Βαγγέλης
Θάνος

Ακόμα ένα όπλο αναμένεται να προστεθεί στη μάχη που δίνεται με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για ακόμα μια μονάδα απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Λάρισας για την εξυπηρέτηση της διαχειριστικής ενότητας Π.Ε. Λάρισας”.

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραμμής επεξεργασίας αποβλήτων για τα σύμμεικτα ΑΣΑ, την κατασκευή γραμμής επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά (ΠOA) και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και λειτουργικότητας του έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και η αποσφράγιση είναι προγραμματισμένη για τις 3 Μαρτίου. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο έχει έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για την κατηγορία τέτοιων έργων καθώς μπορεί να φτάσει ακομα και τα 100 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 124 εκατ.), με το δικαίωμα προαίρεσης το οποίο προβλέπεται στη σύμβαση.

Ο προϋπολογισμός χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης φτάνει στα 54 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 66,96 εκατ. ) και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 93 μήνες.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όσο και από το ιδίους πόρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας.

Ταυτότητα έργου

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:

• 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ και

• 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ.

Στη ΜΕΑ θα καταλήγουν όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) με κωδικό ΕΚΑ 20 και αυτά με κωδικό ΕΚΑ 15.

Η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα διαθέτει κατ΄ ελάχιστον:

• Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων

• Τμήμα προεπεξεργασίας/προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων

• Τμήμα κύριας μηχανικής διαλογής συμμείκτων απορριμμάτων

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού συμμείκτων απορριμμάτων – αναερόβια χώνευση.

• Τμήμα αξιοποίησης βιοαερίου

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας χωνέματος οργανικού συμμείκτων – αερόβια κομποστοποίηση

• Τμήμα ωρίμανσης κοµπόστ τύπου Α

• Τμήμα ραφιναρίας κοµπόστ τύπου Α

Επίσης, η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 3 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά και το οργανικό κλάσμα που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγµένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται βιολογική επεξεργασία (αναερόβια χώνευση και αερόβια κομποστοποίηση), και το παραγώμενο βιοαερίο θα αξιοποιείται πρός παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται και στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η θερμική θα χρησιμοποιείται για τις θερμικές αναγκες της μονάδας.

Δικαίωμα προαίρεσης

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι έτη.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή καθώς το ένα μέρος αφορά την κατασκευή των υποδομών. Το δεύτερο μέρος προβλέπει την λειτουργία της μονάδας από τον ανάδοχο για διάστημα έξι ετών.

Ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έως έξι έτη λειτουργίας του έργου. Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ. Και τέλος δικαίωμα προαίρεσης για τη λειτουργία των εργασιών επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού, με σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ 2020-2030 στη ΜΕΑ από έξι έτη έως δώδεκα χρόνια.

Πρόκειται για το δεύτερο έργο διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για μονάδα απορριμμάτων στη Θεσσαλία. Ο άλλος διαγωνισμός που τρέχει αφορά την κατασκευή μονάδας απορριμμάτων στη Μαγνησία με προϋπολογισμό 34,6 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 42,9) και αναθέτουσα Αρχή είναι ο δήμος Βόλου. Η δημοπράτηση γι αυτό το έργο ολοκληρώνεται στις 10 Φεβρουαρίου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV