Βαγγέλης
Θάνος

Ακόμα πιο “ελκυστικό” για τους υποψήφιους αναδόχους έγινε το πρότζεκτ  για την κατασκευή μονάδας απορριμμάτων στην Αχαΐα. Με πρόσφατη απόφαση του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε με αποτέλεσμα, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, πλέον να ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας άναψε το πράσινο φως για την αύξηση του προϋπολογισμού στο δικαίωμα προαίρεσης του έργου στα 48,4 εκατ.(αξία με ΦΠΑ 60 εκατ.).  Αυτό οδήγησε στην αύξηση και του συνολικού προϋπολογισμού του έργου στα 92,8 εκατ. ευρώ (115 εκατ. αξία με ΦΠΑ).

Ο αρχικός προϋπολογισμός, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης έφτανε στα 93 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Η κατασκευή και η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας έχει προϋπολογισμό  36 εκατ. ευρώ με Φ.Π.Α. και η  χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Επιπλέον η κανονική εξαετής λειτουργία του έργου έχει προϋπολογισμό  18, 99 εκατ. ευρώ . Το ποσό θα καλυφθεί 100% από ίδιους πόρους του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ. Αχαΐας.

Εκτός από το ποσό του προϋπολογισμού, η Αναθέτουσα Αρχή, έδωσε και παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός μέχρι τις  30/01/2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 06/02/2023

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων αναδόχων του έργου είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΥΔΙΣΑ, μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει ερωτήματα για επιπλέον διευκρινήσεις επί του έργου η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Μεσόγειος, η Watt, η Ηλέκτωρ και η Intrakat.

Για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας οι άνθρωποι του ΣΥΔΙΣΑ έχουν επιλέξει να εξαντλήσουν όλα τα ενδεχόμενα θολά σημεία πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ούτως ώστε να αποφύγουν τυχόν εμπόδια στην επόμενη φάση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πως μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας συλλέγουν τα ερωτήματα των εταιρειών και σε δεύτερο χρόνο απαντούν, ξεκαθαρίζοντας την εικόνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, ερωτήματα θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20/01/2023, και η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει μέχρι τις 24/01/2023.

Ταυτότητα έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ Φλόκα, συνολικής δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι χρόνια. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον: α) Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι έτη λειτουργίας του έργου και β) Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή / και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.

Οι νέες υποδομές προβλέπεται να εξυπηρετούν τα απορρίμματα των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή, και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη. Το Α’ μέρος προβλέπει την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Το Β’ μέρος περιλαμβάνει την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι χρόνια.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Νομού Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά:

• Στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

• Σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με σκοπό την προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ, είτε με παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, είτε την αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και αντίστοιχα μείωσης των συμμείκτων, είτε με επιλογή άλλης μεθόδου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030.

Δικαίωμα προαίρεσης

Το δικαίωμα προαίρεσης που κατέχει μονομερώς η Αναθέτουσα Αρχή, αφορά την κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι ετών. Την επεξεργασία επιπλέον 10.000 τόνων/έτος προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και τις εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV