Connect with us

Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Μεγαλόπνοα σχέδια για πάρκα, Τραμ και Προαστιακό

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διεκδικεί μέρος των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας για το νέο ΕΣΠΑ

Τρία μητροπολιτικά πάρκα (ένα στο Κέντρο, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» ανατολικά και το «Park De  Salonique» δυτικά), το «νησί των μουσείων», το κέντρο «Future Art & Economy Space» στην Υφανέτ, η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στο παλαιό 424, η κατασκευή δικτύου τραμ, ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος , καθώς και σειρά αναπλάσεων και πεζοδρομήσεων, περιλαμβάνονται μεταξύ των προτάσεων του δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Η δημοτική αρχή κατέθεσε την πρότασή της για τη συγκρότηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη συγκρότηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020, όπως λέγεται το νέο ΕΣΠΑ.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η πρόταση του Δήμου για τη θεσμική και λειτουργική προετοιμασία σύστασης ενός ειδικού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και τη δημιουργία ενός αυτόνομου  Επιχειρησιακού Προγράμματος Μητροπολιτικής Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος ζητεί τη διαχείριση του ταμείου αυτού να έχει ένας ενδιάμεσος φορέας και συγκεκριμένα η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (Μ.Α.Θ. Α.Ε.), στην οποία θα μεταβιβαστούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητες της διαχείρισης μέρους των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΣΕΣ 2014-2020.

«Ο Δήμος διεκδικεί να είναι ο ίδιος διαχειριστική αρχή για λογαριασμό όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος» εξήγησε στη Voria.gr ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας Χασδάι Καπόν, σημειώνοντας, σύμφωνα με την πρόταση, πως «μέσα από αυτή τη διαχειριστική αρχή θα ενταχθούν όλα τα θέματα  της νέας περιόδου που θα αφορούν όλο το πολεοδομικό συγκρότημα».

Σύμφωνα με τον κ. Καπόν, με αυτό τον τρόπο, «ο δήμος  και οι άλλοι δήμοι να μην περνούν μέσω του ΠΕΠ, αλλά από τη δική του διαχειριστική αρχή». Πρώτη διαβούλευση επί της πρότασης του δήμου θα γίνει το προσεχές διάστημα  μέσω ενός αναπτυξιακού συνεδρίου.

Στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (Μ.Α.Θ. Α.Ε.) θα ανατεθεί η επεξεργασία, η προετοιμασία και ωρίμανση του σχεδίου με την επωνυμία: «Θεσσαλονίκη X10… Δημιουργώντας το άλλο αστικό μέλλον – 10 αναπτυξιακοί άξονες για την πόλη του 2020».

Το Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης αν και αφορά τον πυρήνα της πόλης, εμπεριέχει πρόβλεψη για συνέργιες με τους περιμετρικούς δήμους. Εφόσον εξασφαλιστούν πόροι και διοικητικές προϋποθέσεις, στον σχεδιασμό της Στρατηγικής, εφόσον το επιθυμούν, θα μετέχουν αναλογικά όλοι οι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

Το σχέδιο που προτείνει ο δήμος δομείται σε 10 αναπτυξιακούς τομείς.  Ορισμένα από τα μέτρα και έργα, που προτείνει ο δήμος για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ  :

► ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

­1. Ολοκληρωμένη πλατφόρμα e – thess admin reform : στρατηγικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δομής μεσώ της δημιουργίας περιγραμμάτων θέσεων εργασίας μεσώ της μεθόδου της εφαρμοσμένης στοχοθέτησης

► ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

1. Υπηρεσίες σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη : gis, ηλεκτρονική πολεοδομία, ηλεκτρονική διαχείριση ακίνητης περιουσίας, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης.       
2. Ψηφιακή ομπρελά e-thess: …cult-tour σύστημα ηλεκτρονικής προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών στη πόλη της Θεσσαλονίκης“

► ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών 2ης γενιάς
2. Ψηφιακή πολύ – έξυπνες εφαρμογές
3. TV 100 η νέα διαδραστική τηλεόραση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ.

►ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

1. Πεζοδρομήσεις ιστορικού κέντρου ευρείας κλίμακας
2. Ανακαίνιση μνημειακών αξόνων… σχεδιάζοντας τη σύγχρονη πόλη στις γραμμές της μνήμης …   

Άξονας Εγνατίας : από την δυτική πύλη στην ανατολική έξοδο
Άξονας Λεωφόρου Νίκης : μετατροπή σε λεωφόρο ήπιας κυκλοφορίας  
Άξονας Αγ. Σοφίας : ενοποίηση από την Λεωφόρο Νίκης στο πειραματικό σχολείο
Άξονας Δημητρίου Γούναρη : από τον Πύργο στην Ροτόντα
Άξονας Αριστοτέλους: ενοποίηση από τη Λ. Νίκης στον Ναο Αγ. Δημητρίου
Άξονας Βενιζέλου:  ανάπλαση Πλατεία Ελευθερίας, στοά Αγ. Μηνα, περιοχής bit bazar)
Άξονας Βαρδαρίου : ανακατασκευή πλατείας Διοικητηρίου και περιοχής Αγίων Αποστόλων
Άξονας πανεπιστημίου κάστρων : ανάπλαση περιοχής Ευαγγελίστριας, Κήπων του Πασά και βυζαντινών τειχών
Άξονας πλατείας Ιπποδρομίου

3. Υπογειοποίηση Β. Γεωργίου, δημιουργία πλατείας δημαρχείου
4. Παρεμβάσεις στον υποβαθμισμένο αστικό ιστό
5. Ενοποιήσεις 4X4 .

► ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Επέκταση – εκσυγχρονισμός λεωφορειολωρίδων και δημιουργία contra flo
2. Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και έλεγχου κυκλοφορίας
3. Ηλεκτρονική στάθμευση
4. Αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων με μηχανικά πάρκινγκ
5. Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων & σύστημα ενοικίασης δημοτικών ποδηλάτων
6. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων «mini bus» για την σύνδεση των δημοτικών και άλλων πάρκινγκ με το ιστορικό κέντρο
7. Υποδομές προσπελασιμότητας παντού

ΓΗ, ΝΕΡΟ, ΑΕΡΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.

► ΓΗ… αστικό πράσινο παντού

1. Ανάπλαση και υδραυλική διευθέτηση ρεμάτων Δόξας, Υφανέτ, Ορτανσίας, Νησάκι Τριανδρίας
2. Εφαρμογές «integrated green cities» : αξιοποίηση ομβρίων υδάτων για την διαχείριση του αστικού πρασίνου
3. doma thess…: κατασκευή πράσινου δώματος σε δημοτικά και σχολικά κτίρια
4. Κατασκευή ενεργειακού κέντρου παράγωγης αστικού πρασίνου : προώθηση μεσογειακής βιοποικιλότητας για την παραγωγή φυτικού υλικού που σταδιακά θα αντικαταστήσει το γηρασμένο φυτικό δυναμικό της πόλης  

► ΝΕΡΟ… ξαναζωντανεύοντας τον Θερμαϊκό

1. Προμήθεια σκάφους απορρύπανσης για τον καθαρισμό του θαλάσσιου μετώπου από επιπλέοντα απορρίμματα και έλεγχο δεικτών ευτροφισμού και φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού

► ΑΕΡΑΣ…  μείωση του CO2  

1. Εκσυγχρονισμός, επέκταση των υποδομών και ολοκληρωμένη διαχείριση των μετρήσεων του δημοτικού δικτύου ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων, με στόχο την αξιόπιστη καταγραφή, αξιολόγηση και διάχυση της πληροφορίας
2. Έλεγχος κυκλοφοριακού θορύβου στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης και διαχρονική αξιολόγηση των επίπεδων ηχορύπανσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (TRAM TRAIN).  

► ΤΡΑΜ… συμπληρώνοντας το metro, ολοκληρώνοντας το σύστημα σταθερής τροχιάς  

1. Κατασκευή δικτύου τραμ στο πολεοδομικό συγκρότημα : χάραξη διαδρόμων – υποδομή – τροχαίο υλικό και συστήματα

► ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ… ο δρόμος του νερού  

1. Θαλάσσια αστική συγκοινωνία : κατασκευή τεχνικών υποδομών  προβλητών – στάσεων

► ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ… ενώνοντας το κέντρο της πόλης με την Δυτική περιαστική ζώνη

1. Δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος – σχεδιασμός λειτουργίας προαστιακής συγκοινωνίας με ανακατασκευή & επαναχρήση υφιστάμενου τμήματος ενεργού & μη ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου και κατασκευή νέων τμημάτων,   ενδιάμεσων & τερματικών σταθμών στη Σίνδο και το λιμάνι, δρομολόγηση διαθεσίμων οχημάτων τύπου «city train»

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

► ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ… οργάνωση με συμμετοχή των πολιτών  

1. Υπογειοποιηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
2. Διαμόρφωση θέσεων & αναχωροθέτηση κάδων
3. Προμήθεια κάδων πλάγιας φόρτωσης
4. Προμήθεια press-container για τη μεταφορά και διαχείριση των νοσοκομειακών στερεών αποβλήτων
5. Διαμόρφωση «πράσινων σημείων» εντός του αστικού ιστού για συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών & προμήθεια εξοπλισμού
6. Δίκτυο πράσινων καταστημάτων.
7. Σύστημα καταγραφής παράπονων δημοτών
8. Διαχείριση οχημάτων μεσώ ηλεκτρονικού συστήματος gprs – λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων – ενδοεπικοινωνία οχημάτων – λογισμικό διαχείρισης συνεργείου οχημάτων

Η ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,   ΜΝΗΜΕΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ.

► ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ … μια νέα εκδοχή για την κοσμοπολίτικη πόλη

1. Επαναλειτουργία λουτρών Θέρμης και ανάπτυξη σύγχρονου θερμαλιστικού κέντρου, προώθηση εναλλακτικού τουρισμού, με αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων – την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς  θεραπευτικού  ψυχαγωγικού τουρισμού, spa, εστίασης, φιλοξενίας, δραστηριοτήτων αναψυχής
2. Κατασκευή μαρίνας στην  παραλιακή ζώνη
3. Ανάδειξη πολιτιστικής διαδρομής της Νέας Παραλίας…από τα Σφαγεία στην την Α’ προβλήτα έως το Μέγαρο και τον κόλπο του Κελαριού …

► ΜΟΥΣΕΙΑ… μια πολυιστορική βιωματική διήγηση  

1. Το «νησί των μουσείων» …. κοινή ανάδειξη των 5μ (Αρχαιολογικο – Βυζαντινό – Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Πολεμικό Μουσείο – Λευκός Πύργος)    
2.  «Δίκτυο 23» δικτύωση προβολή των 23 μουσειακών & εκθεσιακών χώρων της πόλης  
3. «Τhessaloniki future art & economy space …» αξιοποίηση του ακίνητου της ΥΦΑΝΕΤ για την ανάπτυξη του πόλου μοντέρνου και τεχνολογικού πολιτισμού
4. «Re Art Thess» : η νέα δημοτική πινακοθήκη ….
5. Αναστήλωση – επαναχρήση «Ντεπό»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

► ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ… νέες μορφές δημιουργικής επιχειρηματικότητας – γειτονιές δημιουργικής οικονομίας – κοινωνική επιχειρηματικότητα – πράσινη οικονομία –  διατροφική οικονομία : «rurbal»

1. Creative community : ανάπτυξη γειτονιών σε χώρους προώθησης της καινοτομίας της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας
2. Ανάπτυξη κέντρου και δομής «design – thess – platform» μεσογειακής και βαλκανικής εμβέλειας  
3. Πράσινες διατροφικές αλυσίδες : μετασχηματισμός των λαϊκών αγορών σε δομές παράγωγων προώθησης τοπικών προϊόντων      

► ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ… ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας  – θερμοκοιτίδες

1. Δημιουργία κέντρου «future art & economy space» στο ακίνητο της Υφανέτ
2. Δημιουργία θερμοκοιτίδας ευέλικτων επιχειρήσεων εφαρμογών πληροφορικής στο παλαιό νοσοκομείο 424

► CITY SMART SPECIALIZATION: …«the giga nano project»  

1. Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως ευρωπαϊκού κέντρου ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας
2. Δημιουργία show room προώθησης και διάδοσης εφαρμογών νανοτεχνολογίας για την βιομηχανία σε συνεργασία με το εργαστήριο νανοτεχνολογιας του ΑΠΘ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.

► ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ… κοινή δράση με το Α΄ βαθμό

Δημιουργία 3 μητροπολιτικών πάρκων :

    Κεντρικό πάρκο: (δημαρχείο – ΧΑΝΘ- Νέα Παραλία) ενοποιήσεις χώρου «Το νησί των Μουσείων» (Λ. Πύργος – Αρχαιολογικό – Βυζαντινό – Πολεμικό – Μακεδονικό Σύγχρονης Τέχνης)   
    Ανατολικό πάρκο: στρατόπεδο Κόδρα πάρκο τέχνης και  έκφρασης:  «Πεδίο Δράση Κόδρα»
    Δυτικό πάρκο: στρατόπεδο Παύλου Μελά «park de  salonique» :   πάρκο ιστορίας πόλης και κοινωνικής μνήμης

► ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ … η μεγάλη εικόνα της πόλης

1. Χωροθέτηση & ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου λαχανόκηπων
2. Μητροπολιτικό πάρκο και εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ
3. Συνεργασία με ΟΛΘ για την απόδοση του α’ προβλήτα στην πόλη
4. Βιοκλιματικη ανάπλαση και περιβαλλοντική εξυγίανση περιφερειακής τάφρου  
5. Διαμόρφωση χώρου υποδοχής και μεταφοράς κοντέινερ πλησίον του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
6. Ανάπλαση εσωτερικής περιφερειακής – δημιουργία «πράσινου περιφερειακού»

Advertisement
Advertisement

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα