Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Μπλοκ της ΡΑΕ στο Δήμο Καρύστου για ανάκληση αιολικού – Προχωράει το μεγάλο πρότζεκτ της “Σοφράνο”

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash

Απορριπτικά απάντησε η ΡΑΕ στο αίτημα του Δήμου Καρύστου να ανακαλέσει την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας “Σοφράνο Α.Ε.Ε.”

Η άδεια αφορά αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 165 MW, στη θέση «Τσούκα Δεμενίτη – Προφήτης Ηλίας – Λούτσα – Χαλτζάρα – Χρούση – Πυργάρι – Γκορέ – Κούρφα – Ντελίβια», στο Δήμο Καρύστου, στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Η «ΣΟΦΡΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελεί σύμπραξη των εταιρειών Ελλάκτωρ και EDP Renewables. Μέσω της Σοφράνο η Ελλάκτωρ ξεδιπλώνει το σχέδιο της για έργα ΑΠΕ στην Εύβοια , που ξεπερνούν τα 450 MW.

Ο Δήμος Καρύστου άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης της ΡΑΕ , προβάλλοντας δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των εκτάσεων που προβλέπεται η υλοποίηση των εγκαταστάσεων.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος, ι η θέση εγκατάστασης του σταθμού συμπίπτει με αποκλειστικά δημοτικές εκτάσεις του Δήμου, ενώ και οι υπόλοιπες εκτάσεις εμφανίζουν σημαντικά στοιχεία ταύτισης με καταγεγραμμένες δημοτικές εκτάσεις.

Επιπλέον ο Δήμος κρίνει πως η απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρόλο που τα ζητήματα χορήγησης άδειας σε αυτές τις περιοχές είναι κρίσιμα, καθώς αφορούν θέματα δημόσιας ασφάλειας και υγείας, ο Δήμος ουδέποτε έλαβε γνώση για την αίτηση της Σοφράνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμά του για ακρόαση, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ( Ε.Σ.Δ.Α.).

Η θέση της ΡΑΕ

Η Αρχή στην ανακοίνωση της αναφέρει πως προχώρησε στην απόρριψη του αιτήματος του Δήμου γιατί:

-το κριτήριο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ουδόλως αξιολογείται στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήσεων χορήγησης άδειας παραγωγής, καθώς η διενέργεια του σχετικού ελέγχου δεν εμπίπτει στις εκ του νόμου αρμοδιότητες της ΡΑΕ. Η ακριβής θέση της μονάδας, καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης αυτής, εξετάζονται και προσδιορίζονται κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, που χορηγείται στον κάτοχο άδειας παραγωγής σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο.

-Για τον δεύτερο λόγο πως η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας μη αναστρέψιμες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Η άδεια που χορηγεί η ΡΑΕ αποτελεί την απαρχή της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, για την οποία απαιτείται η εξασφάλιση διοικητικών εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Τέλος , όσον αφορά την τοποθέτηση του Δήμου Καρύστου, πως δεν ενημερώθηκε για την χορήγηση της άδειας , με αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμα του για ακρόαση. Η ΡΑΕ αναφέρει ότι η αίτηση της εταιρείας αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Αρχής , ούτως ώστε όποιος έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις ενώπιον της Αρχής σε σχέση με την αίτηση που υποβλήθηκε.

Advertisement

Υπό αυτό το πρίσμα,  καθίσταται σαφές ότι η ΡΑΕ εφάρμοσε τους προβλεπόμενους όρους και διαδικασίες δημοσιότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και, συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός του αιτούντος τυγχάνει απορριπτέος στο σύνολό του.

Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε πως η “ΣΟΦΡΑΝΟ Α.Ε.Ε.” εξασφάλισε ακόμα μια βεβαίωση παραγωγού. Η εταιρεία προωθεί κι άλλον έναν αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 35MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 35MW, στη θέση Τσούκκα – Ράχη Σκάλα, του Δήμου Καρύστου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα