Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Δημοπρατήθηκε με 240εκ.ευρώ ο διαγωνισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων

Δημοσιεύθηκε

στις

Τμηματικός διαγωνισμός για το μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, από τον ΑΔΜΗΕ τελικά.

Δημοπρατήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) αναμένεται να δημοσιοποιήσει άμεσα την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων.
 
Το κόστος της πρώτης δημοπράτησης ανέρχεται σε 240εκ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και αφορά τα νησιά της Σύρου, Πάρου, Μυκόνου και Τήνου που μέχρι το τέλος του 2015 αναμένεται να έχουν συνδεθεί με το υποθαλάσσιο καλώδιο που πρόκειται να τοποθετηθεί μέσω αυτής της δημοπράτησης.  Η ημέρα της δημοπράτησης είναι την 1η Οκτωβρίου 2013.
 
Ο χρόνος υλοποίησης των έργων είναι 22 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης η οποία αναμένεται να έχει υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.  Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων χρηματοδοτείται σε ποσοστό 30% από το ΕΣΠΑ και σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 
Ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορά είτε για μια ομάδα του έργου είτε για περισσότερες, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε ομάδα (τεχνική και οικονομική) θα είναι πλήρης και αυτοτελής, δηλαδή δεν θα υπάρχει εξάρτηση ή συνδυασμός της προσφοράς για μια ομάδα με την προσφορά για μια άλλη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι από τον διαγωνισμό θα προκύψουν τέσσερις μειοδότες και θα συναφθούν τέσσερις ανεξάρτητες συμβάσεις.
 
Η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών, η οποία σήμερα στηρίζεται σε ακριβές και ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες. Το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ ετησίως (η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τη διακύμανση της τιμής του πετρελαίου) και επιμερίζεται στους καταναλωτές μέσω ειδικής χρέωσης για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΟ). Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, οι υφιστάμενοι αυτόνομοι πετρελαϊκοί σταθμοί στα νησιά Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Ανδρο θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και θα κλείσουν οριστικά μετά το 2020, όταν θα υπάρξει και δεύτερη διασύνδεση, που θα διασφαλίζει πλήρως την επάρκεια των νήσων σε ηλεκτρισμό. Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα αποτελεί σχέδιο τουλάχιστον μιας 15ετίας. Η αμέσως επόμενη διασύνδεση θα είναι αυτή της Κρήτης με την Πελοπόννησο, που αποτελεί και μνημονιακή δέσμευση της χώρας.
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι το σύνολο των Έργων που απαιτούνται για την Διασύνδεση των Κυκλάδων νήσων Σύρου, Πάρου, Μυκόνου και Τήνου με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400 kV Λαυρίου.

Συγκεκριμένα, τα Έργα που εντάσσονται στην παρούσα Διακήρυξη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις επιμέρους ομάδες (Α, Β, Γ, Δ), οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω και λεπτομερώς στο Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος» της Διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει για τεχνικά θέματα, αν υπάρξει διάσταση, με τα αναγραφόμενα στα Εμπορικά Τεύχη.
 
Το σύνολο των επιμέρους Έργων της Διακήρυξης που απαρτίζουν κάθε ομάδα (Α, Β, Γ, Δ) θα κατασκευαστούν με το κλειδί στο χέρι (Τurn key project) από τον Ανάδοχο της συγκεκριμένης ομάδας.
 
Ο όρος κατασκευή με το κλειδί στο χέρι (Τurn key project) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη ανέγερση, την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών, την ενεργοποίηση (ηλέκτριση) και τέλος την θέση σε λειτουργία όλων των επιμέρους αντικειμένων της κάθε ομάδας (Α, Β, Γ, Δ) του Έργου από τον αντίστοιχο Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.
 
Ειδικά για τις ομάδες Γ και Δ, επιπλέον της κατασκευής των Έργων που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες, οι Ανάδοχοί τους αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της συντήρησης
τμημάτων των Έργων τους, όπως αυτά περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους  για δέκα (10) έτη μετά την Προσωρινή Παραλαβή τους
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο πρώτος διαγωνισμός, στον οποίο είχε μειοδοτήσει κοινοπραξία των εταιρειών Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway A.S. και τον οποίο διεκδίκησε και η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια (Ομιλος Στασινόπουλου), κηρύχθηκε άγονος από τον ΑΔΜΗΕ, λόγω αποκλίσεων της οικονομικής προσφοράς από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, αλλά και μη εύλογου τιμήματος. Για να ξεπεραστούν προβλήματα του πρώτου διαγωνισμού, αλλά και να συντομεύσει ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου καθώς κινδυνεύουν να χαθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην κατάτμηση του έργου σε τέσσερα τμήματα και σε μείωση του προϋπολογισμού στα 240 εκατ. ευρώ από τα 400 εκατ. ευρώ που ήταν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Θα δημοπρατηθούν χωριστά τα καλωδιακά τμήματα, Σύρος – Λαύριο, Σύρος – Μύκονος Σύρος – Πάρος και Σύρος – Ανδρος και χωριστά τα τμήματα των υποσταθμών που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση των νησιών. Εκτός από τις διασυνδέσεις το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υποσταθμού ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου, καθώς και 3 υποσταθμούς υποβιβασμού 150 kV (μέση τάση) σε Σύρο – Πάρο – Μύκονο, έναντι προϋπολογισμού 42.000.000. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης έργου ισχύος στη Σύρο, έναντι προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ.
 
 
 
 
με πληροφορίες και από την Καθημερινή

Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα