Newsroom

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)» διάρκειας 16h, με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής είναι 08/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024 (Case Study) 18:00 -21:15

Απευθύνεται σε Εργαζόμενους και Στελέχη που θέλουν να ασχοληθούν με τη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, την πρόληψη τεχνολογικών καταστροφών και τη σωστή προετοιμασία για φυσικές καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής καθώς είναι θεμελιώδους σημασίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με τη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον τρόπο αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Σκοπός:

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα τόσο έντονων και καταστροφικών φυσικών φαινομένων όσο και τεχνολογικών καταστροφών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη διαχείριση κρίσεων φυσικών και τεχνολογικών.

Δεξιότητες:

 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις και φυσικές καταστροφές
 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
 • Να περιγράφουν τις βασικές διεργασίες διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
 • Να μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση γεγονότων και καταστάσεων που σχετίζονται με τεχνολογικές και φυσικές καταστροφές.
 • Να υιοθετούν την προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου και διακινδύνευσης στον τομέα και το επίπεδο εργασίας τους, προκειμένου να λειτουργεί προβλεπτικά.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ευκαιρίες εργασίας:

Η στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, η πρόληψη τεχνολογικών καταστροφών και η σωστή προετοιμασία για φυσικές καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι θεμελιώδους σημασίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η κάλυψη θέσεων εργασίας στον κλάδο της ασφάλειας επιχειρήσεων θα είναι αλματώδης τα επόμενα χρόνια και η απόκτηση της αντίστοιχης γνώσης θα οδηγεί σε εργασιακή αποκατάσταση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις χορηγείται διαπιστευμένο, κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το Ε.ΣΥ.Δ., πιστοποιητικό της ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. «Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων».

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00€

Η εταιρεία μας παρέχει για εγγραφές που θα γίνουν 10 ημέρες πριν την έναρξη (early bird) έκπτωση 20%, που διαμορφώνει τη τελική τιμή στα 400,00€ / συμμετοχή

Στη παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται η πιστοποίηση από την ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.

Επίσης παρέχεται έκπτωση 20% σε κάθε επόμενο σεμινάριο καθώς επίσης και σε περίπτωση που υπάρχει σύσταση προσώπου, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από το πέρας της παρούσας εκπαίδευσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και να tην στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά έως τις 30/04/2024 (Κωδικός προγράμματος DCM.2.EL).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης είναι η εξόφληση του προγράμματος αποδεδειγμένη μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού.

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα E-Learning προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη τους. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και αλλαγής των εισηγητών, καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV