Νίκος
Καραγιάννης

Με μια ολιγοήμερη παράταση τελικά θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το νέο κτιριακό κτιριακό έργο-ΣΔΙΤ που αφοροά την ανέγερση και λειτουργία του Νέου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις 2 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε για τις 12 του ίδιου μήνα. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα τα οποία προετοίμασε και ωρίμασε μελετητικά το ΤΑΙΠΕΔ μέσα από την Μονάδα Ωρίμανσης Έργων.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 254,46 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 205,21 εκατ. ευρώ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα πρότυπα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Πιο συγκεκριμένα θα κληθούν να συμμετάσχουν μέχρι και έξι σχήματα τα οποία στην πρώτη φάση θα καταθέσουν τους φακέλους τους. Όσα από αυτά κριθούν πλήρη, περνούν στη Β` φάση όπου θα ξεκινήσει ένας διάλογος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό αντικείμενο του έργου.

Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση που επιλεχθεί το σενάριο ύψους 180.291.000 € πλέον ΦΠΑ, το Δημόσιο θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου με ποσό έως 25.000.000 €, το οποίο θα προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ– NextGenerationEU.

Στα 25 χρόνια η διάρκεια

Η διάρκεια του έργου είναι 300 μήνες (25 χρόνια) εκ των οποίων τα πρώτα τρία χρόνια περίπου θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο, ενω τα υπόλοιπα θα αφορούν την λειτουργία και συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών.

Σκοπός της Σύμβασης είναι: η κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στην υφιστάμενη κατάσταση απουσιάζουν, ο εκσυγχρονισμός για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, η αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια.

Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες, και η συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε ακατάλληλα ακίνητα στην Αθήνα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, στην προγραμματισμένη συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση (αντικαταστάσεις κύκλου ζωής), την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών, την επιστασία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των συστημάτων των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου.

Αυτά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ, θα αναλάβει την ασφάλιση των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Έργου, που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, θα επιστρέψει το Έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά τη λειτουργία του Έργου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV