Νίκος
Καραγιάννης

Στην 6η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά η Ελληνικό Μετρό. Το έργο το οποίο βρίσκεται πλέον υπό ολοκλήρωση μετά από 17 χρόνια, έχει πάρει τον δρόμο του και σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις πρόκειται να λειτουργήσει το 2024.

Αναφορικά με την 6η συμπληρωματική σύμβαση, αφορά αρχαιολογικές εργασίες στον σταθμό Βενιζέλου και έχει συνολικό κόστος 13,8 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Πιο αναλυτικά αφορά:

α) στην ολοκλήρωση του αντικειμένου των αρχαιολογικών απολογιστικών εργασιών του Σταθμού «Βενιζέλου» που περιλαμβάνονται στην ενότητα Α της 4ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και τις εργασίες ανάδειξης των αρχαιοτήτων του ιδίου Σταθμού που περιλαμβάνονται στην επιστολή με αρ. πρωτ. 372425/02.08.2023 Ο.Ε. της ΕΦΑΠΟΘ, αξίας 8.200.000,00€, πλέον του ΦΠΑ και

β) τις πρόσθετες εργασίες και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Έργου, σε διάφορες θέσεις του, που περιλαμβάνονται στην επιστολή με αρ. πρωτ. 372425/02.08.2023 (Ορθή Επανάληψη) της ΕΦΑΠΟΘ, αξίας 5.606.000,00€, πλέον του ΦΠΑ.

Για να υλοποιηθεί η έκτη συμπληρωματική σύμβαση, θα χρειαστεί η έγκριση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν να υπογραφεί από την Ελληνικό Μετρό και το ανάδοχο σχήμα που αποτελείται από τις ΑΚΤΩΡ / WEBUILD / HITACHI RAIL STS.

Όπως αναφέρει η απόφαση οι αρχαιολογικές εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1.2.9 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» του Έργου αφορούσαν σε εργασίες προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, δαπάνη η οποία εξαντλήθηκε κατά την εκτέλεσή τους και χωρίς αυτές να έχουν ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια, αρχαιολογικές εργασίες προϋπολογισμού 33.000.000,00€ χρηματοδοτήθηκαν από το κονδύλι των απροβλέπτων της Σύμβασης λόγω σφάλματος προμέτρησης και εγκρίθηκαν με αντίστοιχους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ), δαπάνη η οποία εξαντλήθηκε κατά την εκτέλεσή τους χωρίς αυτές να έχουν ολοκληρωθεί.

Μετά την εξάντληση των ανωτέρω κονδυλίων συνήφθησαν οι 1η, 2η και 3η Συμπληρωματικές Συμβάσεις οι οποίες αφορούσαν σε αρχαιολογικές εργασίες προϋπολογισμού έως 41.800.000,00€, 25.000.000,00€ και 17.827.524,00€ αντίστοιχα, δαπάνες οι οποίες εξαντλήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές εργασίες.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα η σύναψη της 4ης Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία αφορά σε αρχαιολογικές εργασίες προϋπολογισμού 45.350.000,00€ και στην συνέχεια επήλθε η 5η τροποποίηση της σύμβασης με απομείωση του αντικειμένου της ενότητας Γ της 4ης ΣΣΕ, κατά 353.800,00€, καθώς και μεταφορά κονδυλίου ποσού ύψους 2.900.000,00€.

Με βάση την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του Σταθμού «Βενιζέλου» με προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και την επανατοποθέτηση κάθε μιας από αυτές στην αυτή θέση, κατά ποσοστό 92%, μετά τη λήξη των εργασιών προέκυψαν επιπλέον εργασίες για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων του Σταθμού «Βενιζέλου», αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στη Βόρεια και Νότια Πρόσβαση, στο ΝΑ Φρέαρ καθώς και στα υποκείμενα στρώματα για τη διερεύνηση των παλαιότερων αρχαιολογικών φάσεων στο κυρίως τμήμα του σταθμού η επανατοποθέτηση κ.α.

Ο σταθμός Βενιζέλου της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ο τελευταίος που απομένει να ολοκληρωθεί. Με την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και των έργων Η/Μ θα περάσουμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της εμπορικής του λειτουργίας. Όπως έγινε γνωστό, η σύμβαση ΣΔΙΤ με την εταιρεία THEMA για την λειτουργία και συντήρηση του Μετρό της πόλης θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Από εκεί και έπειτα θα υπάρξει ένα διάστημα για την αρχική στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού, την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών δρομολογίων την δοκιμή όλων των λειτουργιών και ιδιαιτέρως των Η/Μ καθώς μιλάμε για ένα αυτόματο σύστημα μετρό για να περάσουμε στην έναρξη των δρομολογίων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn