Connect with us

Περιβάλλον-Περιβαλλοντικά έργα

Νέα παράταση για το «Πράσινο Εργοστάσιο» στα Άνω Λιόσια λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε νέα παράταση οδηγήθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την μετατροπή του Ε.Μ.Α. Άνω Λιοσίων και η μετατροπή του σε «Πράσινο Εργοστάσιο», λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον κορωνοϊό.

Ο φορέας υλοποίησης του περιβαλλοντικού έργου, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), είχε αποδεχτεί ομόφωνα ήδη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, στις 16 Μαρτίου, τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για την Παρασκευή 27/3/2020 με ημερομηνία αποσφράγισής τους την Πέμπτη 2/4/2020.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν στα πλαίσια της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, με αφορμή το αίτημα ενδιαφερόμενης εταιρείας που εδρεύει στην Ιταλία για παράταση της διαδικασίας, λόγω των σοβαρών κωλυμάτων που έχουν προκύψει από την ευρεία εξάπλωση του κορωνοϊού στη γειτονική χώρα.

Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή, με την επιφύλαξη για περαιτέρω αναβολή της διαδικασίας αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, το οποίο και συνέβη εφόσον με νεώτερη ανακοίνωσή του ο ΕΔΣΝΑ μετακίνησε εκ νέου τις ημερομηνίες για τις 10/4 και τις 24/4 αντίστοιχα.

Το σκεπτικό των αποφάσεων εδράζεται στο ότι αν και ο διεθνής διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός -χωρίς να απαιτείται δηλαδή η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων- οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα, τεχνική ικανότητα κ.ά.) η έλλειψη των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναίτιο αποκλεισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο αφορά στην αναβάθμιση και λειτουργία του Ε.Μ.Α. Άνω Λιοσίων καθώς και τη μετατροπή αυτού σε «Πράσινο Εργοστάσιο», με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται σε 104 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 128,96 εκατ. ευρώ) και την διαγωνιστική διαδικασία να κρίνεται ως κατεπείγουσα.

Και αυτό γιατί το ΕΜΑ Άνω Λιοσίων, αποτελεί κρίσιμη περιβαλλοντική υποδομή και σημαντικό κρίκο για τη λειτουργία του συστήματος που προβλέπει την Διαλογή στην Πηγή για το ρεύμα των βιοαποβλήτων, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου καφέ κάδων που κάνει ήδη την εμφάνισή του στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και με την ενίσχυση του στόλου των απορριμματοφόρων που θα είναι επιφορτισμένα με τη συλλογή των οργανικών.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μετατροπή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α. Άνω Λιοσίων) σε «Πράσινο Εργοστάσιο», ώστε σταδιακά και εντός της πρώτης φάσης υλοποίησης της παρούσας σύμβασης (περίοδος μεταβατικής λειτουργίας), και χωρίς να διακοπεί η ομαλή λειτουργία του (γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη νυχτερινή αποκομιδή των αποβλήτων του λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα του Δήμου Αθηναίων), να μπορεί να δέχεται και επεξεργάζεται 300.000 τόνους/έτος σύμμεικτα-υπολειμματικά σύμμεικτα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.

Όπως ορίζεται και στην περιγραφή της σύμβασης, τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, σύμφωνα με το υφιστάμενο ΠΕ.Σ.Δ.Α., θα είναι έως 100.000 τόνοι/έτος. Στις ποσότητες αυτές δεν περιλαμβάνονται και ποσότητες πράσινων αποβλήτων–κλαδεμάτων, τα οποία θα προσκομίζονται από τους Δήμους, θα διαχειρίζονται στον χώρο του Ε.Μ.Α. και θα αξιοποιούνται εκτός Ο.Ε.Δ.Α., με ευθύνη του αναδόχου ατελώς, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα συμβατικά κείμενα.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement
Advertisement AKSES

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα