Connect with us

Επικαιρότητα

Μια διαστημική αγορά 200 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως… αναζητά την Ελλάδα!

Δημοσιεύθηκε

στις

Οι τεράστιες επαγγελματικές ευκαιρίες, η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και το ευρύ φάσμα εφαρμογών των διαστημικών τεχνολογιών στην καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και κρατικών υπηρεσιών, αναδείχθηκαν στην εκδήλωση με θέμα «Δεδομένα Παρατήρησης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη», που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Στην 1η ενότητα, που ήταν αφιερωμένη στη «χρήση των Δεδομένων Παρατήρησης Γης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», μίλησαν οι Αθανάσιος Πότσης, Μέλος ΔΣ ΕΛ.Δ.Ο., Γεώργιος Ζαλίδης ( i-BEC), Jorge A. Sanchez, Πρόεδρος ΔΣ si-Cluster, CSFO Corallia, Αργυρώ Καββαδά, Associate, Science Program Management at NASA Headquarters Earth Science Division.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η ελληνική αγορά δεν έχει καταφέρει ακόμα να μπει δυναμικά στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων ανάπτυξης και αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών όπως το Galileo, την ώρα που ο τομέας αυτών των τεχνολογιών και των εφαρμογών που αξιοποιούν Δεδομένα Παρατήρησης Γης:

– Αποτελεί μια παγκόσμια αγορά 200 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ` έτος με τα 70 δισεκατομμύρια να αφορούν στην Ευρώπη

– Επιδεικνύει ρυθμούς ανάπτυξης 9% την τελευταία 10ετία

– Αποδίδει στους επενδυτές έξι ευρώ για κάθε ένα ευρώ επένδυσης

– Βρίσκεται εν αναμονή προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στην επόμενη τριετία, για εφαρμογές που αφορούν στα πεδία «Άμυνα & Ασφάλεια» και «Έρευνα & Ανάπτυξη».

– Εμφανίζει έναν ρυθμό αύξησης της απασχόλησης της τάξεως του 17%, που αφορά ως επί το πλείστον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Η ελληνική αγορά των διαστημικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις συνεργαζόμενες σε si-cluster και ενταγμένες στην Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), που απασχολούν πάνω από 2.000 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Νέα δυναμική δίνει η σύσταση και ανάπτυξη του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις, έχουν να επιδείξουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και προτάσεων, που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα και αφορούν: στην πλοήγηση, στην μετεωρολογική πρόγνωση, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην παρακολούθηση γεωργικής παραγωγής, στην παρακολούθηση κυκλοφοριακών συνθηκών, στην άμυνα και επιτήρηση συνόρων, κ.α. Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός ότι στην τελευταία αποστολή της NASA στον Άρη, η επεξεργασία του σήματος και η συμπίεση των δεδομένων που έρχονται στη Γη, γίνεται με ελληνικό hardware.

Άλλα παραδείγματα εφαρμογής, είναι η ανάπτυξη εργαλείων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών του Θερμαϊκού Κόλπου (EYCOAST), το σύστημα προειδοποίησης πλημμυρών σε λεκάνες απορροής ποταμών με εφαρμογή στο Στρυμόνα (RIVERALERT), τα συστήματα παρακολούθησης παράνομων λατομείων, εγκαταλειμμένου αμίαντου, κ.α.

Στη 2η ενότητα παρουσιάστηκαν «ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής των δεδομένων παρατήρησης Γης και υπηρεσιών». Ομιλητές ήταν οι Ιωάννης Γήτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠαΔαΠ, Μιχάλης Σιούτας, Διδάκτωρ Μετεωρολόγος, Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΕΛΓΑ, Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΚΜ , Αριστοτέλης Βαρθολομαίος, Αγρ-Τ. Μ. Α.Π.Θ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ, Βάια Μουστάκα, Αγρ-ΤΜ Ερευνητική ομάδα OSWIND, ΑΠΘ.

Αναδείχθηκαν:

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών που έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ, που δεν αξιοποιείται σήμερα επαρκώς από την ελληνική Πολιτεία, παρά τις δυνατότητές του. Αυτό μπορεί να χαρτογραφήσει πυρκαγιές και δασικές εκτάσεις με ακρίβεια 30 μέτρων, παρέχοντας πολύτιμη πληροφόρηση για τη σύσταση των εκτάσεων, τον τρόπο καύσης και συνεπαγόμενα, τη δυνατότητα σχεδιασμού αντίδρασης των μηχανισμών αντιμετώπισης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ύπαρξης πολλαπλών εστιών.

Η εν εξελίξει ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων από τη Διάβρωση των Ακτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης. Αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ωκεανογραφικών Παραμέτρων Διάβρωσης και στον εντοπισμό ζωνών υψηλού κινδύνου, υπό την επίδραση και της κλιματικής αλλαγής, για την προώθηση μεθόδων προστασίας στη συνέχεια.

Η ανάγκη στη χώρα μας να γίνουν σημαντικά βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών παρατήρησης Γης στον τομέα της Μετεωρολογίας, με εφαρμογές τόσο στην παρακολούθηση και καταγραφή, αλλά και στην πρόβλεψη των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων, οι συνέπειες των οποίων θα γίνονται ολοένα και δυσμενέστερες εξαιτίας των κλιματικών μεταβολών αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος.

Η δυνατότητα αξιοποίησης τω Δεδομένων Παρατήρησης Γης για τη δημιουργία «έξυπνων και «ανθεκτικών» πόλεων, με τη χρήση μεθόδων «έξυπνης διακυβέρνησης» και συστημάτων παροχής «έξυπνων υπηρεσιών» (στη διατροφή, στην κινητικότητα, στις κατασκευές, κ.α. για τη θωράκιση έναντι προκλήσεων που προκύπτουν, από την έντονη αστικοποίηση με το 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού να κατοικεί ήδη σε πόλεις:

α) Την κατανάλωση των 2/3 της ενέργειας σε πόλεις και την αναμενόμενη αύξηση αυτής της κατανάλωσης κατά 45% στο διάστημα 2006-2030

β) Την παραγωγή του 70% των αερίων του θερμοκηπίου στις πόλεις,

γ) Την αύξηση της συχνότητας καιρικών φαινομένων,

δ) Την αύξηση της θερμοκρασίας αέρα από 2,5℃ έως 4℃ ως το 2080 με παράλληλη αύξηση της θνησιμότητας λόγω υπερθέρμανσης κατά 60-160 χιλιάδες θανάτους ετησίως.

Στην 3η ενότητα πραγματοποίησαν παρουσιάσεις σχετικών προϊόντων αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης, εξειδικευμένες εταιρείες: TERRASPATIUM, PLANETEC HELLAS, GEOSENSE, GET , NEUROPUBLIC, SCIENTACT, ενώ την εκδήλωση στήριξε και η TOTALVIEW.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα