Connect with us

Λοιπά Έργα

Θεσσαλία: Η λίμνη Κάρλα ξαναζωντανεύει

Δημοσιεύθηκε

στις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, η έναρξη της τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό μέσω αντλιοστασίων.

Ο κ. Μαγκριώτης με αφορμή την επαναλειτουργία της λίμνης Κάρλας αναφέρθηκε στα εξής:
«Ξεκινάει σήμερα η πλήρωση του ταμιευτήρα της Κάρλας από τα νερά του ποταμού Πηνειού. Η υδροληψία γίνεται από τα 5 αντλιοστάσια του Πηνειού που μπορούν να παρέχουν, σε πλήρη λειτουργία, 14 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο στη λίμνη Κάρλα.

Η λειτουργία των αντλιοστασίων που ξεκινάει σήμερα και θα συνεχιστεί για 6 περίπου μήνες, έτσι ώστε να παροχετεύονται στη λίμνη οι χειμερινές και εαρινές απορροές του Πηνειού.

Με τη πλήρη λειτουργία των αντλιοστασίων θα μπορεί μέχρι το τέλος της ερχόμενης άνοιξης να πληρωθεί ο ταμιευτήρας με 120.000 κυβικά μέτρα καθαρού νερού, που αποτελούν το 75% της χωρητικότητάς του (160.000 κυβικά μέτρα) εφ? όσον βεβαίως έχουμε ένα ικανοποιητικό υδρολογικό έτος.

Στην επόμενη χειμερινή περίοδο, έχοντας ολοκληρώσει -μέχρι τον προσεχή Ιούνιο- και την έμφραξη του φράγματος της Γυρτώνης, θα υπάρχει πλέον η απαιτούμενη ποσότητα υδάτων ώστε η λειτουργία των αντλιοστασίων να γίνεται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα δε με το προγραμματισμό του Υπουργείου, σε 3 χρόνια θα μπορεί η πλήρωση της Λίμνης Κάρλας να γίνεται με βαρύτητα από το φράγμα της Γυρτώνης, χωρίς να απαιτείται η λειτουργία των αντλιοστασίων.

Advertisement

Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας με 160.000 κυβικά μέτρα επιφανειακών υδάτων, είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας και ωφέλειας που, που συντελεί στη περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, στην αντιπλημμυρική προστασία, στην αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα παρά τη περιοχή της λίμνης, στην εξασφάλιση επιφανειακού νερού για την άρδευση 100.000 στρεμμάτων, σε πρώτη φάση, που σήμερα αρδεύονται με γεωτρήσεις, στην ενίσχυση της ύδρευσης του Βόλου με 15 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως, δηλαδή το 50% των αναγκών της πόλης, με την εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα στην οικοτουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Τα έργα της επαναδημιουργίας της λίμνης, ξεκίνησαν το 1999. Το 2001 εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ) με συνολικό προϋπολογισμό 152 εκατ. ευρώ. Πριν από λίγες ημέρες το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ».

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 3 εργολαβίες, κατασκευής του ταμιευτήρα, κατασκευής των αντλιοστασίων στον ποταμό Πηνειό και καθαρισμού των τάφρων μεταφοράς του νερού:
Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα: η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1999 και περαιώθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 συνολικής δαπάνης 99 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Με την εργολαβία αυτή ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ταμιευτήρα και σημαντικό τμήμα των συλλεκτήρων. Το ανεκτέλεστο τμήμα των συλλεκτήρων έχει προβλήματα αρχαιολογίας τα οποία αναμένονται να ξεπεραστούν.

Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης από τον ποταμό Πηνειό: Η σύμβαση υπεγράφη την 21η Αυγούστου 2007 και το έργο ολοκληρώθηκε μέσα στο 2010. Η δαπάνη του έργου ανήλθε σε 6,377 εκατ. ευρώ. Ολοκληρώθηκε επίσης και η εργολαβία καθαρισμού των τάφρων 7Τ και 2Τ που δημοπρατήθηκε στις 13 Απριλίου 2010: Για την απρόσκοπτη λειτουργία και των 5 αντλιοστασίων θα πρέπει να γίνουν εργασίες διευθέτησης των τάφρων 7Τ και 2Τ σε μικρό σχετικά μήκος ?περίπου 500 μ.- με αναχώματα, προκειμένου να αυξηθεί η παροχετευτικότητά τους. Η εργασία αυτή θα γίνει εντός του επόμενου μήνα μέσω της εργολαβίας «σκούπα» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βρίσκονται σε εξέλιξη 5 εργολαβίες:
Η εργολαβία της ορεινής υδρονομίας, προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010 και αναμένεται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της Σύμβασης.

Η εργολαβία μεταφοράς και διανομής νερού της λίμνης (δίκτυο άρδευσης) προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ περίπου που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Το έργο έχει δημοπρατηθεί από το 2008 αλλά δεν διατέθηκαν μέχρι τέλος του 2009 πιστώσεις για να ξεκινήσει.
Υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2009 η σύμβαση των έργων ανάδειξης του περιβάλλοντος της λίμνης προϋπολογισμού 4,226 εκατ. ευρώ και οι εργασίες προχωρούν με κανονικό ρυθμό.

Η εργολαβία της ύδρευσης περιοχής Βόλου προϋπολογισμού 9,084 εκατ. ευρώ ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου 2008.

Advertisement

Υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2010 η σύμβαση της εργολαβίας των υπολειπόμενων εργασιών (εργολαβία σκούπα). Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται σε 18.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μελλοντικές εργολαβίες:
– Κατασκευή των έργων ενίσχυσης ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου (Β΄ΦΑΣΗ). Ο προϋπολογισμός της εργολαβίας της Β΄ Φάσης, εκτιμάται σε περίπου 3.500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

– Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας. Ο προϋπολογισμός της εργολαβίας της Β΄ Φάσης, εκτιμάται σε 7.000.000 ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μελέτες:
– Έχει ανατεθεί η μελέτη μεταφοράς νερών του ταμιευτήρα Γυρτώνης στην Κάρλα, με την οποία εξασφαλίζεται η πλήρωσή της με βαρύτητα.
– Σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ προχωρεί το θέμα της μελέτης διαχείρισης της Κάρλας, με την ολοκλήρωση της οποίας θα καταστεί δυνατή η ανάληψη της διαχείρισης από το Φορέα Διαχείρισης».

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στο έργο του Φράγματος της Γυρτώνης που κατασκευάζεται στον ποταμό Πηνειό:
«Το έργο του Φράγματος της Γυρτώνης, έχει ολοκληρωθεί στο 90%. Υπάρχει ένα πρόβλημα με μια συμπληρωματική σύμβαση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν την ενέκρινε γιατί και εδώ υπήρχαν προβλήματα με την κατασκευή του τα προηγούμενα χρόνια. Για αυτό, όπως ο νόμος ορίζει, προχωράμε σε νέα δημοπράτηση των συμπληρωματικών έργων, τον προσεχή Ιανουάριο.

Το καλοκαίρι του 2011, πιστεύουμε ότι θα έχουμε την έμφραξη, δηλαδή τη συγκέντρωση νερού και τη δημιουργία της λίμνης στο Φράγμα από την οποία θα αρδεύονται 200.000 στρέμματα της Θεσσαλίας και θα τροφοδοτείται και η Λίμνη Κάρλα. Παράλληλα, έχουμε αναθέσει τη μελέτη για τη μεταφορά νερού από τη Γυρτώνη στη λίμνη Κάρλας με βαρύτητα και θα δημοπρατήσουμε το έργο το Α? εξάμηνο του 2012».

Advertisement
Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα