Μόλις στο 22% η συμμετοχή των γυναικών στις Μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με πολλή μικρή συμμετοχή εμφανίζεται η παρουσία των εργαζόμενων γυναικών στον τομέα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter της Επιτρόπου Μεταφορών της Ε.Ε. κας Βιολέτας Μπουλτς, συνολικά μόλις το 22% των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας είναι γυναίκες και το 78% άντρες.

Σύμφωνα με το σχετικό infographic που συνόδευε την ανάρτηση της Επιτρόπου, οι εργαζόμενοι στις χερσαίες μεταφορές κατά 86% είναι άντρες και μόλις 14% γυναίκες, στις θαλάσσιες μεταφορές 80% άντρες και 20% γυναίκες ενώ καλύτερα είναι τα πράγματα στις αεροπορικές μεταφορές καθώς εκεί η αναλογία είναι σαφώς πιο βελτιωμένη με 60% άντρες και 40% γυναίκες.

Η ανισοκατανομή στις θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των δύο φύλων είναι εντυπωσιακά μεγάλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κομισιόν κάνει μία σημαντική προσπάθεια να κλείσει την ψαλίδα μέσα από την εφαρμογή καλών πρακτικών προκειμένου οι γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτόν τον κλασικά ανδροκρατούμενα τομέα της οικονομίας.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com