Connect with us

Επικαιρότητα

Μνημόνιο – ενέργεια σημειώσατε Χ

Δημοσιεύθηκε

στις

Μέτρα στο Μνημόνιο για την εφαρμογή μιας νέας ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη

Βασικός στόχος των ρυθμίσεων του μνημονίου για τα ενεργειακά είναι να εφαρμοστεί μια ενεργειακή πολιτική που θα συντελέσει στην ανάπτυξη και για αυτό το λόγο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια «ολιστική» προσέγγιση που θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους καταναλωτές αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα βήματα που προβλέπονται είναι τα εξής:

Δίκτυα

Έχει αφαιρεθεί η πρόβλεψη για μεταφορά των μετοχών του ΑΔΜΗΕ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου στο ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπεται μέχρι το Νοέμβριο να περάσει η νομοθεσία για την υιοθέτηση του μοντέλου ΙΤΟ για την αγορά αερίου, ενώ ο ΔΕΣΦΑ θα υποβάλει αίτηση πιστοποίησης στη ΡΑΕ μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Ο νέος διαχειριστής του συστήματος αερίου θα πιστοποιηθεί από τη ΡΑΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ή εάν γίνει νωρίτερα η αποκρατικοποίηση πριν την αποκρατικοποίηση.

Αποκρατικοποίηση ΔΕΗ και ΔΕΣΦΑ

Η κυβέρνηση θα υποβάλει πλάνο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ για την προετοιμασία της αποκρατικοποίησης της εταιρείας, που θα συμβάλει στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Το πλάνο θα εξειδικεύει ποια κομμάτια της ΔΕΗ θα αποκρατικοποιηθούν και θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα (Νοέμβριος 2012).

Advertisement

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη της για το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης στην εταιρεία αερίου αλλά και στον ηλεκτρισμό, ότι αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται στις προβλέψεις της οδηγίας 2009/73/EK.

Τιμολόγια

Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την εξάλειψη των ρυθμιζόμενων τιμολογίων για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών πλην των ευάλωτων:

Θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2013 υπουργική απόφαση για την προσαρμογή των τιμών των τελικών καταναλωτών στη χαμηλή τάση

Νέα υπουργική απόφαση θα εκδοθεί τον Μάρτιο (με εφαρμογή το Μάιο) του 2013 για την περαιτέρω προσαρμογή των τιμών στη χαμηλή τάση ώστε να αντανακλούν τα κόστη. Τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ανακαλούνται οριστικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Επίσης η κυβέρνηση θα αποτιμήσει τη βέλτιστη πρακτική για τα τέλη και τις χρεώσεις των υδροηλεκτρικών και των λιγνιτών.

Προκειμένου να αποτιμηθούν καλύτερα τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΗ η κυβέρνηση θα υποβάλει στην τρόικα και θα δημοσιεύσει μελέτη που θα συγκρίνει τόσο τα κόστη όσο και τις αμοιβές στη ΔΕΗ συγκριτικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.

Επίσης θα προωθηθεί η υιοθέτηση σε μεγάλη κλίμακα των περίφημων έξυπνων μετρητών και η αντικατάσταση των σημερινών ρολογιών, με χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ και της ΕΤΕΠ.

ΑΠΕ

Advertisement

Για τις ΑΠΕ προβλέπεται από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά η μηνιαία δημοσίευση των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ για το λογαριασμό των ΑΠΕ με προβλέψεις για όλη τη διάρκεια του 2013.

Επίσης λαμβάνονται μέτρα για να μειωθεί η συσσώρευση αδειών που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί μέσα στο Νοέμβριο του 2012.

Επιβάλλεται εισφορά στις ΑΠΕ που θα προσαρμόζεται κάθε έξι μήνες για την εξάλειψη του χρέους που έχει συσσωρευτεί στο λογαριασμό για τις ΑΠΕ με ημερομηνία λήξης το τέλος Δεκεμβρίου του 2013.

Επίσης η κυβέρνηση καλείται να παρουσιάσει λεπτομερές πλάνο αναμόρφωσης του συστήματος υποστήριξης των ΑΠΕ που θα είναι πιο συμβατός με τις εξελίξεις της αγοράς και θα είναι σύμφωνος και με τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας. Θα εξεταστούν τα μοντέλα feed inpremia σε συνδυασμό με την επιβολή ανώτατου ορίου στις άδειες και τον όγκο της ισχύος που θα υποστηρίζεται με επιδοτήσεις ή το συνολικό ύψος της επιδότησης που θα χορηγείται ανά τεχνολογία (τέταρτο τρίμηνο 2012).

Θα επιβληθεί από το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανώτατο όριο στις νέες συνδέσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες (πρώτο τρίμηνο 2013). Θα υιοθετηθεί το νέο μοντέλο υποστήριξης των ΑΠΕ (δεύτερο τρίμηνο 2013).

Χονδεμπορική αγορά

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα καταρτιστεί λεπτομερές πλάνο και οδικός χάρτης και θα παρουσιαστεί στην Κομισιόν. Θα περιλαμβάνει μέτρα για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην παραγωγή και προμήθεια, τη δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας, καθώς και τη σύνδεση του χρηματιστηρίου αυτού με τις γειτονικές αγορές.

Επίσης μέχρι το τέλος του έτους θα παρουσιαστεί μελέτη για τη ηλεκτρική σύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα

Καύσιμα

Advertisement

Για την αγορά καυσίμων προβλέπεται η δημιουργία Κεντρικού Φορέα Τήρησης Αποθεμάτων για τη διευκόλυνση των εισαγωγών πετρελαιοειδών.

Επίσης αίρονται οι απαγορεύσεις που υπάρχουν στα ΔΧ και ΙΧ φορτηγά και τη διανομή καυσίμων. Θα πρέπει τέλος να εκδοθούν οι αποφάσεις για τις προδιαγραφές του συστήματος εισροών εκροών αλλά και για την εφαρμογή GPS στα φορτηγά.

 

Πηγή: capital.gr

Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα