Νίκος
Καραγιάννης

Μονομαχία μεταξύ ΟΤΕ και ΤΕΚΑΛ προέκυψε στον μεγάλο διαγωνισμό του ΤΕΕ για τον πανελλαδικό οδοφωτισμό σε οδικούς άξονες της χώρας. Αφορά και τις 13 Περιφέρειες και το κόστος του μαζί με την προαίρεση φτάνει τα 185 εκατ. ευρώ. Στην διαδικασία έναρξης του διαγωνισμού σύμφωνα με πληροφορίες κατέβηκαν δύο σχήματα, το πρώτο από ΟΤΕ-Globiled και το δεύτερο από ΤΕΚΑΛ-Pagano SpA. ΟΤΕ και ΤΕΚΑΛ είναι οι leader του κάθε σχήματος.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις προσφορές που θα κατεβάσει το κάθε σχήμα καθώς από εκεί θα προκύψει και ο ανάδοχος του μεγάλου αυτού έργου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους του στη χώρα και ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο για ανάλογα έργα στο μέλλον στο πεδίο του οδοφωτισμού. Η διάρκεια της σύμβασης είναι σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι με εκτιμώμενη αξία 129.997.241,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 104.836.485,00 €), ενώ περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 50% ήτοι έως του ποσού των 80.598.289,67€ με ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 64.998.620,70).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.ΨΗ.Δ.) και τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Άξονα 4.6- «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της Χώρας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Next Generation EU.

Ποιο είναι το έργο

Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας-πλαίσιο είναι η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς των 13 (δεκατριών) Περιφερειών της χώρας για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας αλλά και την αισθητική αναβάθμιση αυτών, με έμφαση σε τμήματα του οδικού δικτύου, τα οποία δεν φωτίζονται καθόλου και υπάρχει σε αυτά έλλειψη – απουσία υποδομής (υπογείου δικτύου και ιστών οδικού φωτισμού).

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου της συμφωνίας-πλαίσιο, κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει τα τμήματα του οδικού δικτύου με όριο ταχύτητας μέχρι 60χλμ/ώρα αρμοδιότητάς της στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη ή ανεπάρκεια οδικού φωτισμού, και να τα προτεραιοποιήσει ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους (αριθμός, συχνότητα και σοβαρότητα τροχαίων ατυχημάτων σε αυτά). Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο θα προσδιοριστούν με αντικειμενικά κριτήρια επικινδυνότητας τα τελικά σημεία ανά Περιφέρεια, τα οποία και θα ενταχθούν στα πλαίσια του έργου.

Ειδικότερα με την παρούσα σύμβαση οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 958 χιλιόμετρα φωτιζόμενου οδικού δικτύου σε δίκτυο το οποίο σήμερα δεν φωτίζεται καθόλου, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νεών αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού (υπολογίζεται ότι η μέση απόσταση μεταξύ των ιστών θα είναι 30μ).

Μέσω της ανάπτυξης των αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας led, η κάθε Περιφέρεια θα διασφαλίσει την άνετη και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών στα μέχρι πρότινος σκοτεινά τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα, κάθε αυτόνομος, έξυπνος, τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού θα διαθέτει κατάλληλο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία λιθίου ή νικελίου που θα φορτίζει την ημέρα και θα ρευματοδοτεί το φωτιστικό led τις νυχτερινές ώρες με απόλυτη επάρκεια ισχύος. Επίσης, το σύστημα αυτονόμου φωτισμού θα διαθέτει και ένα έξυπνο ελεγκτή MPP ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο την ένταση του φωτισμού που παρέχεται από το φωτιστικό, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης. Έτσι, τμήματα του οδικού δικτύου των Περιφερειών της χώρας, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο απόλυτο σκοτάδι και αποτελούν σημεία παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς και λόγω έλλειψης υποδομής παραμένουν αφώτιστα, θα αποκτήσουν με εύκολο και οικονομικό τρόπο επαρκή φωτισμό για την ασφαλή διέλευσή οχημάτων και πεζών.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της παρούσα σύμβασης οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτίσουν 958 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, το οποίο μέχρι σήμερα παρουσιάζει παντελή έλλειψη φωτισμού, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νεών αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού τεχνολογίας Led.

Κάθε αυτόνομος έξυπνος τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού θα αποτελείται από:

1. Ειδικοί, κατάλληλα σχεδιασμένοι και στατικά μελετημένοι για το βάρος του φωτιστικού, των πάνελ και των συσσωρευτών, κωνικοί γαλβανισμένοι σιδηροϊστοί ύψους 8-10μ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας.

2. Φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης τεχνολογίας LED, ισχύος ≤80W, κλάσης μόνωσης ΙΙΙ, καταλληλά για λειτουργία σε αυτόνομο σύστημα.

3. Μπαταρία λιθίου ή νικελίου κατάλληλης βάσης στήριξης και κατάλληλης χωρητικότητας που θα εξασφαλίζει >1 ημέρα αυτονομία λειτουργίας του φωτιστικού σημείου χωρίς την αναγκαιότητα φόρτισής της.

4. Φωτοβολταϊκό πάνελ κατάλληλων διαστάσεων και ισχύος , με την αναλογούσα βάση στήριξης που θα συλλέγει ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα τροφοδοτεί την μπαταρία λιθίου ή νικελίου.

5. Έξυπνο controller τύπου MPPT, το οποία α) θα ρυθμίζει την ένταση του φωτιστικού λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας και β) θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό ελέγχου.

6. Κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης, τηλεελέγχου Custom made για την προτεινόμενη κάθε φορά λύση

7. Κεντρικό λογισμικό συστήματος προληπτικής συντήρησης του συστήματος.

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία όλων των ανωτέρω μετά της απαιτούμενης εργασίας, των υλικών και των μικροϋλικών που θα απαιτηθούν.

Επίσης, προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης του εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης για δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή της κάθε εκτελεστικής σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV