Βάσω
Βελίκοβα

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός, βελτίωση και ανακαίνιση των Περιφερειακών Ιατρείων Κρικέλλου και Προυσσού της 5ης ΥΠΕ”.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της, μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 428.906 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 345.892 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 345.892,59 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 83.014,22 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%.

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Κρικέλλου και στο Περιφερειακό Ιατρείο Προυσσού, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Αντικείμενο του Έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Ιατρείων Κρικέλλου και Προυσσού, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται. Λόγω παλαιότητας, παρουσιάζονται αρκετές φθορές στις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και ελλείψεις σε θέματα προσβασιμότητας.

Η ανακαίνιση των Περιφερειακών Ιατρείων στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.). Πιο αναλυτικά, η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με τις εργασίες θερμομόνωσης  και της αντικατάστασης των κουφωμάτων. Επιπλέον προβλέπεται η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και η ανακατασκευή των Ηλεκτρομηχανολογικών Δικτύων.

Τέλος, προβλέπονται όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών καθώς επίσης και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV