Connect with us

Εταιρικά Nέα

Μυτιληναίος: Εκτίναξη τζίρου 42,7% στο εννεάμηνο

Δημοσιεύθηκε

στις

Επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές του α’ εξαμήνου συνεχίζει να καταγράφει και στο εννεάμηνο του 2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,547 δισ. ευρώ, έναντι 1,084 δισ. ευρώ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 42,7%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 248,0 εκατ. ευρώ έναντι 218,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 120,6 εκατ. ευρώ έναντι 117,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 2,5%.

Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε 0,844 ευρώ έναντι 0,824 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Την ίδια στιγμή, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 449 εκατ. ευρώ.

Τομέας Μεταλλουργίας

Σύμφωνα με τον Όμιλο, ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε να καταγράφει ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2019, παρά το αδύναμο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις τιμές των εμπορευμάτων την τρέχουσα περίοδο, σε μεγάλο βαθμό λόγω των «εμπορικών πολέμων» που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η MYTILINEOS πέτυχε υψηλή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου.

Στο εννεάμηνο του 2019, η μέση τιμή του αλουμινίου στο LME παρέμεινε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του αλουμινίου στα $1.829/t, μειωμένη κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση των τιμών αλουμινίου αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες τιμές premia των προϊόντων αλουμινίου που κατέγραψαν αύξηση κατά 5%.

Από τον Ιούνιο του 2019, η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του προγράμματος New Era 250, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., επεκτείνοντας έτσι τις δραστηριότητές της και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (scrap recycling). Η εξαγορά αυξάνει τη συνολική ετήσια παραγωγή αλουμινίου κατά 37.000t / έτος, σε 222.000t / έτος, ενώ ξεκινά και η νέα εγκατάσταση χύτευσης στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος που αυξάνει τη δυναμικότητα του εργοστασίου με χρήση δευτερόχυτου αλουμινίου κατά 12.000t / έτος. Με αυτόν τον τρόπο, η MYTILINEOS μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική παραγωγή αλουμινίου. Ήδη, μέσω αυτής της εξαγοράς, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο σε παραγωγή 234.000t / έτος, μειώνεται κατά 19%. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χυτήριο και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, η συνολική παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί σε 250.000t / έτος μέχρι το 2022, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο προβλέπεται να μειωθεί κατά 25%.

Αναφορικά με τις τιμές της αλουμίνας, ο δείκτης API συνέχισε να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα μετά από την αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 2018, έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, που επηρέασαν τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας και την περικοπή παραγωγής από το μεγαλύτερο εργοστάσιο αλουμίνας στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξομάλυνσης της αγοράς εντός του 2019, η μέση τιμή του δείκτη API μειώθηκε κατά 27,7% σε $349/t σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

«Η MYTILINEOS κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, και βρίσκεται στο ανταγωνιστικότερο 25% της παγκόσμιας παραγωγής. Το νέο πρόγραμμα μείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας που ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο (Κωδική Ονομασία: Ήφαιστος), επικεντρώνεται στη διατήρηση αυτής της θέσης», αναφέρεται στην ενημέρωση.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Το πρώτο εννεάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών φυσικού αεριού και υψηλών τιμών CO2 είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικά αυξημένη παραγωγή των μονάδων Φ.Α. (κατά 26,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018).

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2, οδήγησαν σε άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα €65,27/MWh, 14,6% υψηλότερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα ανωτέρω (αυξημένη ζήτηση & υψηλή τιμή CO2), σε συνδυασμό με την δυνατότητα προμήθειας Φ.Α. σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, μέσω της αγοράς φορτίων Υ.Φ.Α., και τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής τους στις 4,1 TWh (αύξηση 19,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2018). Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ΑΠΕ μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των καθαρών εισαγωγών.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα