Βαγγέλης
Θάνος

Νέα παράταση έλαβε ο διαγωνισμός για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Π.Ε Λάρισας. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 19/06/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 23/06/2023.

Αυτή είναι η δεύτερη παράταση που λαμβάνει ο διαγωνισμός καθώς η προηγούμενη ημερομηνία είχε προκύψει από την πρώτη μετάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, οι λόγοι που οδήγησαν στην παράταση είναι οι δύο προσφυγές κατά του διαγωνισμού στις οποίες προχώρησε εταιρεία υποψήφια ανάδοχος. Η μια εκ των δύο προσφυγών απορρίφθηκε από την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών ενώ η άλλη είναι σε διαδικασία εξέτασης. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ζήτησαν περισσότερο χρόνο ούτως ώστε να προετοιμαστούν για τον διαγωνισμό με αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να μεταθέσει τον διαγωνισμό για τον Ιούνιο.

Το έργο έχει έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για την κατηγορία του, καθώς μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 100 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 124 εκατ.) αν τεθεί σε ισχύ το δικαίωμα προαίρεσης το οποίο προβλέπεται στη σύμβαση. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το πρότζεκτ φορά στην κατασκευή γραμμής επεξεργασίας αποβλήτων για τα σύμμεικτα ΑΣΑ, την κατασκευή γραμμής επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά (ΠOA) και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και λειτουργικότητας του έργου.

Ταυτότητα έργου

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:

• 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ και

• 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ.

Στη ΜΕΑ θα καταλήγουν όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) με κωδικό ΕΚΑ 20 και αυτά με κωδικό ΕΚΑ 15.

Η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα διαθέτει κατ΄ ελάχιστον:

• Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων

• Τμήμα προεπεξεργασίας/προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων

• Τμήμα κύριας μηχανικής διαλογής συμμείκτων απορριμμάτων

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού συμμείκτων απορριμμάτων – αναερόβια χώνευση.

• Τμήμα αξιοποίησης βιοαερίου

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας χωνέματος οργανικού συμμείκτων – αερόβια κομποστοποίηση

• Τμήμα ωρίμανσης κοµπόστ τύπου Α

• Τμήμα ραφιναρίας κοµπόστ τύπου Α

Επίσης, η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 3 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά και το οργανικό κλάσμα που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγµένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται βιολογική επεξεργασία (αναερόβια χώνευση και αερόβια κομποστοποίηση), και το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιείται πρoς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται και στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η θερμική θα χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες της μονάδας.

Δικαίωμα προαίρεσης

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι έτη.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή καθώς το ένα μέρος αφορά την κατασκευή των υποδομών. Το δεύτερο μέρος προβλέπει την λειτουργία της μονάδας από τον ανάδοχο για διάστημα έξι ετών.

Ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Θεσσαλίας) διατηρεί και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έως έξι έτη λειτουργίας του έργου. Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ. Και τέλος δικαίωμα προαίρεσης για τη λειτουργία των εργασιών επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού, με σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ 2020-2030 στη ΜΕΑ από έξι έτη έως δώδεκα χρόνια.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV