Connect with us

Έργα πόλης

Την εικόνα της μελλοντικής Αθήνας σφράγισε το ΥΠΕΚΑ

Δημοσιεύθηκε

στις

70 δράσεις για την Αθήνα

Υπεγράφη χθες από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία θεσμοθετείται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας και πρόκειται στη συνέχεια να αποσταλεί στους συναρμόδιους Υπουργούς.

Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανατροπή της υποβάθμισης και την ανάδειξη του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και δεσμεύει τις Υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησής του. Προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και προβλέπει, πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Υλοποιείται για πρώτη φορά και οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και θα έχουν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2021.

Για την ολοκλήρωση του Σχεδίου προηγήθηκε Διαβούλευση και πολύμηνη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, με τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ. Το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από το Δήμο Αθηναίων, καθώς και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση του ΣΟΑΠ, καταδεικνύει την πολιτική μας βούληση να υλοποιήσουμε μια  στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Μόνο με τέτοιες δράσεις μπορούμε να κατακτήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

Πρόκειται για ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο, ένα σχέδιο απολύτως ρεαλιστικό, καταστάλαγμα ευρύτατης διαβούλευσης και στενής συνεργασίας όλων των συναρμόδιων Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών, που ευχαριστώ θερμά για την συνδρομή τους στην προσπάθεια.

Το ΣΟΑΠ αποτελεί στην πράξη τη διέξοδο για να επιλύσουμε στρεβλώσεις δεκαετιών και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση όχι μόνο στην πόλη της Αθήνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Μέσω του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα προβλήματα και προωθούμε σειρά δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.

Advertisement

Η πόλη αποκτά πλέον την οικονομική αναζωογόνηση και αίγλη που δικαιούται και οι πολίτες της την ποιότητα ζωής που τους αξίζει».

Οι άξονες του ΣΟΑΠ είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
Δίδεται έμφαση στην ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της πόλης με παράλληλη αξιοποίηση των σημαντικών αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου
Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων του κέντρου, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η βιοτεχνία, οι υπηρεσίες.
3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας
Επανασχεδιασμός των λειτουργιών του κέντρου της πόλης με έμφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της με νέα εργαλεία, όπως τα clusters πολιτισμού, οι θερμοκοιτίδες, οι πολιτιστικοί πολύωροι.
4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων
Η αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναθέρμανση της οικονομίας και στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού κινητοποιώντας την επανακατοίκηση του κέντρου και την επαγγελματική στέγαση. Έμφαση δίδεται σε μέτρα φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων.
5. Ασφαλής διαβίωση
Η ριζική αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνθηκών  στον τομέα της ασφαλούς διαβίωσης και της ασφαλούς επιχειρηματικής λειτουργίας στο κέντρο της Αθήνας από την αυξανόμενη εγκληματικότητα των τελευταίων ετών αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση των αιτιών που αφορούν σε ευρύτερες του ΣΟΑΠ τομεακές πολιτικές . Πάραυτα, στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα είναι απαραίτητη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προληπτικής, αποτρεπτικής και κατασταλτικής αστυνόμευσης.
6. Θέματα μεταναστών
Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όξυνσης της εγκληματικότητας, που έχουν προκύψει λόγω της  συσσώρευσης παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας.
7. Κοινωνικές υπηρεσίες
Δίδεται έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, περίθαλψης και στέγασης απόρων, καθώς και στην βελτίωση  των προσφερόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους για το σύνολο των κατοίκων.
8. Επιστροφή κατοίκων και ανάσχεση του φαινομένου απομάκρυνσης/εγκατάλειψης
Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την επανάκαμψη και στήριξη των κατοίκων στο κέντρο της πόλης με σκοπό την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και την αναζωογόνησή της .
9. Αστικό τοπίο – τοπόσημα
Δίδεται έμφαση στην αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων του δημοσίου χώρου της πόλης που συνδέονται με τη σύγχρονη, ιδίως μεταπολεμική, ιστορία της Αθήνας, σε άμεση και ουσιαστική συνέργεια με την προώθηση του τουρισμού ως σημαντικού οικονομικού εργαλείου για την πόλη.
10. Ελεύθεροι χώροι
Δίδεται έμφαση στην απόκτηση νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στην συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του δικτύου των πεζοδρόμων, της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού  εξοπλισμού, καθώς και της λειτουργικής συναρμογής με τα οδικά Μαζικά Μέσα Μεταφορών και άλλα δίκτυα της πόλης.
11. Ταυτότητα και branding
Δίδεται έμφαση στην ανάδειξη συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε επιμέρους περιοχές της πόλης ώστε να διαμορφωθεί μία κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητα κάθε περιοχής.
12. Καθημερινή διαχείριση
Δίδεται έμφαση στην ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, όπως σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, αδέσποτων ζώων, γκράφιτι, στάθμευσης.
13. Κτηριακό απόθεμα
Δίδεται έμφαση σε υποδειγματικές και πιλοτικές δράσεις, που είναι πολύπλοκες και περιλαμβάνουν τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ρυθμίσεις.
14. Πολεοδομικές δράσεις
Οι αντίστοιχες ενέργειες αφορούν παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τεχνικού και θεσμικού χαρακτήρα και κατανέμονται σε περισσότερους άξονες.
15. Βιώσιμη κινητικότητα
Δίδεται έμφαση στην βιώσιμη κινητικότητα ως συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικά βιώσιμης και συνεκτικής πόλης και σχετίζεται κυρίως με σύγχρονα, μη ρυπογόνα, Μαζικά Μέσα Μεταφορών και με τη μυϊκή -μη μηχανική- κίνηση στην πόλη, δηλαδή την κίνηση πεζή και το ποδήλατο.
16. Περιβάλλον
Δίδεται έμφαση στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης.
17. Σχεδιασμός
Απαιτείται αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων, όπως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αθήνας και ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.
18. Ψηφιακή πόλη
Δίδεται έμφαση στην εντεινόμενη ανάγκη ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας του Δήμου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του, την επαφή με τους πολίτες και τους επισκέπτες, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στην πόλη, προβολή της  και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δομών της.
19: Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης
Ο άξονας έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ΣΟΑΠ, αφενός σε επίπεδο ενεργειών (εξειδίκευση, επιχειρησιακός σχεδιασμός, σχεδιασμός εφαρμογής) και αφετέρου σε επίπεδο συνολικού προγράμματος (συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων, δημοσιότητα, αποτίμηση κλπ.).

Παρακάτω παρατίθενται οι 70 ενέργειες.

Σημειώνεται ότι η αρίθμηση των ενεργειών γίνεται για την διευκόλυνση του κειμένου και δεν εκφράζει βαθμό προτεραιότητας της ενέργειας.
Οι προτεραιότητες διαφέρουν ανά περιοχή εντός του ΣΟΑΠ και συνδέονται με τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στην πρώτη φάση της διερεύνησης του χαρακτήρα και της ταυτότητας της κάθε «γειτονιάς».

 Οι ενέργειες είναι:
1.    Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
2.    Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τους οίκους ανοχής
3.    Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
4.    Δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης παράτυπων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας
5.    Ενίσχυση δημιουργικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων (και των ομάδων πολιτών)
6.    Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη
7.    Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
8.    Φόρουμ Ιδεών Νέων Επιχειρηματιών και Επαφή τους με Χρηματοδότες
9.    Εκδηλώσεις Προώθησης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Νέων
10.    Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις-Αναμόρφωση Αναπτυξιακού Νόμου
11.    Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και της αξίας της ως τουριστικού προορισμού/ Συνέχιση προγράμματος Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας
12.    Δράσεις branding (κέντρου ή τμημάτων) και city marketing & Προστασία και ενίσχυση αστικών ταυτοτήτων (περιοχές με ταυτότητα)
13.    Ψηφιακή Αθήνα
14.    Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων Καλλιτεχνικού Προσανατολισμού και co-labs (ΘΕΚΠΡΟ)
15.    Σύστημα εντοπισμού, καταγραφής και παρακολούθησης δυναμικών θυλάκων επιχειρηματικότητας
16.    Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών clusters
17.    Εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς [για επαγγελματική ένταξη]
18.    Ειδικές δράσεις για την τρίτη ηλικία
19.    Επιμόρφωση μεταναστών για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και για μείωση του ψηφιακού χάσματος
20.    Ενίσχυση προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων
21.    Δράσεις σχετικές με το σχεδιασμό του χρόνου στην πόλη
22.    Ενίσχυση και αύξηση δράσεων τέχνης στο δημόσιο χώρο
23.    Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες παλαιών κατοίκων
24.    Στήριξη πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονομίας
25.    Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
26.    Προώθηση δράσεων αθλητισμού
27.    Δράσεις σχετικές με το σχεδιασμό του ήχου στην πόλη
28.    Αναζωογόνηση των υπαίθριων χώρων
29.    Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων στο κέντρο
30.    Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα στο κέντρο της πόλης
31.    Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια
32.    Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα–Απόσυρση
33.    Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα διατηρητέα κτήρια και τις χρήσεις διατηρητέων κτηρίων
34.    Έργα υπέρ ΑΜΕΑ
35.    Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος σε δημοτικά κτήρια
36.    Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα
37.    Αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων με κινητούς / βυθιζόμενους
38.    Δημιουργία πρότυπης έξυπνης και οικολογικής περιοχής στο κέντρο με συνέργεια πολλών αρμοδίων φορέων υπό τον σχεδιασμό και συντονισμό του Δήμου
39.    Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου στο κέντρο Αθήνας
40.    Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης σε συνεργασία με παρόχους
41.    Αστικοί κήποι-πράσινες ταράτσες (Αύξηση πρασίνου στα κτίρια)
42.    Αντιστροφή τάσης απομάκρυνσης επιτελικών δημόσιων φορέων από το κέντρο της Αθήνας
43.    Αισθητική λειτουργική αναβάθμιση της πόλης
44.    Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης
45.    Αποκατάσταση προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους
46.    Αναμόρφωση πεζοδρομίων του Κέντρου
47.    Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ.
48.    Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
49.    Νέες πεζοδρομήσεις και άξονες κίνησης πεζών
50.    Οικονομικά εργαλεία για προώθηση πολεοδομικού σχεδιασμού
51.    Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
52.    Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της πόλης
53.    Αναθεώρηση ΓΠΣ Αθήνας
54.    Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων συστημάτων μετακίνησης στην πόλη
55.    Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων στην πόλη
56.    Παροχή θεσμικής δυνατότητας κανονιστικών ρυθμίσεων από τα ΣΟΑΠ
57.    Διαμόρφωση Πολιτικής Στάθμευσης
58.    Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με θέατρα και χώρους πολιτισμού
59.    Προώθηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
60.    Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών
61.    Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού στο κέντρο Αθήνας – στοχευμένες δράσεις
62.    Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού στο κέντρο Αθήνας – δράσεις σε ειδικές και εναλλακτικές (θεματικές) μορφές τουρισμού
63.    Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο
64.    Μέτρα στεγαστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση παρενεργειών αστικού εξευγενισμού
65.    Ενέργειες δια βίου μάθησης του Δήμου Αθηναίων – βιντεοσκόπηση έτσι ώστε να μπουν στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση
66.    Κοινωνική ένταξη με βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
67.    Προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω δράσεων που αφορούν τις υποδομές υγείας και ψυχικής υγείας με βάση την τομεοποίηση
68.    Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
69.    Εποπτεία στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης προβλημάτων ψυχικής υγείας
70.    Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης ΣΟΑΠ

Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα