Connect with us

Επικαιρότητα

Μέτρα πρόληψης από το ΥΠΠΟΑ για τον κορωνοϊό

Δημοσιεύθηκε

στις

Από την Παρασκευή 13 Μαρτίου, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Με εγκύκλιο που υπέγραψε η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη, εφαρμόστηκαν άμεσα τα εξής μέτρα προφύλαξης:

Απολύμανση, υγιεινή και ασφάλεια

– Από την Παρασκευή, 13 Μαρτίου τ.έ. δόθηκαν οδηγίες από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προς όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να προβούν άμεσα σε προμήθειες υλικών απολύμανσης και προστασίας (καθαριστικά χεριών, μάσκες, γάντια, χλωρίνες κ.λπ.) και να προβαίνουν σε συχνές απολυμάνσεις των χώρων υγιεινής. Οι αναγκαίες πιστώσεις είχαν ήδη διατεθεί από την αρχή́ του έτους και υποδείχθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση οι κατάλληλοι ΑΛΕ προς επιβάρυνση των σχετικών δαπανών.

– Από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας δρομολογήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πρόγραμμα απολύμανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Την Κυριακή 15 Μαρτίου τ.έ. ξεκίνησε το πρόγραμμα απολύμανσης από́ τα κτίρια επί των οδών Μπουμπουλίνας, Ρεθύμνου, Θεμιστοκλέους, Καρύτση και 3ης Σεπτεμβρίου.

Advertisement

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έγινε απολύμανση στο κτήριο επί της οδού Πειραιώς 81. Για τις επόμενες μέρες έχει προγραμματιστεί η απολύμανση των υπολοίπων κτηρίων. Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα των εταιρειών απολύμανσης είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Παράλληλα, η ΓΔΟΥ διέθεσε υλικά απολύμανσης και προστασίας σε βαθμό που καθορίστηκε από την διαθεσιμότητά τους στην αγορά. Η προμήθεια συνεχίζεται.

– Από την Παρασκευή, 13 Μαρτίου τ.έ. η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προχώρησε στη διαδικασία παράτασης της σύμβασης με το υφιστάμενο συνεργείο καθαριότητας για τα κτήρια που στεγάζεται η ΚΥ του Υπουργείου, ώστε να υπάρχει η αναγκαία κάλυψη μέχρι την ανακήρυξη του αναδόχου του τρέχοντος διαγωνισμού ενώ παράλληλα ζητήθηκε να διενεργείται καθαρισμός στα κτήρια με μεγάλη επιμέλεια δύο φορές την ημέρα με χρήση οικιακής χλωρίνης.

Τέλος, ζητήθηκε αρμοδίως από τις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων να ορίσουν επόπτη ασφαλείας για κάθε κτήριο.

Εργασία, υπηρεσιακές συναντήσεις, μετακινήσεις

– Το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται και εφαρμόζει όλα όσα προβλέπονται για το ανθρώπινο δυναμικό́ με σκοπότην πρόληψη και την προστασία από́ τον COVID-19, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναμένεται άμεσα η έκδοση των οικείων αποφάσεων της Υπουργού́ Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́.

Advertisement

– Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα έργα, τα οποία εκτελούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Απαιτείται εκ μέρους των υπευθύνων των έργων αναλογική εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις εγκυκλίους των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

–  Έχουν δοθεί αρμοδίως οι αναγκαίες οδηγίες για την επέκταση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης των υπαλλήλων τόσο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όσο και στο πρωτόκολλο.

– Έχουν δοθεί́ αρμοδίως οι αναγκαίες οδηγίες για περιορισμό́ της εισόδου του κοινού́ προς εξυπηρέτηση από́ τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Οι ώρες κοινού́ για το κεντρικό́ κτήριο του Υπουργείου περιορίζονται στις 12:00 έως 14:00 και συνιστάται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού́ να γίνεται αποκλειστικά́ και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα, στο χώρο του Γραφείου Πρωτοκόλλου δεν δύναται να υφίστανται ταυτοχρόνως περισσότεροι των 4 συναλλασσομένων.

– Σε περίπτωση παραγγελιών φαγητού́, ιδίως στο κεντρικό́ κτήριο του Υπουργείου, κ.ο.κ. εκ μέρους των υπαλλήλων, έχουν δοθεί́ οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν οι ίδιοι το φαγητό́ τους από́ την είσοδο των κτιρίων.

Advertisement

– Την Τρίτη 17 Μαρτίου τ.έ. ολοκληρώθηκε το νέο σύστημα εξυπηρέτησης τηλεδιασκέψεων στο Αμφιθέατρο κτιρίου της Μπουμπουλίνας κατόπιν άμεσων ενεργειών των αρμόδιων Διευθύνσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων, για λόγους πρόληψης και προστασίας, παρακαλούνται οι υπάλληλοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από́ κτήριο σε κτήριο στις απολύτως αναγκαίες και να είναι συντονισμένες.

Εκτός έδρας μετακινήσεις επιτρέπονται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από́ έγγραφη άδεια του Γενικού́ Γραμματέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η υπηρεσία του αιτουμένου την μετακίνηση υπαλλήλου.

 

Advertisement

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα