Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Πώληση μονάδων της ΔΕΗ και “άνοιγμα” της αγοράς ενέργειας ζητά άμεσα η Τρόικα

Δημοσιεύθηκε

στις

Πιεστικά χρονικά περιθώρια θέτει η τρόικα, για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες αναβάλλονται συνεχώς την τελευταία διετία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το κείμενο του MOU, στο άνοιγμα της αγοράς μέσω της πώλησης μονάδων της ΔΕΗ, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των εταιρειών διαχείρισης δικτύων από τις κάθετα οργανωμένες ενεργειακές επιχειρήσεις, στην επίλυση του προβλήματος με το έλλειμμα του Λειτουργού Αγοράς (θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους), στην αλλαγή του συστήματος αμοιβής των παραγωγών ΑΠΕ και στην πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων.

Ακόμη, το νέο κείμενο εισάγει ως υποχρεωτικούς όρους αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ συγκριτικά με τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται στις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ επιβάλει την χρέωση όσων εκμεταλλεύονται για ηλεκτροπαραγωγή, λιγνίτη και υδροηλεκτρικά, να καταβάλλουν δικαιώματα στο Δημόσιο.

Ας σημειωθεί ότι για την αποτίμηση του πραγματικού κόστους στην λιγνιτοπαραγωγή, μελέτη ετοιμάζει και η ΡΑΕ, ενώ ήδη στο λιγνίτη έχει επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος όμως δεν έχει το χαρακτήρα δικαιώματος. Πάντως οι προβλέψεις του νέου μνημονίου στοχεύουν στη θέσπιση συγκεκριμένων δεδομένων για την κοστολόγηση πόρων όπως ο λιγνίτης και τα νερά, τα οποία μέχρι τώρα η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται έναντι αντιπαροχών θεσμοθετημένων και μη, όπως η άρδευση γεωργικών εκτάσεων, ή η απορρόφηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων.

Ειδικότερα για τη ΔΕΗ το μνημόνιο αναφέρει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της σε μια απελευθερωμένη αγορά.

Advertisement

Επίσης, το σχέδιο θα περιλαμβάνει ποια τμήματα της ΔΕΗ θα πωληθούν και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ειδικά λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες, όπως και τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ που ελέγχει και διαχειρίζεται την υποδομή μεταφοράς).

Τέλος η Κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση, ώστε ασχέτως των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, οι αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι οδηγίες του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΣΦΑ, μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να καταθέσει στη ΡΑΕ το φάκελο για την πιστοποίηση της ανεξαρτησίας του έναντι της μητρικής, διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και πάντως πριν το Μάρτιο του 2013.

Για τα τιμολόγια, το νέο μνημόνιο όπως και τα προηγούμενα άλλωστε, προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2013, αυτά θα πρέπει να είναι πλήρως απελευθερωμένα (δεν θα απαιτείται δηλαδή η επικύρωσή τους με υπουργική απόφαση), με εξαίρεση τα τιμολόγια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Έως τότε το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να εκδώσει υπουργική απόφαση με τις τιμές που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου, ώστε να πλησιάζουν το πραγματικό κόστος, με ισχύ μέχρι το τέλος Μαρτίου ενώ για το επόμενο διάστημα και μέχρι τον Ιούνιο, νέα απόφαση θα ορίζει τα τιμολόγια με βάση το πραγματικό τους κόστος.

Επιπροσθέτως η Κυβέρνηση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013 θα πρέπει να εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές με πρόβλεψη επιβολής δικαιωμάτων (royalties) στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων λιγνίτη και νερού (υδροηλεκτρικά).

ΑΠΕ

Για τις ΑΠΕ, το μνημόνιο επιδιώκει να αντιμετωπιστεί το τεράστιο έλλειμμα του λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί (άνω των 400 εκατομμυρίων). Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εγγυηθεί ότι

Advertisement

· από τον Ιανουάριο και σε μηνιαία βάση η ΛΑΓΗΕ θα δημοσιεύει τα στοιχεία του λογαριασμού και με προβολή για όλο το έτος,

· θα λάβει μέτρα για μείωση των αδειών ΑΠΕ

· θα προσαρμόζει τις εισπράξεις (τέλος ΑΠΕ), στην αρχή κάθε εξαμήνου, ώστε να εξαφανίσει το έλλειμμα του λογαριασμού στο τέλος του 2013.

Πάντως για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να κοινοποιήσει μέχρι το τέλος του 2012 στις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής λεπτομερές σχέδιο μεταρρυθμίσεων στο σχήμα ενίσχυσης των ΑΠΕ (σήμερα μέσω της σταθερής ταρίφας που αγοράζεται το ηλεκτρικό), με στόχο να γίνει περισσότερο συμβατό με τις εξελίξεις της αγοράς (τιμές ηλεκτρικού, κόστος επενδύσεων, ιδίως στα φωτοβολταϊκά).

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν σχήματα όπως feed in premium (ταρίφα ίση με αυτήν που διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συν ένα premium, που θα διαμορφώνεται για συγκεκριμένο αριθμό αδειών και ανάλογα με την τεχνολογία). Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν τρέχουσες και αναμενόμενες εξελίξεις στις τεχνολογίες ΑΠΕ.

Τέλος το μνημόνιο ζητά μέχρι το τέλος του 2012 ένα πλήρη οδικό χάρτη για τις αλλαγές στο μοντέλο της συνολικής αγοράς ενέργειας, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην παραγωγή την προμήθεια, και το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη την αλλαγή των υφιστάμενων μετρητών στα σημεία κατανάλωσης, με σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές. Πρόκειται για το γνωστό σχέδιο αντικατάστασης 7,5 εκατομμυρίων μετρητών, το οποίο μπορεί να πετύχει χρηματοδότηση και από κοινοτικά ταμεία.

Advertisement

 

Πηγή: euro2day.gr

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα