Βαγγέλης
Θάνος
Νέα  παράταση έλαβε ο διαγωνισμός για τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Κέρκυρα.   Η ημερομηνία  υποβολής ενδιαφέροντος έληγε στις 11 Ιανουαρίου 2022.Ωστόσο ο φορέας έδωσε παράταση στη διαδικασία. Έτσι η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 01/02/2022.
Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ypodomes.com,   ο ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων  αποφάσισε να δώσει παράταση στον διαγωνισμό καθώς η απόφαση της ΑΕΠΠ , για τις προσφυγές που υπήρχαν από τους ενδιαφερόμενους  αναδόχους του έργου, δεν κοινοποιήθηκε έγκαιρα στον φορέα.
Ο ΦΟΔΣΑ είχε ζητήσει την κοινοποίηση το αργότερο μέχρι τις 31/12 , για να προετοιμάσει τον διαγωνισμό. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα να δοθεί νέα παράταση.
Αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για μια “ταλαιπωρημένη” υπόθεση, καθώς οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις για την συγκεκριμένη μονάδα απορριμμάτων είναι αλλεπάλληλες. Η αρχή των ενστάσεων έγινε το φθινόπωρο του 2020 και από τότε συνεχίζουν μέχρι και σήμερα.
Οι εταιρείες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κέρκυρα είναι οι , ΘΑΛΗΣ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.- ΤΕΡΝΑ , WATT Α.Ε. – INTRAKAT .

Το έργο

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 52.6 εκ. Ευρώ με ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43.9 εκ. ευρώ) και αναθέτουσα αρχή είναι ο ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων.
Η κατασκευή της μονάδας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, ενώ η λειτουργία και η συντήρηση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του αναδόχου του έργου.
Καταληκτικά, το έργο αναμένεται να διαρκέσει 96 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.
Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του “γηπέδου” θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος, δυναμικότητας 12.500 τόνων ετησίως.

Τι περιλαμβάνει η εγκατάσταση

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που σχεδιάζεται για την Κέρκυρα θα περιλαμβάνει:

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων Α.Σ.Α.,
— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,
— μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των Α.Σ.Α., με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του,
— μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης,
— μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής – θερμικής ενέργειας),
— μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος,
— μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών,
— μονάδα ωρίμανσης κομπόστ τύπου Α και κομπόστ προδιαλεγμένου οργανικού,
— μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, για την επεξεργασία των παραγόμενων αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων.
Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.
Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς και κομπόστ του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α. μέσω της μηχανικής διαλογής.
Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση τού βιοαερίου αυτού με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, και διάθεση τής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV