Connect with us

Διαχείριση Απορριμμάτων

Νέα ένσταση για τη μονάδα απορριμμάτων Κέρκυρας-Πως προχωρά ο διαγωνισμός

Δημοσιεύθηκε

στις

Ακόμα ένα νέο εμπόδιο έρχεται να προστεθεί στον πολύπαθο διαγωνισμό για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κέρκυρα, η οποία πρόσφατα επαναδημοπρατήθηκε. Συγκεκριμένα, το σημαντικό έργο διαχείρισης απορριμμάτων για το τουριστικό προϊόν του νησιού, οδεύει ακόμα μία φορά προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών (ΑΕΠΠ).

Αυτό συνέβη καθώς ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΤΕΝΕΡΓ), κατέφυγε στην ΑΕΠΠ στις 2 Απριλίου. Σύμφωνα με πηγές του ypodomes.com ο λόγος της νέας αυτής προσφυγής ήταν οι ενστάσεις που είχε η εταιρία σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού του αναδόχου του έργου.

Η απόφαση της ΑΕΠΠ αναμένεται στις 7 Μαΐου και προς το παρόν ο διαγωνισμός συνεχίζει κανονικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών να είναι η 10η Μαΐου και η αποσφράγιση να αναμένεται στις 17 του ίδιου μήνα.

Αυτό συμβαίνει καθώς η αποστολή της απόφασης από την ΑΕΠΠ αναμένεται περί τα τέλη Μαΐου και η αναθέτουσα αρχή, η οποία είναι ο νεοσυσταθείς ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, είναι σε θέση να συνεχίσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Το ιστορικό του διαγωνισμού

Να υπενθυμίσουμε πως η ΤΕΝΕΡΓ, η οποία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για το εν λόγω έργο, έχει ήδη προσφύγει στην ΑΕΠΠ και είχε πετύχει την ακύρωση του διαγωνισμού επικαλούμενη φωτογραφικούς όρους το περασμένο καλοκαίρι.Τότε είχαν δείξει ενδιαφέρον βετεράνοι στον τομέα των έργων διαχείρισης απορριμμάτων καθώς οι εταιρίες που είχαν κατέβει στο διαγωνισμό ήταν οι εξής:

ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
WATT
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΤΕΝΕΡΓ

Το κόστος και τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο οδηγήθηκε σε επαναδημοπράτηση, η οποία βγήκε στον αέρα πριν από δύο εβδομάδες. Τα τροποποιημένα τεύχη δημοπράτησης, ύστερα από τη διόρθωση των παρατηρήσεων της ΤΕΝΕΡΓ, είχαν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το έργο.

Το υπό δημοπράτηση έργο αφορά στην Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας με το κόστος του να ανέρχεται στα 52.6 εκ. Ευρώ με ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43.9 εκ. ευρώ).

Η κατασκευή της μονάδας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, ενώ η λειτουργία και η συντήρηση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κυρίου του έργου, και το έργο αναμένεται να διαρκέσει 96 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόννων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος, δυναμικότητας 12.500 τόννων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων Α.Σ.Α.,

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,

— μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των Α.Σ.Α., με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του,

— μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης,

— μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής – θερμικής ενέργειας),

— μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος,

— μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών,

— μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και κομπόστ προδιαλεγμένου οργανικού,

— μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και υγρών απόβλητων.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς και κομπόστ του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α. μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση τού βιοαερίου αυτού με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, και διάθεση τής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής, για έξι (6) έτη.

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα