Connect with us

Περιβάλλον-Περιβαλλοντικά έργα

Μονάδα απορριμμάτων Αχαΐας: Οι εταιρείες που έδειξαν αρχικό ενδιαφέρον για το έργο

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Canva
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Canva

Προχωρούν οργανωμένα και σταθερά οι διαδικασίες για τη μονάδα απορριμμάτων Αχαΐας. Με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, μια μικρή παρουσίαση του έργου προς τους ενδιαφερόμενους.

Στόχος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας (ΣΥΔΙΣΑ), είναι να πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε να θωρακίσει το διαγωνισμό του έργου με στόχο να αποφύγει τυχόν προσφυγές και καθυστερήσεις.

Όπως είναι αναμενόμενο, το παρών σε αυτή τη μίνι-παρουσίαση έδωσαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ypodomes.com, ανάμεσα στις εταιρείες που βρέθηκαν στη εκδήλωση ήταν η Ηλέκτωρ, η Μεσόγειος, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, και η Watt.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και είναι αναμενόμενο πως θα τραβήξει το ενδιαφέρον όλων των ισχυρών παικτών του κλάδου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ypodomes.com πως έχουν στόχο να ξεκαθαρίσουν όλα ενδεχόμενα θολά σημεία πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Για αυτό το σκοπό θα επιτρέψουν ένα “χρονικό παράθυρο” περίπου δέκα ημερών, ούτως ώστε να κατατεθούν γραπτώς όλες οι απορίες και ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Αυτό εκτιμούν πως θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού χωρίς προβλήματα και το έργο θα πάρει βήμα-βήμα το δρόμο της κατασκευής.

Πρόκειται για μια υποδομή που θα δώσει σημαντικές λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας και θα βοηθήσει τη χώρα να πετύχει τους στόχους που θέτει η Κομισιόν.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 93 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 75 εκατ.) και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Advertisement

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 31/10/2022, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 07/11/2022. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού η σύμβαση θα έχει διάρκεια 96 μήνες (8 χρόνια).

Ταυτότητα έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ Φλόκα,  στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, συνολικής δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Eντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι χρόνια. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον: α) Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι έτη λειτουργίας του έργου και β) Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή / και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.

Οι νέες υποδομές προβλέπεται να εξυπηρετούν τα απορρίμματα των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή, και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη. Το Α’ μέρος προβλέπει την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Το Β’ μέρος περιλαμβάνει την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι χρόνια.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Νομού Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά:

• Στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

• Σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με σκοπό την προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ, είτε με παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, είτε την αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και αντίστοιχα μείωσης των συμμείκτων, είτε με επιλογή άλλης μεθόδου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030.

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα