Connect with us

Λοιπά Οδικά έργα

Θεσσαλία: αίτημα να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η επαρχιακή οδός Καρδίτσας-Αρτας

Δημοσιεύθηκε

στις


Την βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – ¶ρτας μέσω του τομεακού προγάμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου, ζητά με επιστολή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προς τους Υπουργούς Υποδομών κ. Μ. Βορίδη και Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, εξηγώντας την σκοπιμότητα του έργου και την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών. Αναλυτικά ο Κ. Αγοραστός αναφέρει:

«Η Επαρχιακή Οδός Καρδίτσα-¶ρτα συνδέει την περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου και τις ανατολικές ακτές του Αιγαίου (επομένως και τον ανατολικό άξονα Βορράς – Νότος), με τις δυτικές ακτές του Ιονίου (επομένως και τον δυτικό άξονα Βορράς – Νότος).
 

Η οδός αυτή συμπληρώνει ως ενδιάμεση χάραξη των δύο αυτών περιοχών (και συγκεκριμένα τις συνδέσεις μέσω Μετσόβου και μέσω Καρπενησίου). Αποσκοπεί στην επικοινωνία των περιοχών αυτών (μέσω του ορεινού όγκου της Νότιας Πίνδου), μεταξύ τους, με τους ορεινούς οικισμούς της περιοχής, τις σημαντικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τις ιστορικές τοποθεσίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και την πρόσβαση σε τουριστικούς τόπους και χώρους αναψυχής απαράμιλλου φυσικού κάλους.

 

Αναμφίβολη είναι η ανάγκη βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας χάραξης και η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκλεισμού και η μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής της Αργιθέας καθώς και οι χρήστες της οδικής αυτής αρτηρίας. Η λειτουργία της υφιστάμενης οδού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλονται στα κακά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, στις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα (συχνές χιονοπτώσεις και παγετός), στην ελλιπή αποχέτευση των ομβρίων και σε συχνά φαινόμενα κατολισθήσεων κατά μήκος της χάραξής της

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αναθέσει μέσω σύμβασης στις 27-2-2002 μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες σε σύμπραξη μελετητών τη μελέτη βελτίωσης ορισμένων τμημάτων της οδού, καθώς και την παραλλαγή της χάραξης άλλων τμημάτων αυτής.

Advertisement

 

Αναλυτικά περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών τριών τμημάτων της οδού Ε.Ο. Καρδίτσας – ¶ρτας συνολικού μήκους περίπου 11,2 χλμ. δηλ.:

1. Μελέτη τμήματος Γέφυρα Τρυγόνας – Διασταύρωση Δρακότρυπας (τμήμα 1: μήκους 6.100m)
2. Μελέτη Σήραγγας και προσβάσεων αυτής (τμήμα 2: μήκους 4.600m)
3. Μελέτη τμήματος Παράκαμψης Αρχαιολογικού χώρου Αργιθέας (τμήμα 3: μήκους 465m)
 

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η εκπόνηση: συγκοινωνιακών μελετών, τοπογραφικών μελετών και μελέτης κτηματολογίου, γεωλογικών μελετών, γεωτεχνικών μελετών, μελέτη τεχνικών έργων, μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, Προμελέτη και Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Αναλυτικά:
1. Τμήμα από υφιστάμενη γέφυρα Τρυγόνας μέχρι διασταύρωση για Δρακότρυπα.
Μήκος τμήματος οδού: 6.100μ.
Διατομή οδού: 11,5/13,0μ., β2σ κατά ΟΜΟΕ
που αποτελείται από μία λωρίδα πλάτους 3,75μ, ΛΕΑ πλάτους 2,0μ. και ασφαλτικό έρεισμα 0,75μ. (ανά κατεύθυνση)
Στο οδικό τμήμα περιλαμβάνεται:
α) Η κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 6.100μ. Η χάραξη έχει ως αφετηρία το 35ο χιλιόμετρο της υφιστάμενης Ε.Ο. Καρδίτσας ¶ρτας και βρίσκεται 350 μέτρα πριν από την υφιστάμενη γέφυρα της Τρυγόνας.
β) Η κατασκευή της νέας γέφυρας Τρυγόνας μήκους L=30,0μ., σε νέα θέση 600 μέτρα βορειοδυτικά της θέσης Τρυγώνας, καθώς η υφιστάμενη θέση της γέφυρας πλημμυρίζεται από το φράγμα Συκιάς και την μελλοντική τεχνική λίμνη του Μουζακίου και
γ) Η κατασκευή δύο (2) ισόπεδων κόμβων: ο ισόπεδος κόμβος στη διασταύρωση Βατσουνιάς και ο ισόπεδος κόμβος στη διασταύρωση Δρακότρυπας. Ωριμότητα μελέτης: υπάρχει πλήρης εγκεκριμένη οριστική μελέτη, με προϋπολογισμό κατασκευής του έργου της τάξης των 15.000.000 ευρώ
 

Advertisement
2. Σήραγγα Τυμπάνου και προσβάσεις αυτής
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα έχει συνολικό μήκος 4.600 μέτρα και ξεκινά από το σημείο της Ε.Ο. Καρδίτσας-¶ρτας, που βρίσκεται σε απόσταση 1.965μ. από την διασταύρωση της με την τοπική οδό προς τον οικισμό Οξιά (στο 48ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Καρδίτσας ¶ρτας).
Στο οδικό τμήμα περιλαμβάνεται:
α) Η κατασκευή της σήραγγας Τυμπάνου:
Μήκος σήραγγας: 1.450μ.
Διατομή οδού στην σήραγγα (γ2): 7,5 / 9,50μ.
που αποτελείται από μία λωρίδα πλάτους 3,75μ και πεζοδρόμιο 1,0μ. (ανά κατεύθυνση)
 

β) Η κατασκευή οδικού τμήματος για προσβάσεις στη σήραγγα Τυμπάνου.
Μήκος οδού προσβάσεων στη σήραγγα: 3.150μ.
Αποτελείται από κατασκευή οδού μήκους: 750μ. πριν την είσοδο της σήραγγας (από Καρδίτσα) και 2.400μ. μετά την έξοδο της σήραγγας (προς ¶ρτα
Διατομή οδού στις προσβάσεις της σήραγγας ( γ2): 7,5 / 9,70μ.
που αποτελείται από δύο λωρίδες πλάτους 3,75μ (μία ανά κατεύθυνση), έρεισμα 1,0μ., κρασπεδόρειθρο 1,2μ. και επιπλέον έρεισμα 2,0μ. για την προστασία από κατολισθήσεις. Ωριμότητα μελέτης: υπάρχει πλήρης εγκεκριμένη οριστική μελέτη με προϋπολογισμό κατασκευής του έργου της τάξης των 43.000.000 ευρώ
 

3. Παράκαμψη αρχαιολογικού χώρου Αργιθέας
Το υπό μελέτη τμήμα, διασχίζει τον κατ εξοχήν αρχαιολογικό χώρο της περιοχής Αργιθέας. Για τον λόγο αυτό παραμένει σε πολλά σημεία σχεδόν αδιαμόρφωτος χωματόδρομος ή είναι πρόχειρα τσιμεντοστρωμένος. Η ανάγκη βελτίωσης του τμήματος αυτού είναι προφανής. Προφανής όμως είναι και η προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων.
 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 500μ.
Διατομή οδού που θα εφαρμοσθεί: 7,0 / 9,0μ. (γ2 κατά ΟΜΟΕ)
που αποτελείται από δύο λωρίδες πλάτους 3,5μ, (μία ανά κατεύθυνση), έρεισμα 0,75μ.και κρασπεδόρειθρο 0,8μ. Ωριμότητα μελέτης: υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη, με προϋπολογισμό κατασκευής του έργου της τάξης των 2.000.000 ευρώ
 

Στοχεύοντας στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας πολιτών και εμπορευμάτων αλλά και στην άρση της απομόνωσης της δυτικής Θεσσαλίας ζητούμε να ενταχθούν στο τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου καθώς όταν παραλάβαμε το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας την 1/7/2011, ο άξονας προσπελασιμότητας και οδικών έργων ήταν ήδη υπερδεσμευμένος στο 140%, που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλοι διαθέσιμοι πόροι.
 

Πηγή:ypodomes.com
 

Advertisement
Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα