία στους πιστούς που επιλέγουν την αποτέφρωση.

Όλες οι Ελληνόφωνες Ορθόδοξες Εκκλησίες και Ιερείς του εξωτερικού στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, κ.α. παρέχουν την εξόδιο ακολουθία στους Έλληνες που επιλέγουν την αποτέφρωση. Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος για πρώτη φορά μετά την ύπαρξη του νόμου 3448/15-3-2006 που επιτρέπει αποτέφρωση των νεκρών στην χώρα μας πήρε την απόφαση να αφήσει στην κρίση των ιερέων την απόφαση να παρέχουν την εξόδιο ακολουθία σε νεκρούς που θα επιλέξουν την αποτέφρωση προτρέποντας όπως και η Καθολική Εκκλησία τους πιστούς στην ταφή για λόγους παράδοσης.

Advertisement

Πηγή:ypodomes.com

Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα