Newsroom

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)”, στις 22-23/04/2024 και ώρα 09:00 έως 16:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών.

Απευθύνεται σε:

 • Ενεργειακούς επιθεωρητές
 • Αρχιτέκτονες Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους • Ηλεκτρολόγους
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικους
 • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία κτηριακών έργων
 • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Ένωση ξενοδόχων για περεταίρω κοινοποίηση στα μέλη τους που διατηρούν τεχνικά τμήματα συντήρησης.
 • Επαγγελματίες τεχνίτες και επιχειρήσεις μόνωσης
 • Εκπαιδευτικό αντικείμενο

Στο πρόγραμμα κατάρτισης αναλύονται όλες οι συμβατικές μεθοδολογίες μόνωσης, στεγανοποίησης & ξηράς δόμησης, για την επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα και υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και κανονισμούς.

Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές πρακτικές για την αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτηριακής παθολογίας που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, άγνωστων στη πλειοψηφία του τεχνικού κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται αρχειακό υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad και παρουσιάζεται η χρήση βοηθητικού software.

Θεματικές ενότητες προγράμματος:

Λειτουργικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων

 • Επίδραση της θερμομόνωσης στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων.
 • Υγροθερμική συμπεριφορά δομικών στοιχείων και κτηριακή παθολογία.

Εργασίες μόνωσης τοίχων και πιλοτής

 • Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ).
 • Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με συστήματα ξηράς δόμησης.
 • Χωρίσματα εσωτερικής τοιχοποιίας με συστήματα ξηράς δόμησης.
 • Θερμομόνωση εξωτερικής διπλής τοιχοποιίας.
 • Διατάξεις ηχομόνωσης από αερόφερτο ήχο.

Εργασίες μόνωσης δωμάτων και στεγών

 • Θερμομόνωση δωμάτων και στεγών – Βασικές αρχές.
 • Θερμομόνωση και στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες.
 • Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με θερμοπλαστικές μεμβράνες.
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.
 • Θερμομόνωση και στεγανοποίηση κεραμοσκεπών.
 • Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων.
 • Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων και εξωστών με υγρής επάλειψης μεμβράνες.

Εργασίες μόνωσης δαπέδων και υπογείων

 • Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων.
 • Θερμομόνωση και στεγανοποίηση περιμέτρου υπογείου.
 • Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δαπέδου επί εδάφους – NZEB & Σεισμική μόνωση.

Διαχείριση έργων μόνωσης

 • Αρχές υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
 • Διαχείριση επικίνδυνων & τοξικών υλικών.
 • Διαχείριση εξοπλισμού.
 • Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής.
 • Συντήρηση κατασκευής.
 • Κοστολόγηση έργων μόνωσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος:

 • Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδιαστικά πολύπλοκα θέματα μόνωσης.
 • Ο κατασκευαστής μηχανικός, έχει τη δυνατότητα να κοστολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες εργασίες του τεχνικού προσωπικού μόνωσης, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές που θέτουν τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και οι Κανονισμοί.
 • Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας και τη συμβατότητά της με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλαβής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που τα Πρότυπα ορίζουν.
 • Ο τεχνίτης θερμομόνωσης αποκτά ένα μοναδικό επαγγελματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας και ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο της μόνωσης.
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης και απονομής Πιστοποιητικού με τίτλο «Επιβλέπων Συνεργείου Μόνωσης», σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχήμα Πιστοποίησης.

Η TUV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την παροχή πιστοποίησης στην ειδικότητα αυτή.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 400,00€.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για δύο (02) εγγραφές από την ίδια εταιρεία , με χορήγηση έκπτωσης 10%, που διαμορφώνει τη τελική τιμή στα 360,00€/ συμμετοχή.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής, σε όποιον το επιθυμεί, σε εξετάσεις πιστοποίησης και απονομής Πιστοποιητικού με τίτλο «Επιβλέπων Συνεργείου Μόνωσης», σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχήμα Πιστοποίησης.

 • Αν ο υποψήφιος είναι Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό), απαιτείται επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο 6 έτη.
 • Αν ο υποψήφιος είναι Απόφοιτος κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), απαιτείται επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο 4 έτη.
 • Αν ο υποψήφιος είναι Απόφοιτος μετα-υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο), απαιτείται επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο 2 έτη.
 • Αν ο υποψήφιος είναι Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης ή φυσικών επιστημών, δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Η TUV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την παροχή πιστοποίησης στην ειδικότητα αυτή.

Το κόστος συμμετοχής για τις εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 120€, επί του οποίου εφαρμόζεται έκπτωση 25% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, ώστε το τελικό κόστος διαμορφώνεται στο ποσό των 95€. Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται και μια δωρεάν επανεξέταση, αν το αποτέλεσμα είναι ανεπιτυχές στην αρχική εξέταση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και στείλετε την συμπληρωμένη ηλεκτρονικά έως τις 17/04/2024, (Κωδικός προγράμματος MONOS.2.EL).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV